Vingroup sa thải h.àng l.oạt nhân viên vì “suất xe ưu đãi”

Th.ô.ng báo của tập đoàn Vingroup mới đây vừa r.a qu.yết đ.ịnh k.ỷ l.uật sa thải một loạt cá.n bộ c.ô.ng nhân viên vì h.ành v.i l.ợi d.ụng chính sá.ch c.ô.ng ty.
Chính sá.ch ưu đãi nếu ai tìm hiểu kỹ sẽ thấy vô cùng có lợi. Ví d.ụ, xe Klara đang bá.n ngoài thị trường 35 triệu, nếu là nhân viên chính thức của Vin sẽ được mua với giá nội bộ 21 triệu và giảm thêm 10% chỉ còn hơn 18 triệu, ngoài ra còn được vay ng.ân hàng trả góp 70% giá trị xe, lãi suất ng.ân hàng sẽ do tập đoàn trả, nhân viên kh.ô.ng phải trả lãi trong 2 năm.

Tin mới nhất về s.ức kh.ỏe bé trai b.ị chú ch.ém l.ìa tay ở Bắc Giang
Tuesday September 10, 2019

Bé trai 10 t.uổi b.ị chú ch.ém l.ìa tay ở Bắc Giang đã th.ực h.iện ca nối l.ại b.àn tay thành c.ô.ng. Tuy nhiên, v.ết ch.ém vào mặt […]

The post Tin mới nhất về s.ức kh.ỏe bé trai b.ị chú ch.ém l.ìa tay ở Bắc Giang appeared first on Celadon.

Và những ng.ười b.ị đ.uổi vì lý do gì? Vâng, họ th.ể h.iện t.inh th.ần kh.ôn vặt của m.ình khi rao bá.n suất nội bộ… c.ô.ng kh.ai trên m.ạng để ăn chêch lệch vài chục đến cả trăm triệu một chiếc xe. Nếu bạn là ô.ng chủ bạn có đ.uổi việc cái đ.ám l.ợi d.ụng lòng tin và chính sá.ch ưu đãi tận r.ăng của m.ình hay kh.ô.ng? Điều đ.á.ng b.uồn cười trong danh sá.ch đó kh.ô.ng chỉ có cấp thấp mà có cả chức v.ụ cao trong tập đoàn. Xem ra kh.ô.ng phải lúc nào ng.ười của Vin cũng thích xài hàng Vin.
Internet
The post Vingroup sa thải h.àng l.oạt nhân viên vì “suất xe ưu đãi” appeared first on nhanh24h.info.

ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn
Friday August 30, 2019

Quay l.ại tr.ụ ATM ở TP.HCM để lấy v.ật th.ể l.ạ gắn trước đó, một ng.ười đ.àn ô.ng nước ngoài b.ị b.ảo v.ệ ng.ân hàng giữ l.ại giao […]

The post ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn appeared first on Celadon.