HLV Park Hang Seo nh.ận thẻ vàng l.ịch s.ử ở vòng loại World Cup 2022

HLV Park Hang Seo lần đ.ầu tiên trong s.ự ngh.iệp cầm qu.ân nh.ận thẻ vàng.
L.uật thẻ vàng dành cho HLV mới được FIFA cho áp d.ụng và HLV Park Hang Seo trở thành HLV đ.ầu tiên phải nh.ận thẻ vàng ở một tr.ận đấu trong khuôn kh.ổ vòng loại World Cup 2022.

Tiền Giang: nh.óm đ.ối t.ượng hẹn nhau gi.ải qu.yết m.âu th.uẫn, t.ấn c.ô.ng luôn cả CA
Tuesday September 03, 2019

Khi CA xã n.ổ s.úng chỉ thiên y.êu c.ầu hai nh.óm th.anh n.iên chuẩn b.ị đ.á.nh nhau về tr.ụ s.ở làm việc thì b.ất ng.ờ b.ị cá.c đ.ối […]

The post Tiền Giang: nh.óm đ.ối t.ượng hẹn nhau gi.ải qu.yết m.âu th.uẫn, t.ấn c.ô.ng luôn cả CA appeared first on Celadon.

HLV Park Hang Seo nh.ận th.ẻ vàng.
Chiến l.ược gia ng.ười Hàn b.ị ph.ạt do l.ỗi ph.ản ứ.ng qu.yết đ.ịnh của tr.ọng tài chính song chưa đến m.ức b.ị truất quyền chỉ đạo.
Trước đó, HLV Guardiola là HLV trưởng đ.ầu tiên b.ị th.ẻ vàng tại Premier League.
THeo vtcnews
The post HLV Park Hang Seo nh.ận thẻ vàng l.ịch s.ử ở vòng loại World Cup 2022 appeared first on nhanh24h.info.

ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn
Friday August 30, 2019

Quay l.ại tr.ụ ATM ở TP.HCM để lấy v.ật th.ể l.ạ gắn trước đó, một ng.ười đ.àn ô.ng nước ngoài b.ị b.ảo v.ệ ng.ân hàng giữ l.ại giao […]

The post ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn appeared first on Celadon.