b.é g.ái ở Nghệ An b.ị bạn dùng k.éo nhọn g.ăm vào đ.ầu

Do xích mích với bạn học, b.é g.ái 10 t.uổi b.ị chiếc k.éo c.ắt giấy găm vào vùng thái dương s.âu 3 cm, ng.uy k.ịch đến t.ính m.ạng.
Ngày 29/9, t.iến s.ĩ, bá.c sĩ Thái Văn Bình, Trưởng kh.oa ch.ấn th.ương chỉnh hình – b.ỏng, b.ệnh v.iện Sản nhi Nghệ An, cho biết cá.c bá.c sĩ của kh.oa vừa ph.ẫu th.uật thành c.ô.ng cho một b.é g.ái 10 t.uổi, b.ị dị vật là kim loại sắc nhọn cắm vào vùng thái dương trái.
Trước đó, khoảng 18h55 phút ngày 27/9, b.é K.L. (10 t.uổi, trú xã Châu Hạnh, huyện qu.ỳ Châu, Nghệ An) được g.ia đ.ình đưa đến b.ệnh v.iện Sản nhi Nghệ An c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng ng.uy k.ịch, phía bên thùy thái dương trái có một chiếc k.éo găm chặt, s.âu 3 cm.

v.ụ th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9: Phê bình h.iệu tr.ưởng, tăng cường k.iểm s.oát ng.ười lạ
Saturday December 28, 2019

Để x.ảy r.a sự việc n.am th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9, h.iệu tr.ưởng và b.an giám hiệu Tr.ường THCS […]

The post v.ụ th.anh n.iên giả danh phụ huynh vào Tr.ường d.âm ô n.ữ s.inh lớp 9: Phê bình h.iệu tr.ưởng, tăng cường k.iểm s.oát ng.ười lạ appeared first on Celadon.

b.ệnh nh.i b.ị chiếc k.éo găm vào vùng thái dương trái, ng.uy k.ịch. Ảnh: Infonet.
Theo g.ia đ.ình b.ệnh nh.i, trong lúc đi học ở Tr.ường, b.é có xích mích với bạn nên b.ị bạn dùng k.éo c.ắt giấy g.ây gổ, kh.ô.ng may b.é b.ị chiếc k.éo găm vào vùng đ.ầu.
Qua k.iểm tr.a, cá.c bá.c sĩ ph.át h.iện phần kim loại của chiếc k.éo găm chặt và s.âu xuyên qua thái dương vào não ở thùy thái dương trái. Nh.ận thấy tình hình ph.ức t.ạp, TS.BS Thái Văn Bình, Trưởng kh.oa ch.ấn th.ương chỉnh hình – b.ỏng, cùng ê-kíp cá.c y, bá.c sĩ đã tiến hành hội chẩn, đưa B.ệnh nh.ân đi chụp CT sọ não để x.á.c định được vị trí, đường đi và cá.c t.ổn th.ương do dị vật này g.ây ra.

Vỡ n.ợ do c.á đ.ộ, Việt kiều ‘dỏm’ nh.ẫn t.âm l.ừa bạn đang b.ị u.ng th.ư
Thursday November 28, 2019

Ghé thăm bạn b.ị u.ng th.ư nằm ở b.ệnh v.iện Ung bướu Đà Nẵng, Việt kiều ‘dỏm’ thấy bạn đ.iều tr.ị nh.ẫn t.âm l.ừa bạn và g.ia đ.ình. […]

The post Vỡ n.ợ do c.á đ.ộ, Việt kiều ‘dỏm’ nh.ẫn t.âm l.ừa bạn đang b.ị u.ng th.ư appeared first on Celadon.

Chiếc k.éo c.ắt giấy găm v.ào đ.ầu b.ệnh nh.i 10 t.uổi. Ảnh: Infonet.
“b.ệnh nh.i b.ị th.ủng x.ương sọ, rá.ch màng cứng và chảy m.áu nhu mô não. Sau khi hội chẩn, cá.c bá.c sĩ đã nhanh ch.óng ph.ẫu th.uật lấy dị vật ra ngoài a.n t.oàn cho ch.áu b.é”, bá.c sĩ Bình cho biết.
Hiện, S.ức kh.ỏe của b.ệnh nh.i dần h.ồi ph.ục. b.é được đ.iều tr.ị, th.eo d.õi tích cực tại kh.oa ch.ấn th.ương chỉnh hình – b.ỏng, b.ệnh v.iện Sản nhi Nghệ An.
Theo Zing News
The post b.é g.ái ở Nghệ An b.ị bạn dùng k.éo nhọn g.ăm vào đ.ầu appeared first on nhanh24h.info.