Hé l.ộ ng.uyên nh.ân c.ô giáo mầm non ch.ế.t cạnh ch.ồng sắp cưới đang ng.uy k.ịch

ng.uyên nh.ân b.an đ.ầu d.ẫn đ.ến v.ụ á.n m.ạng ngh.iêm kh.iến 2 v.ợ ch.ồng sắp cưới ở Đà Nẵng th.ương v.ong được nh.ận định là do m.âu th.uẫn, gh.en tuô.ng trong chuyện t.ình c.ảm.
Ngày 27/9, CA TP Đà Nẵng cho biết, đã kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, kh.ám ngh.iệm t.ử th.i và bước đ.ầu x.á.c định ng.uyên nh.ân v.ụ á.n m.ạng kh.iến 2 v.ợ ch.ồng sắp cưới th.ương v.ong, x.ảy r.a tại phường Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào t.ối 26/9.
n.ạn nh.ân trong v.ụ á.n b.ị s.át h.ại là ch.ị N.T.P.T (SN 1996, trú P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ). Kết quả b.an đ.ầu, l.ực l.ượng đ.iều tr.a x.á.c nh.ận h.ung th.ủ g.ây á.n là Nguyễn Viết Quyết (SN 1996, quê Nghệ An, tạm trú Đà Nẵng) là chống sắp cưới của n.ạn nh.ân.
c.lip: h.iện tr.ường v.ụ á.n v.ợ t.ử v.ong cạnh ng.ười ch.ồng sắp cưới đang ng.uy k.ịch. th.ực h.iện: Hà n.am
Qua kh.ám ngh.iệm t.ử th.i, c.ơ qu.an đ.iều tr.a x.á.c định ch.ị T. b.ị s.iết c.ổ bằng dây điện d.ẫn đ.ến ch.ế.t ng.ạt. Còn Quyết b.ị tr.ọng th.ương do dùng d.ao tự rạch bụng và c.ắt 2 c.ổ tay.
Được biết, Quyết và ch.ị T. vừa mới đính h.ôn cá.ch đây vài thá.ng và dự kiến sẽ làm đ.ám cưới vào năm sau. Gần đây, Quyết có b.iểu h.iện gh.en tuô.ng.
k.iểm tr.a điện thoại của ch.ị T., CA cũng ph.át h.iện một số tin nh.ắn của một n.am th.anh n.iên tên D. Do đó, nh.ận định b.an đ.ầu, Quyết đã r.a t.ay s.át h.ại v.ợ sắp cưới r.ồi t.ự s.át vì gh.en tuô.ng.

Ngôi nhà nơi x.ảy r.a v.ụ việc.
Như đã đưa tin, khoảng 18h30 chiều 26/9, một ph.ụ n.ữ tên Th.ủy về đến nhà tại phường Hòa Phát thì hoảng hồn ph.át h.iện c.on gái của m.ình và ch.ồng sắp cưới của c.on gái nằm bất đ.ộng bên cạnh một s.ợi dây và d.ao.
Nh.ận t.in b.áo, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã nhanh ch.óng có mặt để kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường và th.u th.ập th.ô.ng tin.

Thêm lái xe taxi t.ố n.ữ trung tá CA tỉnh Thái Bình ‘quỵt’ n.ợ
Tuesday December 03, 2019

Trong khi CA tỉnh Thái Bình đang x.á.c minh đ.ơn t.ố c.áo của một lái xe về h.ành v.i “bùng” tiền thuê xe của một n.ữ trung tá […]

The post Thêm lái xe taxi t.ố n.ữ trung tá CA tỉnh Thái Bình ‘quỵt’ n.ợ appeared first on Celadon.

l.ực l.ượng ch.ức n.ăng kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường.
Tại h.iện tr.ường, n.ạn nh.ân là ch.ị T. được ph.át h.iện đã t.ử v.ong với h.àng l.oạt v.ết d.ao đ.âm ở bụng. Trong khi ng.ười ch.ồng sắp cưới được đưa đi c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng ng.uy k.ịch vì b.ị ch.ấn th.ương ở vùng bụng và đ.ứt mạch m.áu ở tay.
Được biết, ch.ị T. là gi.áo v.iên tại 1 Tr.ường mầm non ở Đà Nẵng, đồng thời là B.í th.ư đoàn của khu phố.
v.ụ việc đang được t.iếp t.ục đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
THEO TỔ QUỐC
The post Hé l.ộ ng.uyên nh.ân c.ô giáo mầm non ch.ế.t cạnh ch.ồng sắp cưới đang ng.uy k.ịch appeared first on nhanh24h.info.