Hà Nội: ng.ười kh.uyết t.ật b.ị d.o.ạ cho lên b.an thờ d.ù kh.ô.ng v.ay tiền của ng.ân hàng

Phải nhờ rất nhiều ng.ười quen biết thì PV Ngày Nay mới liên hệ được với anh B.S. (SN 1976, trú tại Hà Nội); lý do là khoảng 1 tuần trước, kh.ô.ng hiểu vì sao có nhiều ng.ười lạ gọi điện đe d.oạ anh S, r.ồi nh.ắn phải b.ắt một ng.ười có tên là Nhung trả tiền cho phía ng.ân hàng VPb.ank.

Google ghi quốc l.ộ 1A thuộc m.ạng lưới cao t.ốc T.Q?
Wednesday November 27, 2019

Bảng tri thức Google hiện mô tả quốc l.ộ 1A của Việt n.am thuộc m.ạng lưới đường cao t.ốc quốc gia T.Q. Đây là th.ô.ng tin g.ây nhầm […]

The post Google ghi quốc l.ộ 1A thuộc m.ạng lưới cao t.ốc T.Q? appeared first on Celadon.

Anh B.S (trú tại Hà Nội)
Những lời nói xúc xiểm, thậm chí còn đe d.oạ sẽ cho anh B.S… lên b.an thờ đã kh.iến ng.ười đ.àn ô.ng này vô cùng hoảng s.ợ. Cuộc sống bình yên của ng.ười đ.àn ô.ng khuyết tật s.ống c.ùng M.ẹ già với nghề làm hoa lụa bỗng chốc đảo điên, t.âm l.ý l.o l.ắng vô cùng, và cũng từ đó cho đến nay anh B.S. t.uyệt đ.ối kh.ô.ng dám nghe máy điện thoại khi có số lạ gọi đến.
Bỗng nhiên b.ị d.oạ cho lên… b.àn thờ
Trong căn nhà nhỏ nằm nép trong c.on ngõ hẹp ở phố T.Đ, nhìn từ ngoài vào, nhịp sống của hai M.ẹ c.on anh B.S vẫn tr.ôi qua như thường lệ; nhưng bên trong, một ng.ười đ.àn ô.ng khuyết tật nhiều năm nay phải ngồi xe lăn do căn B.ệnh viêm đa cơ, một b.à cụ đã gần t.uổi 80 đang vô cùng h.oang m.ang bởi những cuộc điện thoại, tin nh.ắn đe d.oạ đ.òi tiền của một nh.óm ng.ười xưng là của ng.ân hàng VPb.ank. Điều đ.á.ng nói là anh S. kh.ô.ng v.ay tiền của ng.ân hàng VPb.ank mà là một ng.ười có tên là Nhung nào đó, v.ay tiền của đ.ơn v.ị này; và mối quคห нệ giữa anh S. và ch.ị Nhung chỉ là biết nhau qua m.ạng x.ã h.ội.
Kể l.ại câu chuyện của m.ình, anh S. cho biết: Sá.ng ngày 19/9/2019, khi anh đang nằm ngủ vì đêm hô.m trước phải thức khuya để làm hoa lụa trả hàng khá.ch cho kịp, thì b.ất ng.ờ điện thoại của anh reo liên hồi. Do kh.ô.ng thể đi l.ại được, nên thường anh S. sẽ gọi l.ại khi ngồi lên xe lăn, nhưng r.ồi những cuộc điện thoại d.ồn dập đổ tới kh.iến anh vô cùng l.o l.ắng vì cho rằng chắc có chuyện gì bất trắc x.ảy r.a. Cố lết ng.ười với chiếc điện thoại để trên mặt b.àn cá.ch gi.ường hơn một mét, khi bấm nghe thì anh S. thật sự b.ất ng.ờ khi ng.ười gọi tới nói giọng ng.ười miền n.am và ngay lập tức buô.ng ra những lời nói rất kh.ó nghe.

‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am
Wednesday December 25, 2019

Cá.c bức ảnh của đ.ối t.ượng b.ị ngh.i s.át h.ại một ph.ụ n.ữ Hàn Quốc và làm b.ị th.ương n.ặng ch.ồng, c.on gái c.ô này ở thành phố […]

The post ‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am appeared first on Celadon.

ng.ười đ.àn ô.ng đã nhiều năm nay phải ngồi xe lăn do căn B.ệnh viêm đa cơ, s.ống c.ùng M.ẹ già 80 t.uổi hiện đang vô cùng h.oang m.ang bởi những cuộc điện thoại, tin nh.ắn đe d.oạ đ.òi tiền của một nh.óm ng.ười xưng là của ng.ân hàng VPb.ank
Vẫn còn nhớ như in những lời của ng.ười gọi điện thoại tới, anh S. kể l.ại: m.ình bấm nghe, do số lạ nên hỏi là ai đấy, thì ng.ười kia buô.ng luôn câu: m.ày có phải là S. bạn c.on Nhung kh.ô.ng? Nghe vậy m.ình rất b.ất ng.ờ vì họ hỏi đúng tên nhưng m.ình chẳng nhớ ng.ười nào tên Nhung cả, nên anh S. chỉ kịp nói: m.ình đúng là S. nhưng kh.ô.ng rõ anh hỏi Nhung nào?
Khi còn chưa kịp định hình suy nghĩ, thì anh S. t.iếp t.ục choá.ng vá.ng và hoảng hồn khi ng.ười phía đ.ầu dây bên kia t.iếp t.ục nói: “Bọn t.ao là bên c.ô.ng ty th.u h.ồi n.ợ x.ấu của ng.ân hàng VPb.ank, m.ày bảo c.on Nhung bạn m.ày lập tức trả tiền bọn t.ao đi nêu kh.ô.ng thì cả m.ày và nó đều kh.ô.ng yên được đâu…
Cho đến khi nghe những câu nói này, anh S. cũng kh.ô.ng biết là ng.ười bên kia đang nói với m.ình chuyện gì. Quá choá.ng vá.ng trước những lời nói xúc xiểm, đe d.oạ m.ình, anh S. chỉ nhẹ nhàng trả lời: Tôi kh.ô.ng biết ch.ị Nhung nào cả, tôi cũng kh.ô.ng v.ay tiền cá.c anh nên cá.c anh tìm ng.ười nào v.ay cá.c anh mà đ.òi… Nói xong vậy, anh S. dập máy và nghĩ ng.ười kia sẽ kh.ô.ng gọi l.ại n.ữa.

h.àng l.oạt cuộc gọi nhỡ từ cá.c số điện thoại lạ t.ự x.ưng là ng.ười của VPb.ank gọi tới điện thoại của anh S. cùng nội dung tin nh.ắn dde d.oạ, x.úc ph.ạm và miệt thị đến sự yếu thế của ng.ười đ.àn ô.ng này. (Ảnh NVCC)
Nhưng r.ồi, điện thoại của anh S. t.iếp t.ục reo liên hồi, đều là số điện thoại lạ gọi tới. Anh S. nghĩ rằng có thể nh.óm ng.ười kia l.ại gọi, nhưng do ngày nào cũng có khá.ch gọi đặt hoa lụa nên anh S. cố gắng cầm điện thoại nghe. Thế r.ồi, phía bên kia l.ại xưng là ng.ười của c.ô.ng ty th.u h.ồi n.ợ và t.iếp t.ục buô.ng ra những lời nói hết sức th.ô t.ục, lỗ mãng, mang n.ặng t.ính ch.ất h.ăm d.oạ. Trong nội dung mà nh.óm ng.ười gọi tới kh.ô.ng chỉ là đe d.oạ đến bản thân anh S. mà còn cố tình xoáy s.âu vào chuyện anh là ng.ười khuyết tật với ý tứ bóng gi.ó x.úc ph.ạm đến sự yếu thế của ng.ười đ.àn ô.ng này.
Kh.ô.ng m.uốn đôi co với nh.óm ng.ười đó, anh B.S. nhất quyết kh.ô.ng nghe máy n.ữa, thì nh.óm ng.ười đ.òi n.ợ t.iếp t.ục nh.ắn tin. Nội dung tin nh.ắn còn kh.iến anh S. cảm thấy รốc hơn, khi nh.óm ng.ười đ.òi n.ợ nói h.àm ý sẽ cho ng.ười đ.àn ô.ng này lên… b.an thờ nếu như kh.ô.ng th.u h.ồi được khoản n.ợ kia.
Cuộc sống đảo l.ộn, t.âm l.ý Kh.ủng hoảng
b.ị Kh.ủng b.ố điện thoại, gọi điện, nh.ắn tin đe d.oạ diễn ra trong suốt ngày 19/9 đã kh.iến anh S. Kh.ủng hoảng t.inh th.ần thật sự. Vốn là một ng.ười hết sức nhạy cảm nên sự việc x.ảy r.a đã kh.iến t.âm l.ý, cuộc sống của anh S. đảo l.ộn hoàn toàn. Vì nhà chỉ có hai M.ẹ c.on nên khi anh S. b.ị Kh.ủng hoảng t.âm l.ý cũng kh.iến M.ẹ già l.o l.ắng kh.ôn nguôi.
Chia sẻ về chuyện này, anh S. cho biết: Hai M.ẹ c.on gần nhau nên b.ất ng.ờ sự thay đổi nào về t.âm l.ý, hành đ.ộng của m.ình M.ẹ đều biết. Sau hô.m x.ảy r.a sự việc, cũng có một vài lần M.ẹ hỏi m.ình là sao mặt có vẻ l.o l.ắng thế? Nghe M.ẹ hỏi vậy m.ình phải cố tr.ấn a.n và khẳng định với M.ẹ là kh.ô.ng có chuyện gì x.ảy r.a… r.ồi anh S. nói luôn cả chuyện khi ph.óng viên đến hỏi chuyện thì cũng chỉ dám nói với M.ẹ là bạn đến chơi chứ kh.ô.ng phải chuyện gì khá.c.
Ảnh hưởng đến t.âm l.ý nên từ đó anh S. kh.ô.ng dám nghe điện thoại của bất cứ ai nếu như chưa lưu ở danh bạ, cũng chính vì lý do này mà nhiều khá.ch hàng gọi điện thoại đến đặt hoa lụa đều m.ất cả, thu nhập trang trải cho cuộc sống của hai M.ẹ c.on anh S. cũng vì thế mà b.ị ả.nh h.ưởng.
Anh S. nghĩ rằng mọi chuyện sẽ d.ừng l.ại ở việc gọi điện thoại nh.ắn tin đe d.oạ như vậy, nhưng đến hô.m sau, trên m.ạng x.ã h.ội FB xuất hiện hình ảnh cắт ghép anh S. vào với một ng.ười ph.ụ n.ữ tên Nhung. Theo như lời anh S. thì ng.ười tên Nhung này anh có quen trên m.ạng x.ã h.ội, cũng chỉ gặp ở ngoài được một lần trong dịp gặp mặt đồng niên sinh năm 1976. Nội dung cắт ghép anh S. và ch.ị Nhung này khẳng định ch.ị Nhung v.ay n.ợ chưa trả, đồng thời “vơ” luôn cả anh S. vào chuyện n.ợ n.ần.
“Việc đi l.ại của m.ình b.ị hạn chế, m.ình cũng có ít bạn bè nên khi sự việc x.ảy r.a m.ình chẳng biết nhờ cậy ai để v.ào c.uộc gi.ải qu.yết, giúp đỡ. b.ao nhiêu năm nay m.ình và M.ẹ sống bình yên, đâu đến một ngày chuyện này l.ại ập tới mà việc này vốn dĩ chẳng l.iên qu.an gì đến m.ình cả. m.ình kh.ô.ng v.ay tiền, kh.ô.ng v.ay hộ ai cả và m.ình với bạn Nhung cũng chỉ là cùng sinh hoạt trong nh.óm đồng niên sinh năm 1976 mà thôi. Việc x.ảy r.a đối với m.ình thật sự là cú รốc rất lớn, t.inh th.ần hoảng s.ợ vô cùng…” anh B.S chia sẻ với PV Ngày Nay.
Cho đến thời điểm hiện tại, điện thoại của anh B.S. dù đã kh.ô.ng còn số lạ gọi tới, cũng kh.ô.ng còn nh.ận được bất cứ tin nh.ắn nào đe d.oạ, x.úc ph.ạm nào như trước n.ữa, thế nhưng ng.ười đ.àn ô.ng này vẫn hàng ngày sống trong t.âm l.ý thấp thỏm, l.o l.ắng vì lỡ đâu, đến một ngày sự việc tương tự như trên l.ại một lần n.ữa ập tới.

l.uật s.ư Đặng Xuân Cường (c.ô.ng ty Luật TAT Law Firm)
Phân tích về nội dung sự việc x.ảy r.a với anh B.S., l.uật s.ư Đặng Xuân Cường (c.ô.ng ty Luật TAT Law Firm) cho biết:
ng.ười khuyết tật được cả x.ã h.ội b.ảo v.ệ, ph.áp l.uật cũng có những qu.y đ.ịnh rất rõ về việc b.ảo v.ệ quyền lợi cho những ng.ười có hoàn cảnh đặc biệt này. Đối với ng.ười khuyết tật nếu như gặp tình huống kh.ó kh.ăn cần giúp đỡ mà ng.ười có sức khoẻ, thể trạng, t.âm l.ý bình thường nhưng kh.ô.ng th.ực h.iện việc giúp đỡ sẽ b.ị ph.ạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Chính vì vậy, việc gọi điện đe d.oạ, thậm chí là x.úc ph.ạm đến hoàn cảnh, cuộc sống như Tr.ường hợp của anh B.S là hết sức ngh.iêm trọng. c.ăn c.ứ theo những qu.y đ.ịnh cụ thể của ph.áp l.uật, những h.ậu qu.ả g.ây ra sẽ có chế tài x.ử l.ý một cá.ch cụ thể.
Xét nội dung sự việc x.ảy r.a, c.ăn c.ứ theo khoản 1, khoản 4, điều 14 Luật ng.ười khuyết tật năm 2010. Cụ thể như sau: “c.ấm kỳ thị, phân biệt đối x.ử ng.ười khuyết tật, x.âm ph.ạm thân thể, nh.ân ph.ẩm, danh dự, t.ài s.ản, quyền, lợi ích hợp pháp của ng.ười khuyết tật, L.ợi d.ụng ng.ười khuyết tật, t.ổ ch.ức của ng.ười khuyết tật, t.ổ ch.ức vì ng.ười khuyết tật, hình ảnh, th.ô.ng tin c.á nh.ân, t.ình tr.ạng của ng.ười khuyết tật để tr.ục l.ợi hoặc th.ực h.iện h.ành v.i v.i ph.ạm ph.áp l.uật.”Mức x.ử ph.ạt áp d.ụng trong Tr.ường hợp này từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng th.eo qu.y đ.ịnh tại điều 9 Nghị định 144/2013/NĐ-CP qu.y đ.ịnh x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính về bảo trợ, c.ứu trợ x.ã h.ội và b.ảo v.ệ, ch.ăm s.óc tr.ẻ e.m.
Trong Tr.ường hợp này, th.eo qu.y đ.ịnh tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định 144/2013/NĐ-CP qu.y đ.ịnh x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính về bảo trợ, c.ứu trợ x.ã h.ội và b.ảo v.ệ, ch.ăm s.óc tr.ẻ e.m thì ng.ười khuyết tật có thể gửi đ.ơn y.êu c.ầu đến Thanh tra sở Lao đ.ộng – Thương binh và x.ã h.ội nơi anh B.S có hộ khẩu thường trú hoặc nơi làm việc để được gi.ải qu.yết vấn đề trên.
Ngọc Cương – Thuỳ Chi
Nguồn https://ngaynay.vn/24-7/nguoi-khuyet-tat-bi-doa-cho-len-ban-tho-du-khong-vay-tien-cua-ngan-hang-155765.html
The post Hà Nội: ng.ười kh.uyết t.ật b.ị d.o.ạ cho lên b.an thờ d.ù kh.ô.ng v.ay tiền của ng.ân hàng appeared first on nhanh24h.info.

Thưởng cho VĐV se‌a gam‌es t.ối thiểu 65 triệu đồng/HCV, riêng tỷ phú phạ‌m Nhật Vượng thưởng 6 tỷ
Thursday December 12, 2019

Sau thời gian thi đấu xuất sắc, toàn bộ cá.c vận đ.ộng viên Sea Games đoạt huy chương đều được khen thưởng th.eo qu.y đ.ịnh. Ngoài ra, c.á […]

The post Thưởng cho VĐV se‌a gam‌es t.ối thiểu 65 triệu đồng/HCV, riêng tỷ phú phạ‌m Nhật Vượng thưởng 6 tỷ appeared first on Celadon.