m.âu th.uẫn về việc c.on xin tiền trong lúc ăn cơm, ch.ồng rút d.ao đ.âm v.ợ t.ử v.ong

Ảnh minh hoạ.
Trong khi đang ngồi ăn cơm, 2 v.ợ ch.ồng sinh sống ở địa b.àn phường La Khê đã x.ảy r.a m.âu th.uẫn, ng.ười ch.ồng liền rút d.ao đ.âm v.ợ t.ử v.ong.
Theo đó, vào t.ối 16/9, trong lúc ăn cơm t.ối 2 v.ợ ch.ồng sống tại đổ dân phố số 5, trên địa b.àn phường La Khê, quận Hà Đô.ng, Hà Nội đã x.ảy r.a m.âu th.uẫn c.ãi v.ã.
Lúc này, ng.ười ch.ồng dùng h.ung kh.í đ.âm v.ợ g.ục tại chỗ. Ngay sau khi sự việc x.ảy r.a, c.ơ qu.an CA phường La Khê, CA quận Hà Đô.ng có mặt tại h.iện tr.ường b.ảo v.ệ, đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân v.ụ việc.
h.ung th.ủ g.ây á.n được x.á.c định là Nguyễn Hải Hà (SN 1977) còn n.ạn nh.ân tên H. (SN 1981).
l.ãnh đ.ạo CA quận Hà Đô.ng cho biết, ng.ười v.ợ do v.ết th.ương qu.á n.ặng đã t.ử v.ong.
“ng.uyên nh.ân d.ẫn đ.ến v.ụ á.n rất đ.ơn giản, trong lúc c.on xin tiền b.ố (Hà – PV) thì b.ố bảo kh.ô.ng có, kh.ô.ng cho.
Sau đó, v.ợ nói mấy câu d.ẫn đ.ến 2 v.ợ ch.ồng x.ô x.át, đ.ối t.ượng dùng d.ao đ.âm v.ợ luôn ở khu vực phòng ăn…“, l.ãnh đ.ạo CA quận Hà Đô.ng th.ô.ng tin.
Vị này cũng cho biết thêm, sau khi g.ây á.n Hà đã b.ỏ tr.ốn kh.ỏi h.iện tr.ường và sau đó đã làm việc với c.ơ qu.an CA.
Ở địa phương v.ợ ch.ồng Hà đã có 2 ng.ười c.on, đ.ối t.ượng này có nhân thân t.ốt, c.ô.ng tá.c tại tổ dân phố. v.ụ á.n x.ảy r.a kh.iến ng.ười dân hết sức b.ất ng.ờ.
Hiện v.ụ á.n đang được cá.c cơ qu.an ch.ức năng đ.iều tr.a, lảm rõ.
theo Trí Thức tr.ẻ
The post m.âu th.uẫn về việc c.on xin tiền trong lúc ăn cơm, ch.ồng rút d.ao đ.âm v.ợ t.ử v.ong appeared first on nhanh24h.info.

Nước nh.iễm dầu thải: TGĐ c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà miễn c.ưỡng x.in l.ỗi, nói dân th.ô.ng cảm
Wednesday October 16, 2019

Trước sức ép b.ị ch.ất v.ấn Tổng Giám đốc nước sạch sô.ng Đà chỉ trả lời vòng vo và cuối cùng miễn c.ưỡng nói: ‘Vâng, x.in l.ỗi’. Trước […]

CA TP.HCM b.ắt kh.ẩn c.ấp nh.óm c.ướp gi.ật giỏ x.á.ch chứa giấy báo t.ử
Monday October 14, 2019

nh.óm th.anh n.iên gi.ật giỏ x.á.ch có giấy báo t.ử b.ị camera ghi l.ại đã b.ị CA TP HCM b.ắt kh.ẩn c.ấp sau khi g.ây á.n kh.ô.ng lâu. […]

The post CA TP.HCM b.ắt kh.ẩn c.ấp nh.óm c.ướp gi.ật giỏ x.á.ch chứa giấy báo t.ử appeared first on Celadon.

The post Nước nh.iễm dầu thải: TGĐ c.ô.ng ty nước sạch sô.ng Đà miễn c.ưỡng x.in l.ỗi, nói dân th.ô.ng cảm appeared first on Celadon.