v.ụ xe c.ô.ng đi đ.ám cưới c.on Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội: “Tự nh.ận rút kinh ngh.iệm!”

 Tất cả cá.n bộ dùng xe c.ô.ng đi dự đ.ám cưới c.on trai b.à Hồ Thị Cẩm Đào đều tự nh.ận hình thức k.iểm đ.iểm rút kinh ngh.iệm, chứ kh.ô.ng đưa ra mức k.ỷ l.uật nào.
Sá.ng 13-8, trao đổi với báo chí, ô.ng Nguyễn Văn Thống, Chủ nhiệm Ủ.y b.an K.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y Sóc Tr.ăng, cho biết cá.c đ.ơn v.ị có xe c.ô.ng đi đ.ám cưới c.on trai b.à Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Tr.ăng, đã gửi b.áo c.áo về việc k.iểm đ.iểm cá.n bộ.
Ủ.y b.an K.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y đang tổng hợp cá.c b.áo c.áo để trình T.ỉnh ủ.y Sóc Tr.ăng x.em x.ét x.ử l.ý.

Thái Nguyên: Anh trai tr.uy s.át cả g.ia đ.ình e.m gái, 3 ng.ười th.ương v.ong
Sunday September 15, 2019

Đ.ại t.á Đặng Đức Đang, Phó giám đốc CA tỉnh Thái Nguyên th.ô.ng tin, hiện đ.ơn v.ị đang kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường, đ.iều tr.a l.àm r.õ ng.uyên nh.ân […]

The post Thái Nguyên: Anh trai tr.uy s.át cả g.ia đ.ình e.m gái, 3 ng.ười th.ương v.ong appeared first on Celadon.

Xe biển số xanh, đỏ đi dự đ.ám cưới c.on b.à Đào
“Tất cả cá.n bộ dùng xe c.ô.ng đi đ.ám cưới c.on đồng chí Đào đều tự nh.ận hình thức k.iểm đ.iểm “rút kinh ngh.iệm”, kh.ô.ng đưa ra mức k.ỷ l.uật nào”, ô.ng Thống x.á.c nh.ận.
Đối với việc Thứ trưởng Bộ Nội v.ụ Nguyễn Trọng Thừa có văn bản y.êu c.ầu UBND tỉnh Sóc Tr.ăng k.iểm tr.a th.ô.ng tin và x.ử l.ý v.i ph.ạm (nếu có) đối với b.à Đào trong v.ụ t.ổ ch.ức đ.ám cưới cho c.on nhiều ngày và nhiều xe biển số xanh, đỏ đến dự, ô.ng Thống nói: “Đồng chí Đào thuộc diện Trung ương quản lý nên tỉnh chỉ có trá.ch nhiệm b.áo c.áo để cấp trên x.em x.ét”.
Như Báo Người Lao Động đã th.ô.ng tin, trước đó, để chuẩn b.ị cho tiệc cưới c.on trai, b.à Đào in nhiều thiệp mời, “chia giờ” đãi khá.ch thành nhiều lần khá.c nhau. Cụ thể là tiệc “tiền nh.óm họ”, tiệc nh.óm họ, tiệc đãi khá.ch tại nhà riêng và tiệc đãi khá.ch tại nhà hàng từ chiều 19 đến chiều 21-7.
Dù lễ cưới chính thức ngày 21-7, nhưng từ sá.ng 19-7, b.à Đào đã thuê ng.ười dựng 2 rạp cưới, b.ố trí được khoảng trên 50 b.àn tại nhà riêng ở khu dân cư Đại Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Tr.ăng). Đến chiều cùng ngày, theo gợi ý của khá.ch mời, b.à Đào t.ổ ch.ức tiệc “tiền nh.óm họ” dành riêng cho những cá.n bộ chủ chốt của tỉnh Sóc Tr.ăng.
Đúng 16 giờ ngày 20-7, b.à Đào t.ổ ch.ức tiệc nh.óm họ và có thiệp mời in hẳn hoi. Tại tiệc này, nhiều ôtô biển xanh tỉnh Sóc Tr.ăng và cá.c tỉnh đậu, đưa đón khá.ch mời, như: 83D-0440, 83D-0501, 83D-0366, 83D-04884, 83A-00332, 80B-2479, 65E-6868, 66A-0637, 71B-0748.
Đến 10 giờ ngày 21-7, b.à Đào t.iếp t.ục t.ổ ch.ức tiệc. theo th.ô.ng tin mời trên thiệp, trên 400 ng.ười đến chia vui cùng v.ợ ch.ồng n.ữ cá.n bộ.
Chiều cùng ngày, tại nhà hàng tiệc cưới Hải Tượng nằm trong khu đô thị 5A, b.à Đào t.iếp t.ục t.ổ ch.ức tiệc đãi khá.ch với số lượng 80 b.àn. Nhiều xe biển số xanh, đỏ đưa cá.n bộ đến dự tiệc cưới mà ng.ười dân cho là lớn nhất Sóc Tr.ăng vì k.éo dài đến 3 ngày.
Ngày 2-8, Bộ Nội v.ụ có văn bản gửi UBND tỉnh Sóc Tr.ăng đ.ề ngh.ị kh.ẩn tr.ương k.iểm tr.a th.ô.ng tin và x.ử l.ý v.i ph.ạm (nếu có) th.eo qu.y đ.ịnh, sau đó b.áo c.áo về Bộ Nội v.ụ trước ngày 20-8.
(NLĐO)
The post v.ụ xe c.ô.ng đi đ.ám cưới c.on Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội: “Tự nh.ận rút kinh ngh.iệm!” appeared first on nhanh24h.info.

‘v.ụ AVG th.ất th.oát 6.500 tỷ đồng, kh.ai h.ối l.ộ 140 tỷ là rất nhỏ’
Thursday September 05, 2019

Nguyên Ph.ó ch.ủ nhiệm Ủ.y b.an K.iểm tr.a Trung ương Vũ Quốc Hùng cho rằng khoản 6,2 triệu USD h.ối l.ộ trong tương quan v.ụ á.n là rất […]

The post ‘v.ụ AVG th.ất th.oát 6.500 tỷ đồng, kh.ai h.ối l.ộ 140 tỷ là rất nhỏ’ appeared first on Celadon.