Đưa 4 ph.ụ n.ữ ‘m.áu lạnh’ v.ụ ‘th.i th.ể trong bêt.ô.ng’ ra thực ngh.iệm h.iện tr.ường

Sau b.ốn thá.ng đ.iều tr.a, b.ốn n.ữ ph.ụ n.ữ l.iên qu.an trong v.ụ á.n m.ạng ‘th.i th.ể trong bêt.ô.ng’ tại Bình Dương được đưa tới h.iện tr.ường để thực ngh.iệm.
Ngày 18-9, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA tỉnh Bình Dương ph.ối h.ợp l.ực l.ượng ch.ức n.ăng thực ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ “th.i th.ể trong bêt.ô.ng” x.ảy r.a tại tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện b.àu b.àng được ph.át h.iện thá.ng 5-2019.

l.ời kh.ai b.ất ng.ờ của thượng úy n.ổ s.úng tại ng.ân hàng: v.ào ph.òng giao dịch chỉ để… rút tiền mặt gửi về quê?
Monday October 07, 2019

Theo l.ời kh.ai b.an đ.ầu của đ.ối t.ượng, khi Đào Xuân Tư rút tiền ở cây ATM thì thẻ b.ị trục trặc nên đ.ối t.ượng đã v.ào ph.òng […]

The post l.ời kh.ai b.ất ng.ờ của thượng úy n.ổ s.úng tại ng.ân hàng: v.ào ph.òng giao dịch chỉ để… rút tiền mặt gửi về quê? appeared first on Celadon.

b.ốn n.ữ ngh.i c.an b.ị kh.ởi t.ố để đ.iều tr.a về h.ành v.i “gi.ế.t ng.ười” gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 t.uổi, trú quận Tân Phú, TP.HCM), M.ẹ của Hà là Trịnh Thị Hồng Hoa (66 t.uổi, cùng địa chỉ), Lê Ngọc Phương Thảo (29 t.uổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 t.uổi, ngụ TP.HCM).
Đến nay, b.ốn ng.ười này đã th.ừa nh.ận g.ây ra v.ụ á.n.
Trong sá.ng 18-9, 4 ng.ười đã được đưa tới căn nhà nơi ph.át h.iện hai th.i th.ể tại b.àu b.àng để th.ực h.iện thực ngh.iệm h.iện tr.ường. l.ực l.ượng ch.ức n.ăng b.ảo v.ệ ngh.iêm ngặt khu vực thực ngh.iệm. Nhiều ng.ười dân hiếu kỳ ch.ứng k.iến c.ô.ng tá.c thực ngh.iệm.

Đau đớn 2 b.é qu.a đ.ời vì b.ị b.ố ép u.ống th.uốc s.âu: A.D.N của 3 b.ố c.on đều kh.ô.ng trùng khớp
Sunday October 13, 2019

Theo th.ô.ng tin từ l.uật s.ư c.ung c.ấp, kết quả xét ngh.iệm AND của 2 ng.ười c.on trong v.ụ á‌n mạn‌g rún‌g độn‌g ở Hà Nội kh.ô.ng cùng […]

The post Đau đớn 2 b.é qu.a đ.ời vì b.ị b.ố ép u.ống th.uốc s.âu: A.D.N của 3 b.ố c.on đều kh.ô.ng trùng khớp appeared first on Celadon.

Xe đưa cá.c ngh.i c.an tới h.iện tr.ường thực ngh.iệm – Ảnh: B.S.
Theo kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu, t.ối 15-5, th.i th.ể Trần Trí Thành (28 t.uổi, ngụ TP.HCM) và Trần Đức Linh (50 t.uổi, quê Nghệ An) được ph.át h.iện trong thùng nhựa đổ bêt.ô.ng tại căn nhà nh.óm ngh.i ph.ạm từng thuê tại tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện b.àu b.àng, Bình Dương.
Ngày 18-5, CA t.ạm gi.ữ nh.óm 4 ph.ụ n.ữ trên khi đang trên ôtô b.ỏ tr.ốn kh.ỏi một nh.à ngh.ỉ tại TP Thủ Dầu Một.
Bước đ.ầu, nh.óm kh.ai gi.ế.t Thành bằng cá.ch chích điện r.ồi s.iết c.ổ, còn Linh “do tự nh.ảy l.ầu ch.ế.t”.
Theo đ.iều tr.a b.an đ.ầu, Phạm Thị Thiên Hà là ch.ủ m.ưu trong v.ụ á.n. Hà từng đi “tu luyện” tại Nghệ An, Nha Trang, b.à Rịa-Vũng Tàu… trước khi x.ảy r.a v.ụ á.n gi.ế.t ng.ười tại Bình Dương.
Tại cá.c địa phương nói trên, Hà từng b.ị x.ử ph.ạt vì tụ tập, l.ôi c.uốn đô.ng ng.ười luyện tập ở những nơi c.ô.ng cộng khi chưa được phép.

c.on đường dẫn vào căn nhà ph.át h.iện hai th.i th.ể – Ảnh: B.S.

l.ực l.ượng ch.ức n.ăng h.ỗ tr.ợ thực ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ á.n – Ảnh: B.S.

l.ời kh.ai b.ất ng.ờ của thượng úy n.ổ s.úng tại ng.ân hàng: v.ào ph.òng giao dịch chỉ để… rút tiền mặt gửi về quê?
Monday October 07, 2019

Theo l.ời kh.ai b.an đ.ầu của đ.ối t.ượng, khi Đào Xuân Tư rút tiền ở cây ATM thì thẻ b.ị trục trặc nên đ.ối t.ượng đã v.ào ph.òng […]

The post l.ời kh.ai b.ất ng.ờ của thượng úy n.ổ s.úng tại ng.ân hàng: v.ào ph.òng giao dịch chỉ để… rút tiền mặt gửi về quê? appeared first on Celadon.

Cá.c d.ụng cụ chuẩn b.ị để thực ngh.iệm h.iện tr.ường – Ảnh: B.S.

ng.ười dân hiếu kỳ th.eo d.õi c.ô.ng tá.c thực ngh.iệm – Ảnh: B.S.
Theo t.uổi tr.ẻ
The post Đưa 4 ph.ụ n.ữ ‘m.áu lạnh’ v.ụ ‘th.i th.ể trong bêt.ô.ng’ ra thực ngh.iệm h.iện tr.ường appeared first on nhanh24h.info.