Hé l.ộ lý lịch “đen” của ng.ười đ.àn b.à cùng nguyên Thượng úy CA đẩy ng.ười vô t.ội vào t.ù

Kế hoạch ném m.a t.úy vào xe ô tô, đẩy bạn trai vào t.ù b.ị h.ại l.ộ, cùng với đó là cái kết “g.ậy ô.ng đ.ập l.ưng ô.ng” dành cho hai ng.ười đ.àn b.à th.am l.am.

B.ão số 5 có thể xuất hiện ngay sau lễ 2/9, d.iễn b.iến rất ph.ức tạp
Friday August 30, 2019

Dự báo đ.ầu tuần tới trên Biển Đô.ng hình thành áp thấp nhiệt đới và khả năng m.ạnh thành b.ão số 5 với d.iễn b.iến rất ph.ức t.ạp. […]

The post B.ão số 5 có thể xuất hiện ngay sau lễ 2/9, d.iễn b.iến rất ph.ức tạp appeared first on Celadon.

Nguyễn Thị Vân tại ph.iên x.ử s.ơ th.ẩm hồi thá.ng 4/2019
Đó là Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Thị Vững (SN 1978, trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), nguyên là Thượng úy, c.ô.ng tá.c tại Cục c.ảnh s.át ph.òng ch.ống b.uôn l.ậu Bộ CA.
Sau qu.yết đ.ịnh trả h.ồ s.ơ đ.iều tr.a bổ sung của TAND quận Nam Từ Liêm, y.êu c.ầu làm sá.ng tỏ những nội còn m.âu th.uẫn, có d.ấu h.iệu khuất tuất trong v.ụ á.n, mới đây, C.ơ qu.an CSĐT – CA TP Hà Nội đã ra Quyết định kh.ởi t.ố b.ị c.an Nguyễn Thị Vững về t.ội T.àng tr.ữ tr.ái ph.ép chất m.a t.úy, qu.y đ.ịnh tại khoản 2 Điều 249 BLHS và t.ội Vu khống, qu.y đ.ịnh tại khoản 2 Điều 156 BLHS.
C.ơ qu.an CSĐT x.á.c định Nguyễn Thị Vững đã có h.ành v.i đ.ồng ph.ạm với b.ị c.an Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) trong v.ụ á.n cài m.a t.úy vào xe ô tô, đẩy bạn trai vào t.ù.
Theo tài liệu của c.ơ qu.an t.ố t.ụng, chỉ vì m.âu th.uẫn trong chuyện t.ình c.ảm và bất đồng quan điểm trong làm ăn với bạn trai – anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) mà Vân đang tâm lên kế hoạch, câu kết với Nguyễn Thị Vững ném m.a t.úy vào xe ô tô của anh Thiện, mục đích đẩy anh này vào t.ù.
Và cũng chỉ khi x.ảy r.a v.ụ á.n này mới hay về nhân thân bất hảo của b.ị c.áo Nguyễn Thị Vân.
Theo đó, Vân sinh năm 1982, có 3 c.on, c.on lớn sinh năm 2003, c.on nhỏ sinh năm 2015. B.ị c.áo mới chỉ học đến lớp 5/12 thì bỏ dở ngang chừng.
Chưa hết, trong tài liệu t.ố t.ụng giai đoạn x.ử s.ơ th.ẩm v.ụ á.n này hồi thá.ng 4/2019 còn th.ể h.iện b.ị c.áo Vân từng b.ị TAND tỉnh Lạng Sơn x.ử ph.ạt 7 năm t.ù về t.ội Mua bá.n ph.ụ n.ữ vào năm 2000, đã xóa á.n tích.
Nguyên thượng úy CA giúp sức tích cực cho k.ẻ x.ấu
Tại k.ết l.uận đ.iều tr.a nh.ận định: Bản thân Nguyễn Thị Vững nguyên là cá.n bộ CA, được đào tạo cơ bản, đã từng c.ô.ng tá.c trong l.ực l.ượng C.ảnh s.át đ.iều tr.a t.ội ph.ạm về m.a t.úy.

Cá.ch ch.ống s.ay xe khi đi du lịch 2/9 kh.ô.ng dùng th.uốc: Chỉ cần ăn kh.oai lang
Saturday August 31, 2019

Dịp nghỉ lễ 2/9 sắp tới, chắc ch.ắn nhiều gia đình đã lên kế hoạch cho những chuyến du lịch dài ngày. Bên cạnh niềm vui khi được […]

The post Cá.ch ch.ống s.ay xe khi đi du lịch 2/9 kh.ô.ng dùng th.uốc: Chỉ cần ăn kh.oai lang appeared first on Celadon.

Nguyễn Thị Vững, nguyên Thượng úy CA
Vững là ng.ười am hiểu ph.áp l.uật, biết rõ t.ính ch.ất, m.ức đ.ộ ngh.iêm trọng của hành v.i ph.ạm t.ội, nhưng khi được Vân cho biết ý định ph.ạm t.ội đã kh.ô.ng ngăn cản mà còn vì đ.ộng c.ơ v.ụ l.ợi, lợi ích c.á nh.ân để giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Vân bỏ m.a t.úy vào xe ô tô của Thiện.
Hai ng.ười đã thống nhất ý chí và cùng b.àn cá.ch th.ực h.iện việc v.u kh.ống cho Thiện t.àng tr.ữ tr.ái ph.ép chất m.a t.úy bằng việc báo tin cho l.ực l.ượng CA để triển kh.ai tổ c.ô.ng tá.c b.ắt gi.ữ Thiện.
Mặc dù chưa chứng minh được việc tổ CSCĐ do đồng chí Phạm Văn Linh làm tổ trưởng b.ắt gi.ữ xe ô tô của Thiện xuất phát từ th.ô.ng tin do Vững c.ung c.ấp, nhưng tài liệu đ.iều tr.a th.u th.ập được chứng minh việc Vững báo tin cho l.ực l.ượng CA là để th.ực h.iện thỏa thuận với Nguyễn Thị Vân, kh.ô.ng có mục đích báo tin tổ giá.c t.ội ph.ạm.
Hành vi s.ai ph.ạm đó của Nguyễn Thị Vững đ.ồng ph.ạm với Nguyễn Thị Vân về t.ội T.àng tr.ữ tr.ái ph.ép chất m.a t.úy và Vu khống, qu.y đ.ịnh tại Điều 249, Điều 156 BLHS.
“Việc này g.ây dư luận x.ấu đến uy tín của l.ực l.ượng CA nhân dân, cần phải được x.ử l.ý ngh.iêm minh th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật”, bản k.ết l.uận đ.iều tr.a nêu rõ.
B.ị c.an Nguyễn Thị Vững b.ị t.ạm gi.am theo Lệnh b.ắt b.ị c.an để t.ạm gi.am số 62 ngày 13/5/2019 của C.ơ qu.an CSĐT CA thành phố Hà Nội .
THEO NGƯỜI ĐƯA TIN
The post Hé l.ộ lý lịch “đen” của ng.ười đ.àn b.à cùng nguyên Thượng úy CA đẩy ng.ười vô t.ội vào t.ù appeared first on nhanh24h.info.