m.âu th.uẫn về việc c.on xin tiền trong lúc ăn cơm, ch.ồng rút d.ao đ.âm v.ợ t.ử v.ong

Ảnh minh hoạ.
Trong khi đang ngồi ăn cơm, 2 v.ợ ch.ồng sinh sống ở địa b.àn phường La Khê đã x.ảy r.a m.âu th.uẫn, ng.ười ch.ồng liền rút d.ao đ.âm v.ợ t.ử v.ong.
Theo đó, vào t.ối 16/9, trong lúc ăn cơm t.ối 2 v.ợ ch.ồng sống tại đổ dân phố số 5, trên địa b.àn phường La Khê, quận Hà Đô.ng, Hà Nội đã x.ảy r.a m.âu th.uẫn c.ãi v.ã.
Lúc này, ng.ười ch.ồng dùng h.ung kh.í đ.âm v.ợ g.ục tại chỗ. Ngay sau khi sự việc x.ảy r.a, c.ơ qu.an CA phường La Khê, CA quận Hà Đô.ng có mặt tại h.iện tr.ường b.ảo v.ệ, đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân v.ụ việc.
h.ung th.ủ g.ây á.n được x.á.c định là Nguyễn Hải Hà (SN 1977) còn n.ạn nh.ân tên H. (SN 1981).
l.ãnh đ.ạo CA quận Hà Đô.ng cho biết, ng.ười v.ợ do v.ết th.ương qu.á n.ặng đã t.ử v.ong.
“ng.uyên nh.ân d.ẫn đ.ến v.ụ á.n rất đ.ơn giản, trong lúc c.on xin tiền b.ố (Hà – PV) thì b.ố bảo kh.ô.ng có, kh.ô.ng cho.
Sau đó, v.ợ nói mấy câu d.ẫn đ.ến 2 v.ợ ch.ồng x.ô x.át, đ.ối t.ượng dùng d.ao đ.âm v.ợ luôn ở khu vực phòng ăn…“, l.ãnh đ.ạo CA quận Hà Đô.ng th.ô.ng tin.
Vị này cũng cho biết thêm, sau khi g.ây á.n Hà đã b.ỏ tr.ốn kh.ỏi h.iện tr.ường và sau đó đã làm việc với c.ơ qu.an CA.
Ở địa phương v.ợ ch.ồng Hà đã có 2 ng.ười c.on, đ.ối t.ượng này có nhân thân t.ốt, c.ô.ng tá.c tại tổ dân phố. v.ụ á.n x.ảy r.a kh.iến ng.ười dân hết sức b.ất ng.ờ.
Hiện v.ụ á.n đang được cá.c cơ qu.an ch.ức năng đ.iều tr.a, lảm rõ.
theo Trí Thức tr.ẻ
The post m.âu th.uẫn về việc c.on xin tiền trong lúc ăn cơm, ch.ồng rút d.ao đ.âm v.ợ t.ử v.ong appeared first on nhanh24h.info.

l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn
Thursday December 26, 2019

ngh.i ph.ạm kh.ai kh.ô.ng hề có m.âu th.uẫn với g.ia đ.ình n.ạn nh.ân mà chỉ quen biết th.ô.ng qua cộng đồng ng.ười Hàn Quốc trong những lần qua […]

Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’
Thursday January 16, 2020

Trên nhiều diễn đàn, dân m.ạng b.ày tỏ sự kh.ô.ng hài lòng trước qu.yết đ.ịnh của trọng tài Mohanad Qasim Eesee Sarray trong trận giữa U23 Việt n.am […]

The post Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’ appeared first on Celadon.

The post l.ời kh.ai của ngh.i ph.ạm gi.ế.t cả g.ia đ.ình Hàn Quốc sau đó c.ướp t.ài s.ản r.ồi đ.ốt xe ô tô phi t.ang ở Sài Gòn appeared first on Celadon.