Ngh.ịch t.ử ‘ph.ục k.ích’ ch.ém M.ẹ đ.ẻ đến cùng

Đang học Tr.ường đại học danh tiếng, Nhân bỏ dở về nhà lêu lổng và suốt ngày chơi điện t.ử. b.ị M.ẹ la m.ắng, ngh.ịch t.ử liền lên kế h.oạch “ph.ục k.ích” gi.ế.t đấng sinh thành…
Ngày 12-9, đưa Đỗ Trọng Nhân (SN 2000, trú ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ra x.ét x.ử s.ơ th.ẩm, TAND TP Hà Nội đã qu.yết đ.ịnh tuyên ph.ạt b.ị c.á.o này 14 năm về t.ội “gi.ế.t ng.ười”. b.ị h.ại trong v.ụ á.n chính là M.ẹ đẻ của ngh.ịch t.ử này, b.à Phan Thị Bình SN (1968), tr.ú cùng địa chỉ.
Mở t.òa, HĐXX s.ơ th.ẩ.m l.àm r.õ Đỗ Trọng Nhân vốn là sinh viên một Tr.ường đại học  có tiếng ở Hà Nội. Vậy nhưng sau gần 1 năm theo học đại học, đ.ối t.ượng bỏ d.ở về nhà lêu lổng và suốt ngày chơi điện t.ử.

Nối thành c.ô.ng cá.nh tay cho ng.ười đ.àn ô.ng b.ị giang h.ồ cн.éм đ.ứt l.ìa trên phố Sài Gòn
Thursday August 29, 2019

Ông S. b.ị nh.óm gi.ang h.ồ dùng h.ung kh.í cн.éм đ.ứt l.ìa tay và được đ.ưa v.ào c.ấp c.ứu. Sau 4 giờ, ô.ng S. đã được cá.c y […]

The post Nối thành c.ô.ng cá.nh tay cho ng.ười đ.àn ô.ng b.ị giang h.ồ cн.éм đ.ứt l.ìa trên phố Sài Gòn appeared first on Celadon.

Nghịch t.ử Đỗ Trọng Nhân b.ị đưa ra x.ét x.ử tại ph.iên t.òa.
Khoảng 23h ngày 10-3-2019, Nhân đ.i ch.ơi điện t.ử về thì b.ị b.à Phan Thị Bình la m.ắng. Khuyên nhủ Nhân, anh trai của ngh.ịch t.ử còn b.ị th.ằng e.m d.ùng ch.ân tay “b.ật” l.ại. Tuy nhiên, cuộc ẩ.u đ.ả của anh e.m Nhân kịp thời c.a.n ng.ăn.
Sau khi đ.á.nh nhau với anh trai, Nhân bỏ ra ngoài l.ang th.ang nhưng trong lòng vẫn kh.ô.ng kh.ỏi ấm ức vì b.ị M.ẹ trá.ch m.ắng. tr.ả th.ù đấng sinh thành, nghịch t.ử liền n.ảy s.inh ý định “phục kích” ch.ém ch.ế.t b.à Bình.
th.ực h.iện t.ội á.c tày đình, khoảng 1h ngày 11-3-2019, đ.ối t.ượng tr.èo tường vào sân lấy c.on d.ao rựa, r.ồi trở l.ại trở ra ngoài. Biết chắc M.ẹ sẽ d.ạy sớm đi làm nên Nhân đ.ứng nấp cá.ch c.ổng nhà đ.ối t.ượng một đoạn.
Khoảng 4h30 cùng ngày, ph.át h.iện M.ẹ đi tới chỗ “ph.ục k.ích”, Nhân lao ra ch.ém đấng sinh thành tới tấp. b.ị ch.ém, b.à Bình vừa giơ tay lên đỡ d.ao, vừa b.ỏ ch.ạy và vừa gào gọi c.on trai lớn đến c.ứ.u giúp.
Quyết gi.ế.t M.ẹ đến cùng, Nhân t.iếp t.ục đ.uổi th.eo ch.ém M.ẹ thêm nh.iều nh.át v.ào đ.ầu, mặt… Và thật may là ngay sau đó,  c.on trai lớn b.à Bình cùng một số ng.ười xung qu.anh kịp ch.ạy đến dùng chiếc xảng đ.ập vào mặt và tước h.u.ng kh.í trong tay k.ẻ bất hiếu.
Ngay sau đó, b.à Bình được đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện c.ấp c.ứ.u nên may mắn th.oát ch.ế.t. Dù vậy, gi.ám đ.ịnh S.ức kh.ỏe ch.o th.ấy ng.ười M.ẹ bất hạnh này vẫn b.ị t.ổn h.ại 48% S.ức kh.ỏe. Cùng ngày ch.ém M.ẹ ch.ế.t bất thành, Nhân cũng ra c.ơ qu.an CA đ.ầu th.ú.
Đưa b.ị c.áo ra x.ét x.ử, t.òa á.n Hà Nội kh.ẳng đ.ịnh h.ành v.i của b.ị c.áo là đặc biệt ng.uy h.iểm đối với x.ã h.ội khi quyết tước đ.oạt m.ạng sống của ng.ười khá.c đến cùng. Hơn n.ữa, ng.ười b.ị gi.ế.t h.ại l.ại chính là M.ẹ đẻ của b.ị c.áo. Việc b.ị h.ại may mắn kh.ô.ng chế là nằm ngoài mong m.uốn của b.ị c.á.o.
Theo: https://anninhthudo.vn/phap-luat/nghich-tu-phuc-kich-chem-me-de-den-cung/825079.antd
The post Ngh.ịch t.ử ‘ph.ục k.ích’ ch.ém M.ẹ đ.ẻ đến cùng appeared first on nhanh24h.info.

L.ộ diện ng.ười đẹp TQ ng.ủ với hàng chục qu.an ch.ức để tiến th.ân
Thursday August 29, 2019

Ngày 28/8, T.òa á.n trung cấp Định Tây, Cam Túc, T.Q đã x.ét x.ử c.ô.ng kh.ai Khương Bảo Hồng, cựu Phó thị trưởng thành phố Vũ Uy, vì […]

The post L.ộ diện ng.ười đẹp TQ ng.ủ với hàng chục qu.an ch.ức để tiến th.ân appeared first on Celadon.