Hoảng hồn ph.át h.iện ng.ười đ.àn ô.ng ch.ế.t trong nhà riêng

Qua nhà ô.ng Nh. chơi, hàng xóm hoảng hồn ph.át h.iện ng.ười đ.àn ô.ng 45 t.uổi đã nằm ch.ế.t tại ngôi nhà riêng của m.ình.
Sá.ng 22/9, Trung tá Lưu Văn Quân -Trưởng CA phường Tr.ường Xuân (TP Tam Kỳ, Quảng n.am) cho biết, vừa ph.át h.iện một ng.ười đ.àn ô.ng t.ử v.ong trên địa b.àn.
n.ạn nh.ân là ô.ng Lê Hiến Nh. (45 t.uổi), trú khối phố Xuân n.am, phường Tr.ường Xuân.

b.é g.ái 3 thá.ng t.uổi ng.uy k.ịch vì uống sữa non pha với sữa M.ẹ
Thursday January 23, 2020

Thấy tr.ẻ biếng ăn, g.ia đ.ình đã pha sữa non của Hàn Quốc với sữa M.ẹ cho b.é uống và d.ẫn đ.ến tr.ẻ b.ị tím tái toàn thân, […]

The post b.é g.ái 3 thá.ng t.uổi ng.uy k.ịch vì uống sữa non pha với sữa M.ẹ appeared first on Celadon.

Ngôi nhà x.ảy r.a v.ụ việc.
Th.ô.ng tin b.an đ.ầu, 3 ngày qua, ng.ười dân địa phương kh.ô.ng thấy ô.ng Nh. đi ra bên ngoài nên tưởng ô.ng Nh. đi ra Đà Nẵng chơi.
Khoảng 7 giờ sá.ng nay, một ng.ười dân đi uống cafe về, ghé v.ào nh.à ô.ng Nh. chơi thì hoảng hồn ph.át h.iện n.ạn nh.ân đã t.ử v.ong trong ngôi nhà của m.ình.

Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum
Tuesday November 26, 2019

Sau khi r.a t.ay b.ắn ch.ế.t 1 ng.ười và làm 1 ng.ười khá.c b.ị th.ương tại quá.n bida ở Kon Tum, Trần Ngọc Chung cùng 3 đ.ối t.ượng […]

The post Án ch.ung th.ân cho k.ẻ n.ổ s.úng r.úng đ.ộng ở Kon Tum appeared first on Celadon.

Nhiều ng.ười dân tập trung th.eo d.õi v.ụ việc.
Được biết, ngôi nhà ph.át h.iện th.i th.ể ô.ng Nh. chỉ có một m.ình n.ạn nh.ân sinh sống.
Nh.ận t.in b.áo, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã nhanh ch.óng có mặt để kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường.
v.ụ việc đang được đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
The post Hoảng hồn ph.át h.iện ng.ười đ.àn ô.ng ch.ế.t trong nhà riêng appeared first on nhanh24h.info.