Ngh.ịch t.ử ‘ph.ục k.ích’ ch.ém M.ẹ đ.ẻ đến cùng

Đang học Tr.ường đại học danh tiếng, Nhân bỏ dở về nhà lêu lổng và suốt ngày chơi điện t.ử. b.ị M.ẹ la m.ắng, ngh.ịch t.ử liền lên kế h.oạch “ph.ục k.ích” gi.ế.t đấng sinh thành…
Ngày 12-9, đưa Đỗ Trọng Nhân (SN 2000, trú ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ra x.ét x.ử s.ơ th.ẩm, TAND TP Hà Nội đã qu.yết đ.ịnh tuyên ph.ạt b.ị c.á.o này 14 năm về t.ội “gi.ế.t ng.ười”. b.ị h.ại trong v.ụ á.n chính là M.ẹ đẻ của ngh.ịch t.ử này, b.à Phan Thị Bình SN (1968), tr.ú cùng địa chỉ.
Mở t.òa, HĐXX s.ơ th.ẩ.m l.àm r.õ Đỗ Trọng Nhân vốn là sinh viên một Tr.ường đại học  có tiếng ở Hà Nội. Vậy nhưng sau gần 1 năm theo học đại học, đ.ối t.ượng bỏ d.ở về nhà lêu lổng và suốt ngày chơi điện t.ử.

N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng
Wednesday November 27, 2019

ng.ười đ.àn ô.ng 1 tay lái xe, tay còn l.ại thản nhiên thò xuống dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng để s.ờ s.oạng. Trong khi đó, ng.ười […]

The post N.óng mắt c.lip ng.ười đ.àn ô.ng vừa lái xe vừa thò tay s.ờ s.oạng dưới áo ng.ười ph.ụ n.ữ đi cùng appeared first on Celadon.

Nghịch t.ử Đỗ Trọng Nhân b.ị đưa ra x.ét x.ử tại ph.iên t.òa.
Khoảng 23h ngày 10-3-2019, Nhân đ.i ch.ơi điện t.ử về thì b.ị b.à Phan Thị Bình la m.ắng. Khuyên nhủ Nhân, anh trai của ngh.ịch t.ử còn b.ị th.ằng e.m d.ùng ch.ân tay “b.ật” l.ại. Tuy nhiên, cuộc ẩ.u đ.ả của anh e.m Nhân kịp thời c.a.n ng.ăn.
Sau khi đ.á.nh nhau với anh trai, Nhân bỏ ra ngoài l.ang th.ang nhưng trong lòng vẫn kh.ô.ng kh.ỏi ấm ức vì b.ị M.ẹ trá.ch m.ắng. tr.ả th.ù đấng sinh thành, nghịch t.ử liền n.ảy s.inh ý định “phục kích” ch.ém ch.ế.t b.à Bình.
th.ực h.iện t.ội á.c tày đình, khoảng 1h ngày 11-3-2019, đ.ối t.ượng tr.èo tường vào sân lấy c.on d.ao rựa, r.ồi trở l.ại trở ra ngoài. Biết chắc M.ẹ sẽ d.ạy sớm đi làm nên Nhân đ.ứng nấp cá.ch c.ổng nhà đ.ối t.ượng một đoạn.
Khoảng 4h30 cùng ngày, ph.át h.iện M.ẹ đi tới chỗ “ph.ục k.ích”, Nhân lao ra ch.ém đấng sinh thành tới tấp. b.ị ch.ém, b.à Bình vừa giơ tay lên đỡ d.ao, vừa b.ỏ ch.ạy và vừa gào gọi c.on trai lớn đến c.ứ.u giúp.
Quyết gi.ế.t M.ẹ đến cùng, Nhân t.iếp t.ục đ.uổi th.eo ch.ém M.ẹ thêm nh.iều nh.át v.ào đ.ầu, mặt… Và thật may là ngay sau đó,  c.on trai lớn b.à Bình cùng một số ng.ười xung qu.anh kịp ch.ạy đến dùng chiếc xảng đ.ập vào mặt và tước h.u.ng kh.í trong tay k.ẻ bất hiếu.
Ngay sau đó, b.à Bình được đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện c.ấp c.ứ.u nên may mắn th.oát ch.ế.t. Dù vậy, gi.ám đ.ịnh S.ức kh.ỏe ch.o th.ấy ng.ười M.ẹ bất hạnh này vẫn b.ị t.ổn h.ại 48% S.ức kh.ỏe. Cùng ngày ch.ém M.ẹ ch.ế.t bất thành, Nhân cũng ra c.ơ qu.an CA đ.ầu th.ú.
Đưa b.ị c.áo ra x.ét x.ử, t.òa á.n Hà Nội kh.ẳng đ.ịnh h.ành v.i của b.ị c.áo là đặc biệt ng.uy h.iểm đối với x.ã h.ội khi quyết tước đ.oạt m.ạng sống của ng.ười khá.c đến cùng. Hơn n.ữa, ng.ười b.ị gi.ế.t h.ại l.ại chính là M.ẹ đẻ của b.ị c.áo. Việc b.ị h.ại may mắn kh.ô.ng chế là nằm ngoài mong m.uốn của b.ị c.á.o.
Theo: https://anninhthudo.vn/phap-luat/nghich-tu-phuc-kich-chem-me-de-den-cung/825079.antd
The post Ngh.ịch t.ử ‘ph.ục k.ích’ ch.ém M.ẹ đ.ẻ đến cùng appeared first on nhanh24h.info.

l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn
Thursday December 26, 2019

ngh.i ph.ạm kh.ai kh.ô.ng hề có m.âu th.uẫn với g.ia đ.ình n.ạn nh.ân mà chỉ quen biết th.ô.ng qua cộng đồng ng.ười Hàn Quốc trong những lần qua […]

The post l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn appeared first on Celadon.