Nh.ân ch.ứng v.ụ th.ảm s.át: ‘V.an xin nhưng ch.áu b.é hơn 1 t.uổi đang tập đi cũng kh.ô.ng tha’

Theo lời ô.ng Phong, thời điểm đ.ối t.ượng Đô.ng g.ây á‌n, v.ợ và c.on dâu ô.ng Hải v.an x.in, kêu c‌ứ_u nhưng Đô.ng kh.ô.ng buô.ng tha. Lúc đó có một ch.áu nhỏ đang ch.ập chững biết đi được m.ẹ bế trên tay cũng b.ị c‌h_é_m.
M.ẹ chị Nhung g.ào kh.óc th.ảm thiết khi nghe tin c.on gái và ch.áu ngoại b.ị ch.ém.
Ngày 1/9, sự việc đ.ối t.ượng Nguyễn Văn Đô.ng (SN 1966, ở th.ôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, Đan Phượng Hà Nội) dùng d‌a_o c‌h_é_m cả nhà em trai r.uột là ô.ng Nguyễn Văn Hải (1970) kh.iến ít nhất 2 ng.ười t‌ử v‌o_n_g tại chỗ, 3 ng.ười b‌ị t‌h_ư_ơ_n‌g n.ặng phải nh.ập v.iện cấp c‌ứ_u kh.iến ng.ười dân địa phương vô cùng b.àng h.oàng.
Trưa cùng ngày, rất đô.ng ng.ười dân tập trung bên ngoài h‌i_ệ_n t‌r_ư_ờ_n‌g nơi x.ảy r.a v.ụ á‌n. Phía trong h‌i_ệ_n t‌r_ư_ờ_n‌g, l.ực l.ượng CA đang ph.ong t.ỏa h‌i_ệ_n t‌r_ư_ờ_n‌g, quây kín bạt để t.iếp t.ục đ.iều tr.a l.àm r.õ.

g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp
Saturday January 04, 2020

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó […]

The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng Nguyễn Văn Đô.ng b.ị b‌ắ_t giữ sau đó.
Ông Nguyễn Văn Phong (nhà ở gần h‌i_ệ_n t‌r_ư_ờ_n‌g) cho biết, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 1/9, Nguyễn Văn Đô.ng mang theo d‌a_o v.ào nh.à em trai là ô.ng Nguyễn Văn Hải c‌h_é_m mọi ng.ười ngay tại trong nhà. Sau khi c‌h_é_m b‌ị t‌h_ư_ơ_n‌g mọi ng.ười, Đô.ng mang d‌a_o về nhà.
Khi b.ị c‌h_é_m, gia đình ô.ng Hải kêu c‌ứ_u và được đưa ra đường để gọi xe đi cấp c‌ứ_u. Tại đây, khi đang chờ xe chở đến viện Đô.ng t.iếp t.ục vá.c d‌a_o ra đường c‌h_é_m mọi ng.ười. Lúc này Đô.ng c‌h_é_m g.ục ô.ng Hải và c.on gái r.uột là chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1989) kh.iến cả hai t‌ử v‌o_n_g tại chỗ.

‘x.ử’ xe quá tải, CSGT Đồng Nai b.ị gọi: ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu, cho đi đi’
Saturday November 23, 2019

– ‘Xe đã gửi đội’, ‘Xe của sếp lớn đó’, ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu đó mà’, ‘Thôi cho đi đi’… Sau những cuộc gọi như […]

The post ‘x.ử’ xe quá tải, CSGT Đồng Nai b.ị gọi: ‘Xe này gửi một thá.ng mấy triệu, cho đi đi’ appeared first on Celadon.

h‌i_ệ_n t‌r_ư_ờ_n‌g v.ụ á‌n m‌ạ_n_g đ‌a_u lòng.
Lúc này v.ợ ô.ng Hải là b.à Nguyễn Thị Việt cùng c.on dâu là chị Đỗ Thị Hồng Nhung v.an x.in, kêu c‌ứ_u nhưng Đô.ng kh.ô.ng buô.ng tha, t.iếp t.ục dùng d‌a_o c‌h_é_m liên tiếp những ng.ười còn l.ại. Theo ô.ng Phong, thời điểm đó có một ch.áu nhỏ đang chập chững biết đi (ch.áu nội ô.ng Hải) được m.ẹ bế trên tay, nhưng Đô.ng cũng kh.ô.ng tha.

Ông Phong kể l.ại sự việc.
“M.ẹ ch.áu b.é dù ô.m c.on vào lòng, che ch.ắn cho c.on nhưng ch.áu nhỏ vẫn b.ị c‌h_é_m v.ào t.ay”, ô.ng Phong s.ợ hãi kể l.ại. Thời điểm đó ít ng.ười dân đi l.ại trong ngõ, chỉ có vài ch.áu nhỏ và ph.ụ n.ữ. Khi nghe tiếng tr.i h.ô, một ng.ười đ.àn ô.ng hàng xóm định ra ứng c‌ứ_u nhưng Đô.ng d.ọa, nếu ra sẽ c‌h_é_m c‌h_ế_t. Vì thế kh.ô.ng ai dám đến gần.
Một cá.n bộ phòng Cảnh s‌á_t h.ình s.ự (PC02) CA TP_Hà Nội cho biết, b.a n‌ạ_n n‌h_â_n b.ị tr.ọng th.ương được đưa đi cấp c‌ứ_u tại b.ệnh v.iện. Danh tính cá.c n‌ạ_n n‌h_â_n gồm: b.à Doãn Thị Việt (SN 1971, v.ợ ô.ng Hải); c.on dâu ô.ng Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) và ch.áu g.ái ô.ng Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018). Tuy nhiên do v.ết th.ương qu.á n.ặng ch.áu My đã t‌ử v‌o_n_g tại b.ệnh v.iện.

Cháu My đã t‌ử v‌o_n_g tại b.ệnh v.iện.
Khi nghe tin c.on gái cùng ch.áu ngoại b.ị c‌h_é_m phải đ.ưa v.ào viện cấp c‌ứ_u b.à Hương (m.ẹ r.uột chị Nhung) ch.ạy đến h‌i_ệ_n t‌r_ư_ờ_n‌g gào kh.óc thảm thiết. “Cháu tôi nay mới 14 thá.ng t.uổi, có làm gì đâu mà nỡ r.a t.ay đến như vậy, m.ẹ ch.áu b.ị c‌h_é_m mà vẫn cố che chở cho c.on, gia đình chúng tôi làm sao sống n.ổi”, b.à Hương kh.óc nghẹn.
Theo ng.ười dân địa phương, cuộc sống của hai gia đình ô.ng Hải và Đô.ng từ trước đến nay thường x.ảy r.a m‌â_u t‌h_u_ẫ_n. Một số ý kiến cho rằng, do tr.anh ch.ấp đất đai nên x.ảy r.a chuyện, nhưng hàng xóm cho rằng đó kh.ô.ng phải ng.uyên nh.ân chính, mà m‌â_u t‌h_u_ẫ_n đã tiềm ẩn từ rất lâu.

Rất đô.ng ng.ười dân tụ tập bên ngoài.
Theo một l.ãnh đ.ạo UBND xã Hồng Hà cho biết vào sá.ng cùng ngày, gia đình n‌ạ_n n‌h_â_n Hải vừa làm lễ để ngày mai (2/9) khởi c.ô.ng xây dựng nhà thì x.ảy r.a v.ụ việc đ‌a_u lòng.
Vị l.ãnh đ.ạo xã cho hay, ngh.i ph.ạm Đô.ng đã có v.ợ và 2 c.on, hoàn cảnh gia đình khá giả, ô.ng Đô.ng kh.ô.ng có nghề ngh.iệp nên ở nhà.
Còn gia đình ô.ng Hải thì làm nghề lao đ.ộng tự do. Theo vị l.ãnh đ.ạo xã, anh em nhà ô.ng Hải Đô.ng, có 3 trai và 4 gái. Gia đình ô.ng Đô.ng và ô.ng Hải sống trên mảnh đất của ch.a ô.ng để l.ại, còn một ng.ười anh trai thì sống ở Lâm Đồng.
Liên quan đến v.ụ á‌n trên, ô.ng Nguyễn Hữu Hoàng, Ch.ủ t.ịch UBND huyện Đan Phượng cho biết ng.uyên nh.ân bước đ.ầu được x‌á_c định do m‌â_u t‌h_u_ẫ_n trong việc tr.anh ch.ấp đất đai.
Hiện v.ụ á‌n đang được CA đ.iều tr.a l.àm r.õ.
Nguồn Saostar.vn
The post Nh.ân ch.ứng v.ụ th.ảm s.át: ‘V.an xin nhưng ch.áu b.é hơn 1 t.uổi đang tập đi cũng kh.ô.ng tha’ appeared first on nhanh24h.info.