Hà Nội: ngh.i vấn ch.ồng cũ đ.á.nh đ.ập r.ồi lao ô tô kh.iến v.ợ phải nh.ập v.iện vì đa ch.ấn th.ương

Theo th.ô.ng tin xuất hiện trên m.ạng x.ã h.ội, khi x.ảy r.a m.âu th.uẫn, ch.ồng cũ chị H. đã dùng xe ô tô l.ao v.ào chị và c.on trai kh.iến chị phải nh.ập v.iện trong t.ình tr.ạng đa ch.ấn th.ương.
Mới đây ngày 31/8, trên m.ạng x.ã h.ội l.an tr.uyền th.ô.ng tin về việc một ng.ười đ.àn ô.ng b.ạo h.ành v.ợ cũ d.ã m.an. Theo đó, v.ụ việc được cho là x.ảy r.a tại phố Đồng Me (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

ng.ười Ch.a thất thần kh.ô.ng nói nên lời khi c.on trai 6 t.uổi ngh.i b.ị M.ẹ kế s.át h.ại, gi.ấu x.á.c ở vườn mía sau nhà
Monday November 25, 2019

Trước sự r.a đ.i quá b.ất ng.ờ của ch.áu Th. ngh.i b.ị M.ẹ kế s.át h.ại, hiện ng.ười thân n.ạn nh.ân vẫn chưa hết b.àng h.oàng, kh.ô.ng m.uốn […]

The post ng.ười Ch.a thất thần kh.ô.ng nói nên lời khi c.on trai 6 t.uổi ngh.i b.ị M.ẹ kế s.át h.ại, gi.ấu x.á.c ở vườn mía sau nhà appeared first on Celadon.

Chị H. hiện vẫn đang được cá.c bá.c sĩ tích cực đ.iều tr.ị.
Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 26/8, chị N.T.H.H (SN 1974, trú tại Nam Từ Liêm) và ch.ồng cũ là C.V.Q (SN 1977) có x.ảy r.a x.ô x.át ở phòng ngủ tầng 3 nơi chị H. thường trú.
Anh Q. đã đạp v.ào b.ụng chị H. hai lần làm chị này ng.ã xuống gi.ường. Sau đó, c.on trai chị H. đã vào c.an ng.ăn nhưng anh Q. đã đ.uổi cả hai m.ẹ c.on ra kh.ỏi nhà.
Chưa d.ừng l.ại, khi chị H. ch.ạy xuống tầng 1 của ngôi nhà thì ch.ồng cũ t.iếp t.ục đ.uổi th.eo. Lúc này, anh Q. đã dùng xe ô tô đỗ trong nhà n.ổ máy, đ.âm ép 2 m.ẹ c.on vào tường. Do nhảy được ra ngoài nên c.on chị H. kh.ô.ng b.ị sao, còn chị này b.ị ch.ồng cũ tăng ga, chèn 2 lần vào tường.
Sau khi thấy ồn ào, hàng xóm đã qua nhà c.an ng.ăn, lúc này anh Q. đã lùi xe b.ỏ đ.i. Chị H. đã được ng.ười dân giúp đỡ đưa đến BV 198 c.ấp c.ứu. Tuy nhiên, do chị H. có b.iểu h.iện đ.au đ.ớn, tức ng.ực kh.ó thở, tay v.ai kh.ô.ng thể cử đ.ộng nên ng.ười nhà đã chuyển đến BV TW 108 ngay ngày hô.m sau.

g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp
Saturday January 04, 2020

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó […]

The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on Celadon.

Chị H. được cá.c bá.c sĩ chẩn đoá.n đa ch.ấn th.ương ph.ức t.ạp.
Tại b.ệnh v.iện, chị H. được cá.c bá.c sĩ chẩn đoá.n b.ị đa ch.ấn th.ương ph.ức t.ạp. Cụ thể, chị H. b.ị dập và tr.àn d.ịch màng phổi, ch.ấn th.ương cột sống, sái khớp mỏm cùng v.ai đòn phải, g.ãy x.ương chậu 2 bên, vỡ x.ương mu phải… Ngoài ra, c.ơ th.ể chị H. cũng b.ị x.ây x.át nhiều chỗ.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều cùng ngày, anh X.Q (em của chị H.) cho biết, hiện tại t.inh th.ần chị H. đang rất h.oảng l.oạn, vẫn phải đ.iều tr.ị đặc biệt tại b.ệnh v.iện.
V.ụ v.iệc đã được gia đình gửi đ.ơn tr.ình b.áo lên cơ qu.an ch.ức năng để gi.ải qu.yết theo đúng ph.áp l.uật.
Liên quan đến v.ụ việc trên, trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 31/8, ô.ng Nguyễn Quang Trung, trưởng CA phường Mễ Trì cho biết: “V.ụ v.iệc này đã được chúng tôi chuyển th.ô.ng tin lên CA quận Nam Từ Liêm th.ụ l.ý, mọi th.ô.ng tin sẽ được CA quận c.ung c.ấp”.
Hiện v.ụ việc đang được cơ qu.an ch.ức năng t.iếp t.ục l.àm r.õ.
 
Nguồn http://kenh14.vn/ha-noi-ngh.i-van-chong-cu-danh-dap-roi-lao-o-to-khien-vo-phai-nhap-vien-vi-da-ch.an-thuong-20190901095122057.chn
The post Hà Nội: ngh.i vấn ch.ồng cũ đ.á.nh đ.ập r.ồi lao ô tô kh.iến v.ợ phải nh.ập v.iện vì đa ch.ấn th.ương appeared first on nhanh24h.info.