v.ụ xe c.ô.ng đi đ.ám cưới c.on Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội: “Tự nh.ận rút kinh ngh.iệm!”

 Tất cả cá.n bộ dùng xe c.ô.ng đi dự đ.ám cưới c.on trai b.à Hồ Thị Cẩm Đào đều tự nh.ận hình thức k.iểm đ.iểm rút kinh ngh.iệm, chứ kh.ô.ng đưa ra mức k.ỷ l.uật nào.
Sá.ng 13-8, trao đổi với báo chí, ô.ng Nguyễn Văn Thống, Chủ nhiệm Ủ.y b.an K.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y Sóc Tr.ăng, cho biết cá.c đ.ơn v.ị có xe c.ô.ng đi đ.ám cưới c.on trai b.à Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Tr.ăng, đã gửi b.áo c.áo về việc k.iểm đ.iểm cá.n bộ.
Ủ.y b.an K.iểm tr.a T.ỉnh ủ.y đang tổng hợp cá.c b.áo c.áo để trình T.ỉnh ủ.y Sóc Tr.ăng x.em x.ét x.ử l.ý.

Yên Bái: b.é g.ái 13 t.uổi b.ị mù sau khi gi.ấu M.ẹ đi n.âng m.ũi trả góp
Wednesday October 23, 2019

Ngày 23/10, b.ệnh v.iện Da liễu Trung ương cho biết, b.ệnh nh.i 13 t.uổi (Yên Bái) được đưa tới V.iện trong t.ình tr.ạng b.ị biến chứng n.ặng n.ề […]

The post Yên Bái: b.é g.ái 13 t.uổi b.ị mù sau khi gi.ấu M.ẹ đi n.âng m.ũi trả góp appeared first on Celadon.

Xe biển số xanh, đỏ đi dự đ.ám cưới c.on b.à Đào
“Tất cả cá.n bộ dùng xe c.ô.ng đi đ.ám cưới c.on đồng chí Đào đều tự nh.ận hình thức k.iểm đ.iểm “rút kinh ngh.iệm”, kh.ô.ng đưa ra mức k.ỷ l.uật nào”, ô.ng Thống x.á.c nh.ận.
Đối với việc Thứ trưởng Bộ Nội v.ụ Nguyễn Trọng Thừa có văn bản y.êu c.ầu UBND tỉnh Sóc Tr.ăng k.iểm tr.a th.ô.ng tin và x.ử l.ý v.i ph.ạm (nếu có) đối với b.à Đào trong v.ụ t.ổ ch.ức đ.ám cưới cho c.on nhiều ngày và nhiều xe biển số xanh, đỏ đến dự, ô.ng Thống nói: “Đồng chí Đào thuộc diện Trung ương quản lý nên tỉnh chỉ có trá.ch nhiệm b.áo c.áo để cấp trên x.em x.ét”.
Như Báo Người Lao Động đã th.ô.ng tin, trước đó, để chuẩn b.ị cho tiệc cưới c.on trai, b.à Đào in nhiều thiệp mời, “chia giờ” đãi khá.ch thành nhiều lần khá.c nhau. Cụ thể là tiệc “tiền nh.óm họ”, tiệc nh.óm họ, tiệc đãi khá.ch tại nhà riêng và tiệc đãi khá.ch tại nhà hàng từ chiều 19 đến chiều 21-7.
Dù lễ cưới chính thức ngày 21-7, nhưng từ sá.ng 19-7, b.à Đào đã thuê ng.ười dựng 2 rạp cưới, b.ố trí được khoảng trên 50 b.àn tại nhà riêng ở khu dân cư Đại Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Tr.ăng). Đến chiều cùng ngày, theo gợi ý của khá.ch mời, b.à Đào t.ổ ch.ức tiệc “tiền nh.óm họ” dành riêng cho những cá.n bộ chủ chốt của tỉnh Sóc Tr.ăng.
Đúng 16 giờ ngày 20-7, b.à Đào t.ổ ch.ức tiệc nh.óm họ và có thiệp mời in hẳn hoi. Tại tiệc này, nhiều ôtô biển xanh tỉnh Sóc Tr.ăng và cá.c tỉnh đậu, đưa đón khá.ch mời, như: 83D-0440, 83D-0501, 83D-0366, 83D-04884, 83A-00332, 80B-2479, 65E-6868, 66A-0637, 71B-0748.
Đến 10 giờ ngày 21-7, b.à Đào t.iếp t.ục t.ổ ch.ức tiệc. theo th.ô.ng tin mời trên thiệp, trên 400 ng.ười đến chia vui cùng v.ợ ch.ồng n.ữ cá.n bộ.
Chiều cùng ngày, tại nhà hàng tiệc cưới Hải Tượng nằm trong khu đô thị 5A, b.à Đào t.iếp t.ục t.ổ ch.ức tiệc đãi khá.ch với số lượng 80 b.àn. Nhiều xe biển số xanh, đỏ đưa cá.n bộ đến dự tiệc cưới mà ng.ười dân cho là lớn nhất Sóc Tr.ăng vì k.éo dài đến 3 ngày.
Ngày 2-8, Bộ Nội v.ụ có văn bản gửi UBND tỉnh Sóc Tr.ăng đ.ề ngh.ị kh.ẩn tr.ương k.iểm tr.a th.ô.ng tin và x.ử l.ý v.i ph.ạm (nếu có) th.eo qu.y đ.ịnh, sau đó b.áo c.áo về Bộ Nội v.ụ trước ngày 20-8.
(NLĐO)
The post v.ụ xe c.ô.ng đi đ.ám cưới c.on Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội: “Tự nh.ận rút kinh ngh.iệm!” appeared first on nhanh24h.info.

THÔNG TIN CHÍNH THỨC: X.á.c nh.ận có n.ạn nh.ân ng.ười Việt trong v.ụ 39 ng.ười c.hế.t tại Anh
Saturday November 02, 2019

ng.ười Phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng trước việc c.ảnh s.át hạt Esรεx vừa th.ô.ng báo có n.ạn nh.ân ng.ười Việt trong v.ụ 39 ng.ười th.iệt m.ạng […]

The post THÔNG TIN CHÍNH THỨC: X.á.c nh.ận có n.ạn nh.ân ng.ười Việt trong v.ụ 39 ng.ười c.hế.t tại Anh appeared first on Celadon.