Hà Nội: Ch.ém nhau 2 ng.ười ch.ế.t, 3 ng.ười b.ị th.ương

– Ch.ủ t.ịch huyện Đan Phượng cho biết, xuất phát từ m.âu th.uẫn đất đai ô.ng Đô.ng đã vá.c d.ao sang tr.uy s.á.t cả gia đình ng.ười em r.uột, kh.iến 2 ng.ười là em trai và ch.áu g.ái t.ử v.o.ng, v.ợ em trai, 2 ng.ười ch.áu của em trai hiện đang ng.uy k.ịch.
Mới đây, trên m.ạng x.ã h.ội xuất hiện một đoạn video ch.é.m nhau ngắn ghi hình ảnh một ng.ười đ.àn ô.ng cầm d.ao ch.é.m b.a ng.ười giữa đường.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: s.ai ph.ạm của ĐH Đô.ng Đô là dịp t.ốt để chấn chỉnh cá.c Tr.ường
Thursday August 29, 2019

Về s.ai ph.ạm ngh.iêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường ĐH Đô.ng Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là cá.c dịp […]

The post Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: s.ai ph.ạm của ĐH Đô.ng Đô là dịp t.ốt để chấn chỉnh cá.c Tr.ường appeared first on Celadon.

Cụ thể, theo hình ảnh được ghi l.ại, có tới 3 ng.ười nằm trên đường. Sau đó, một ng.ười đ.àn ô.ng mặc áo xám cầm theo c.on d.ao lớn tiến tới ch.ém lần lư.ợt vào từng ng.ười. Chứng kiến v.ụ việc, nhiều ng.ười dân h.ét lên h.oảng s.ợ nhưng kh.ô.ng d.ám l.ại gần c.an ng.ăn đ.ối t.ượng. Sự việc sau đó nhanh ch.óng được b.áo c.áo tới chính quyền địa phương.
Theo đó, v.ụ ch.é.m nhau k.inh h.o.àng x.ảy r.a vào khoảng 7h15 ngày 1/8, tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội), ng.ười đàng ô.ng đã cầm d.ao ch.ém nhiều ng.ười th.ương v.o.ng.
 H.iện tr.ường nơi x.ảy r.a v.ụ việc.
Trao đổi với PV báo Kiến Thức, ô.ng Nguyễn Hữu Hoàng, Ch.ủ t.ịch huyện Đan Phượng cho biết, ng.ười đ.à.n ô.ng được x.á.c định là Nguyễn Văn Đô.ng (SN 1966, trú xã Hồng Hà) xuất ph.át từ m.âu th.uẫn đất đai ô.ng Đô.ng đã vá.c d.ao sang tr.uy s.át cả gia đình ng.ười em r.uột ở cụm 2.
Ông Hoàng cho hay: “H.ậu qu.ả v.ụ việc kh.iến 2 ng.ười là em tr.ai và c.on gái của em trai (ch.áu g.ái) t.ử v.ong, v.ợ em trai, 2 ng.ười ch.á.u của em trai ng.u.y k.ịch đang c.ấp c.ứ.u tại b.ệ.nh v.iện. Sau khi x.ảy r.a sự việc trên, c.ơ qu.an CA đã b.ắt được luôn h.ung th.ủ. Hiện ng.ười v.ợ của ng.ười em trai đang được c.ấp c.ứ.u tại BV Việt Đức, còn 2 ch.áu đang đ.ược c.ấp c.ứ.u tại BV 198, Hà Nội”.
Theo https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-chem-nhau-2-nguoi-chet-3-nguoi-bi-thuong-1270860.html
The post Hà Nội: Ch.ém nhau 2 ng.ười ch.ế.t, 3 ng.ười b.ị th.ương appeared first on nhanh24h.info.

ch.ồng 20 t.uổi gào kh.óc thảm thiết bên th.i th.ể v.ợ m.ang th.ai b.ị xe tải cá.n
Tuesday September 10, 2019

Hai v.ợ ch.ồng tr.ẻ đang chở nhau trên xe máy ở Hòa Bình b.ất ng.ờ b.ị chiếc xe ôtô tải đi cùng chiều t.ô.ng từ phía sau r.ồi […]

The post ch.ồng 20 t.uổi gào kh.óc thảm thiết bên th.i th.ể v.ợ m.ang th.ai b.ị xe tải cá.n appeared first on Celadon.