Mưa lũ ng.ập đường, TP.Vinh vẫn thiếu nước sinh hoạt

TP.Vinh (Nghệ An) đang thiếu nước sinh hoạt giữa mùa mưa lũ, do nước máy b.ị c.ắt với lý do nước sô.ng Lam ‘quá đục’, kh.ô.ng thể x.ử l.ý.

Nóng: ng.ười dân vây b.ắt th.anh n.iên ngh.iện m.a t.úy đ.âm Ch.a, đ.á.nh đ.ập c.on r.uột r.ồi tr.ộm xe máy trên đường tr.ốn ch.ạy
Sunday January 12, 2020

Ngày 12/1, CA xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) x.á.c nh.ận, vừa ph.ối h.ợp với ng.ười dân địa phương vây b.ắt 1 đ.ối t.ượng ngh.iện […]

The post Nóng: ng.ười dân vây b.ắt th.anh n.iên ngh.iện m.a t.úy đ.âm Ch.a, đ.á.nh đ.ập c.on r.uột r.ồi tr.ộm xe máy trên đường tr.ốn ch.ạy appeared first on Celadon.

Ng.ười d.ân TP.Vinh phải hứng nước mưa để sinh hoạt vì kh.ô.ng có nước máy – Ảnh K.Hoan
Lập lờ giá bá.n nước sạch cho dân
Từ ngày 2.9, nhiều khu dân cư và một số b.ệnh v.iện tại TP.Vinh b.ị m.ất nước máy hoàn toàn, dù trời mưa xối xả, đường sá ng.ập lụt. Cô.ng ty CP Cấp nước Nghệ An cho biết, do “nước lũ đục” nên việc x.ử l.ý nước quá kh.ó kh.ăn.
Báo cáo của Cô.ng ty CP Cấp nước Nghệ An gửi UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, do độ đục của nước sô.ng Lam lên 900-1.200 NTU trong khi 1 dây chuyền sản xuất nước đã quá cũ kh.ô.ng thể hoạt đ.ộng, 2 dây chuyền còn l.ại có c.ô.ng suất chỉ đạt 30 – 45%, kh.ô.ng thể đủ nước cho nhu cầu.
Mặt khá.c, theo c.ô.ng ty này, lưu lượng nước thô c.ung c.ấp cho nhà máy để x.ử l.ý dưới 1.000 m3/giờ nên hệ thống bơm của đ.ơn v.ị cấp nước là Cô.ng ty TNHH MTV Cấp nước Sô.ng Lam kh.ô.ng thể bơm, nên đ.ề ngh.ị được hút nước từ sô.ng Đào để sản xuất nước sạch.
Chiều 3.9, ô.ng Nguyễn Tr.ường Giang, quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, đã ký văn bản cho phép Cô.ng ty CP Cấp nước Nghệ An được hút nước từ sô.ng Đào, “cho đến khi nước trên sô.ng Lam trở về trạng thái cho phép”. Ông Giang cho rằng, đây là tình huống bất khả khá.ng. “Cá.c năm trước khi có lũ, họ cũng hút nước sô.ng Đào, nên kh.ô.ng b.ị thiếu và m.ất nước”, ô.ng Giang nói.
Mặc dù vậy, đến trưa 4.9, nhiều khu vực ở TP.Vinh vẫn chưa có giọt nước nào. Tại BV Ung bướu Nghệ An, nhân viên b.ệnh v.iện phải hứng nước mưa r.ồi bơm lên bể, để b.ệnh nh.ân và ng.ười nhà b.ệnh nh.ân sử d.ụng. Rất nhiều gia đình ở TP.Vinh vẫn phải hứng nước mưa để ăn uống, sinh hoạt.
Nguồn nước thô để sản xuất nước sạch cho TP.Vinh trước đây được lấy từ sô.ng Đào (giáp ranh giữa huyện Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên). Tuy nhiên, do nguồn nước này gần đây b.ị ô nh.iễm, nên từ 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã y.êu c.ầu phải sử d.ụng nguồn nước thô từ sô.ng Lam, do Cô.ng ty TNHH MTV Cấp nước Sô.ng Lam đ.ầu tư đường ống dẫn về, với giá nước thô 1.950 đồng/m3.
Mặc dù giá nước thô này đã được tính vào giá nước sạch được bá.n cho dân 10.800 đồng/m3 (giá bình quân theo qu.yết đ.ịnh số 41 UBND tỉnh Nghệ An b.an h.ành ngày 2.10.2018, trong đó ghi rõ “giá này được tính trên cơ sở nguồn nước thô đ.ầu vào ở TP.Vinh và vùng phụ cận là 1.950 đồng/m3), nhưng Cô.ng ty CP Cấp nước Nghệ An vẫn sử d.ụng nước sô.ng Đào, và vẫn bá.n cho dân mức giá kh.ô.ng hề giảm. Đây là vấn đề kh.iến dư luận ở Nghệ An hết sức b.ức x.úc, rất cần UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo cá.c cơ qu.an ch.ức năng làm sá.ng tỏ.
Ngày 8.8, UBND tỉnh Nghệ An ra c.ô.ng văn y.êu c.ầu ng.ừng hoàn toàn hút nước sô.ng Đào để sản xuất nước sạch. Ngay sau đó, ngày 9.8, lấy lý do nước sô.ng Lam “quá đục”, Cô.ng ty CP cấp nước Nghệ An đã cấp nước nhỏ giọt, kh.iến ng.ười dân và nhiều b.ệnh v.iện ở TP.Vinh “kêu trời”. Sau khi có chỉ đạo của l.ãnh đ.ạo tỉnh Nghệ An, c.ô.ng ty này mới cấp nước bình thường trở l.ại.
Nước sô.ng Lam có đục như b.áo c.áo?
Báo cáo của Cô.ng ty TNHH MTV Cấp nước Sô.ng Lam, doanh ngh.iệp c.ung c.ấp nước thô cho Cô.ng ty CP Cấp nước Nghệ An, cho biết từ 11.8 – 2.9, nước sô.ng Lam biến thiên độ đục liên tục, 7 giờ 10 ngày 2.9, độ đục tăng lên 1.200 NTU và cá.n bộ tại trạm x.ử l.ý Hưng Vĩnh (của Cô.ng ty CP Cấp nước Nghệ An) y.êu c.ầu giảm c.ô.ng suất cấp nước thô xuống còn 1.700 m3/giờ, tại trạm Cầu Bạch vẫn x.ử l.ý với c.ô.ng suất 650 m3/giờ như thường ngày.
Đến 10 giờ 30, độ đục nước giảm xuống 985 NTU và 16 giờ 30 cùng ngày, độ đục chỉ còn 591 NTU. “Tuy nhiên, lúc này l.ãnh đ.ạo Cô.ng ty Cấp nước Nghệ An th.ô.ng báo kh.ô.ng lấy nước sô.ng Lam n.ữa, tất cả cá.c trạm kh.ô.ng x.ử l.ý được nước vì nước đục quá”, b.áo c.áo của Cô.ng ty TNHH MTV Cấp nước Sô.ng Lam cho biết.
Về c.ô.ng nghệ x.ử l.ý nước của Cô.ng ty CP Cấp nước Nghệ An hiện nay, ô.ng Nguyễn Tr.ường Giang, quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, cho rằng trừ dây chuyền đã quá cũ được lắp đặt từ năm 1987, 2 dây chuyền còn l.ại được lắp đặt sau này, vẫn x.ử l.ý được nước khi độ đục trên 1.000 NTU.
Tuy nhiên, theo ô.ng Giang, khi nước đục trên 1.000 NTU, c.ô.ng suất x.ử l.ý sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 30%, nên kh.ô.ng đủ nước c.ung c.ấp cho ng.ười dân. “Chúng tôi đã đ.ề ngh.ị c.ô.ng ty này phải đ.ầu tư n.âng cấp thiết b.ị, c.ô.ng nghệ sản xuất để đ.ảm b.ảo khả năng sản xuất nước đ.áp ứng y.êu c.ầu về chất lượng và c.ô.ng suất, kể cả trong mùa lũ”, ô.ng Giang nói.
Một ng.ười từng quản lý, điều h.ành v.iệc x.ử l.ý nước ở Cô.ng ty CP Cấp nước Nghệ An (đ.ề ngh.ị gi.ấu tên) cho biết, từ 2018 về trước, c.ô.ng ty này vẫn x.ử l.ý t.ốt khi nước có độ đục trên 1.000 NTU và c.ô.ng suất vẫn đạt 80%. “Nhiều nhà máy nước ở cá.c huyện Thanh Chương, Đô Lương… vẫn sử d.ụng nước sô.ng Lam, và họ vẫn đ.ảm b.ảo x.ử l.ý đủ c.ung c.ấp nước cho dân khi có lũ”, vị này nói.
Theo Thanhnien.vn
The post Mưa lũ ng.ập đường, TP.Vinh vẫn thiếu nước sinh hoạt appeared first on nhanh24h.info.

Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế
Wednesday November 27, 2019

4 nhân viên c.ô.ng ty Alib.ab.a ra x.ét x.ử về t.ội Cố ý làm hư hỏng t.ài s.ản và g.ây rối. Cá.c b.ị c.áo b.ị x.ét x.ử t.ội Cố ý […]

The post Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế appeared first on Celadon.