b.ắt đ.ầu từ năm 2020 trở đi, h.ành vi ‘rủ rê, x.úi gi.ục’ ng.ười khá.c đi Nh.ậu sẽ là ph.ạm ph.áp

Nhiều thống kê ch.o th.ấy từ năm 2010 đến nay, Việt n.am luôn nằm trong top cá.c nước có tỷ lệ tiêu thụ Riệu вıα cao nhất thế giới. Theo đó, nước ta đứng thứ 2 ở Đô.ng n.am Á, đứng thứ 10 ở châu Á và đứng thứ 29 trên thế giới.
Cũng theo t.ổ ch.ức phi chính phủ HealthBridge tại Việt n.am ch.o th.ấy mỗi năm cả nước ta tiêu thụ khoảng 3 tỷ lít вıα, 200 triệu lít Riệu.
Đá.ng lưu ý khi có đến 70% đ.àn ô.ng Việt n.am uống Riệu, вıα và cứ trong 4 ng.ười thì có 1 ng.ười sử d.ụng Riệu, вıα ở m.ức đ.ộ có h.ại. Bất kể từ dịp gì, từ cá.c buổi liên hoan cho đến cá.c đ.ám hiếu, hỷ và thậm chí trong cả cá.c bữa cơm hàng ngày ng.ười ta vẫn uống вıα Riệu như một nhu cầu tất yếu. Và nhiều ng.ười vẫn nghĩ, mỗi tuần uống 2-3 lần, mỗi lần dăm bảy chén là bình thường, có gì mà nguy h.ại.

Khu x.ử lưu đ.ộng nh.óm b.ị c.áo gi.ế.t n.ữ s.inh giao gà trên sân vận đ.ộng rộng 4.000 m2
Wednesday December 25, 2019

TAND tỉnh Điện Biên đã thết kế khu x.ử á.n lưu đ.ộng tại sân vận đ.ộng thành phố Điện Biên Phủ để x.ét x.ử c.ô.ng kh.ai 9 b.ị […]

The post Khu x.ử lưu đ.ộng nh.óm b.ị c.áo gi.ế.t n.ữ s.inh giao gà trên sân vận đ.ộng rộng 4.000 m2 appeared first on Celadon.

Ảnh Internet
Chính sự coi nhẹ này một phần lý giải vì sao tỷ lệ mắc cá.c B.ệnh l.iên qu.an đến Riệu вıα ở nước ta l.ại ngày càng gia tăng. Và cũng mới đây văn phòng ch.ủ t.ịch nước đã t.ổ ch.ức họp báo c.ô.ng b.ố Lệnh của ch.ủ t.ịch nước về Luật ph.òng ch.ống tá.c h.ại của Riệu вıα năm 2019.
Cũng tại kỳ họp thứ 7 kh.óa XIV này thì Quốc hội đã đưa ra luật ph.òng ch.ống tá.c h.ại của Riệu вıα 2019 và b.ắt đ.ầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2020. Điều 5 của luật này qu.y đ.ịnh đưa ra 13 nh.óm h.ành v.i b.ị ngh.iêm c.ấm , trong đó có: – c.ấm xúi giục, kích đ.ộng, l.ôi k.éo, ép b.uộc ng.ười khá.c uống Riệu, вıα.
 
Ảnh Internet
– c.ấm ng.ười chưa đủ 18 t.uổi uống Riệu, вıα; bá.n, c.ung c.ấp, khuyến mại Riệu, вıα cho ng.ười chưa đủ 18 t.uổi; sử d.ụng lao đ.ộng chưa đủ 18 t.uổi tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, mua, bá.n Riệu, вıα.
– c.ấm cá.n bộ, c.ô.ng chức, viên chức, ng.ười lao đ.ộng trong cá.c c.ơ qu.an, t.ổ ch.ức, s.ĩ qu.an, hạ s.ĩ qu.an, quân nhân chuyên ngh.iệp, ch.iến sĩ, ng.ười làm việc trong l.ực l.ượng vũ trang nhân dân, h.ọc s.inh, sinh viên uống Riệu, вıα trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. – Đặc biệt, để pháp phòng ngừa Tаі пạп giao th.ô.ng l.iên qu.an đến sử d.ụng Riệu, вıα, Luật qu.y đ.ịnh c.ấm tiệt ng.ười điều khiển phương tiện giao th.ô.ng kh.ô.ng uống Riệu, вıα trước và trong khi tham gia giao th.ô.ng.

Chân dung 9 b.ị c.áo trong v.ụ á.n n.ữ s.inh đi giao gà chiều 30 Tết b.ị h.iếp d.âm, s.át h.ại ở Điện Biên
Thursday December 26, 2019

Sá.ng 26/12, b.ị c.áo Vì Văn Toá.n và cá.c đ.ồng ph.ạm đã được dẫn giải đến sân vận đ.ộng có sức chứa 10.000 ng.ười để chuẩn b.ị tiến […]

The post Chân dung 9 b.ị c.áo trong v.ụ á.n n.ữ s.inh đi giao gà chiều 30 Tết b.ị h.iếp d.âm, s.át h.ại ở Điện Biên appeared first on Celadon.

Ảnh Internet
Đồng thời, Luật Phòng, chống tá.c h.ại của Riệu, вıα qu.y đ.ịnh ng.ười đứng đ.ầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao th.ô.ng vận tải phải có trá.ch nhiệm trong việc th.ực h.iện cá.c b.iện ph.áp ngừa, ph.át h.iện, ng.ăn ch.ặn ng.ười điều khiển phương tiện vận tải uống Riệu, вıα ngay trước và trong khi tham giao th.ô.ng.

Ảnh Internet
Về việc b.an h.ành Luật Phòng, chống tá.c h.ại của Riệu, вıα đang được xe.m là b.iện ph.áp cấp thiết để góp phần hạn chế ả.nh h.ưởng tiêu cực do tá.c h.ại của Riệu, вıα g.ây ra đối với c.á nh.ân, g.ia đ.ình, cộng đồng và x.ã h.ội; bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.
Nguồn https://quiznhe.com/bat-dau-tu-nam-2020-tro-di-hanh-vi-ru-re-xui-giuc-nguoi-khac-di-nhau-se-la-pham-phap-481990.html
The post b.ắt đ.ầu từ năm 2020 trở đi, h.ành vi ‘rủ rê, x.úi gi.ục’ ng.ười khá.c đi Nh.ậu sẽ là ph.ạm ph.áp appeared first on nhanh24h.info.