b.ắt bá.c sĩ h.iếp d.âm, đ.á.nh n.ữ điều dưỡng nhập V.iện

CA TP Huế vừa có qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am Lê Quang Huy Phương (làm việc tại b.ệnh v.iện Trung ương Huế) vì h.ành v.i cố ý g.ây th.ương t.ích và h.iếp d.âm.

c.ô gái b.ị h.iếp d.âm b.ị th.iêu sống trên đường r.a t.òa làm chứng
Saturday December 07, 2019

Một c.ô gái ở Ấn Độ b.ị h.iếp d.âm, sau đó đến t.òa á.n để làm chứng thì b.ị chính những k.ẻ đã h.iếp d.âm th.iêu sống. c.ô […]

The post c.ô gái b.ị h.iếp d.âm b.ị th.iêu sống trên đường r.a t.òa làm chứng appeared first on Celadon.

c.ơ qu.an CA đọc lệnh b.ắt t.ạm gi.am Lê Quang Huy Phương – Ảnh: THƯỢNG HIỂN
Chiều 25-9, đại tá Hoàng Long – trưởng CA TP Huế, cho biết đ.ơn v.ị vừa có qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an và b.ắt t.ạm gi.am Lê Quang Huy Phương (sinh năm 1983, bá.c sĩ tại kh.oa da liễu b.ệnh v.iện Trung ương Huế).
Theo kết quả đ.iều tr.a b.an đ.ầu, sá.ng 17-9, Phương gọi điện đến nơi m.ình làm việc y.êu c.ầu điều dưỡng T. (làm việc cùng kh.oa) đưa một đ.ơn thuốc đến nơi ở riêng của m.ình ở chung cư Đống Đa (TP Huế). Kh.ô.ng chút ngh.i ng.ờ, ch.ị T. đã đưa thuốc đến nơi ở của Phương.
Khi đến nơi, Phương gọi ch.ị T. v.ào ph.òng r.ồi ch.ốt c.ửa l.ại, có ý định gi.ở tr.ò đ.ồi b.ại với ch.ị T..
b.ị ch.ị T. ch.ống c.ự qu.yết l.iệt, Phương d.ùng t.ay đ.á.nh vào vùng mặt, ng.ười ch.ị T.; sau đó, Phương b.ị ch.ị T. đ.á vào hạ bộ, g.ục xuống, ch.ị T. nhân cơ hội này ch.ạy th.oát.
ch.ị T. được ng.ười nhà đ.ưa v.ào V.iện c.ấp c.ứu vào trưa cùng ngày với nhiều v.ết th.ương thâm tím ở mặt, c.ổ, tay và ngh.i ch.ấn th.ương não.
Sau khi v.ụ việc x.ảy r.a, CA TP Huế đã v.ào c.uộc x.á.c minh sự việc. Qua kết quả gi.ám đ.ịnh thương tật cũng như đ.iều tr.a, CA TP Huế đã r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an và b.ắt t.ạm gi.am Lê Quang Huy Phương vì h.ành v.i cố ý g.ây th.ương t.ích và h.iếp d.âm.
b.ệnh v.iện Trung ương Huế cũng đã đình chỉ c.ô.ng tá.c của Phương sau khi sự việc x.ảy r.a.
Được biết vào năm 2011, Lê Quang Huy Phương từng b.ị CA phường Vỹ Dạ (TP Huế) lập biên bản x.ử ph.ạt hành chính về việc g.ây m.ất tr.ật t.ự và dùng d.ao đe d.ọa S.ức kh.ỏe ng.ười khá.c.
Khi đó, Phương đã dùng d.ao r.ượt ch.ém ng.ười nhà một B.ệnh nh.ân đến kh.ám ở phòng khám B.ệnh tại nhà của m.ình ở đường Nguyễn Sinh Cung (TP Huế) do ng.ười này b.ức x.úc khi đến kh.ám B.ệnh tại phòng kh.ám trên nhưng B.ệnh tình kh.ô.ng kh.ỏi mà còn có d.ấu h.iệu n.ặng hơn.
Theo Tuoitre
The post b.ắt bá.c sĩ h.iếp d.âm, đ.á.nh n.ữ điều dưỡng nhập V.iện appeared first on nhanh24h.info.

Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất
Monday November 25, 2019

Có trong mơ tôi cũng kh.ô.ng nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ ở M’Drắk lần này l.ại diễn ra trong hang đ.á, […]

The post Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất appeared first on Celadon.