V.ụ h.ọc s.inh lớp 1 t.ử v.ong trên xe do b.ị bỏ quên: Đã có t.ung t.ích về chiếc áo đỏ

Theo th.ô.ng tin từ ng.ười thân của ch.áu L., chiếc áo đỏ đã được t.ìm th.ấy và c.ơ qu.an CA đang th.u gi.ữ.
Liên quan đến v.ụ h.ọc s.inh lớp 1 trường Gateway t.ử v.ong do b.ị bỏ quên trên xe, hiện dư luận vẫn đang đặt ra ngh.i vấn về việc ch.áu L.H.L (6 t.uổi) vì sao ch.áu khi đi học ch.áu b.é mặc áo đỏ nhưng khi ph.át h.iện bé nằm b.ất t.ỉnh trên xe l.ại mặc áo sá.ng màu.
Chia sẻ với PV, anh L.T. (bá.c trai bé L.) cho biết, đã thấy chiếc áo đỏ và hiện tại c.ơ qu.an CA đ.ang th.u gi.ữ chiếc áo đỏ đó. Hiện gia đình cũng mong c.ơ qu.an CA sớm đ.iều tr.a l.àm r.õ v.ụ việc và giải đ.áp những ngh.i vấn xung quanh.

ng.ười nhà kh.óc ngất khi nh.ận thi hài c.on m.ình được đ.ưa v.ề nước sau v.ụ việc trên c.ontainer
Wednesday November 27, 2019

Sá.ng nay 27-11, máy b.ay chở thi hài cá.c n.ạn nh.ân gặp n.ạn ở Anh đã hạ cá.nh xuống sân b.ay Nội b.ài, Hà Nội. Sau khi máy […]

The post ng.ười nhà kh.óc ngất khi nh.ận thi hài c.on m.ình được đ.ưa v.ề nước sau v.ụ việc trên c.ontainer appeared first on Celadon.

Cháu L. mặc áo trắng được đư.a từ trên xe ô tô xuống.
Th.ô.ng tin về việc chiếc áo đỏ của bé L. ch.uyển s.ang áo sá.ng màu, b.à Nguyễn Bích Quy (55 t.uổi, ở tổ 28 phường Dịch V.ọng, quận Cầu Giấy) – ng.ười đưa đón h.ọc s.inh trường Gateway cho biết: “Khi đón ch.áu đi học, tôi thấy ch.áu mặc áo màu đỏ, quần sẫm màu, chân đi dép màu đỏ. Cháu ngồi trên xe rất ng.oan, kh.ô.ng trêu ch.ọc hay đ.ùa ngh.ịch với cá.c bạn.  Trên xe ch.áu kh.ô.ng hề đ.á.nh đ.ổ nước hay nôn trớ nên tôi kh.ô.ng hề thay áo cho bé. Tôi cũng kh.ô.ng hiểu vì sao khi ph.át h.iện ra, ch.áu L. l.ại măc áo sá.ng màu. Đến bây giờ cũng có nhiều t.ình t.iết tôi kh.ô.ng thể lí giải được”.

Xuýt xoa với hình ảnh c.ô dâu đeo vàng n.ặng trĩu c.ổ và kín 2 b.àn tay trong ngày cưới ở Cao Bằng
Monday November 25, 2019

Hình ảnh c.ô dâu được cho là đến từ Cao Bằng đeo vàng kín c.ổ, n.ặng trĩu 2 b.àn tay do hai bên g.ia đ.ình trao tặng đã […]

The post Xuýt xoa với hình ảnh c.ô dâu đeo vàng n.ặng trĩu c.ổ và kín 2 b.àn tay trong ngày cưới ở Cao Bằng appeared first on Celadon.

Bà Nguyễn Bích Quy kh.ẳng đ.ịnh khi ch.áu L. mặc áo đỏ khi lên xe đến trường.
“Tôi biết, tôi sẽ phải đi t.ù r.ồi. Tôi chỉ mong gia đình ch.áu L. sớm v.ượt qu.a n.ỗi đ.au và cho tôi 1 cơ hội để thắp hương cho ch.áu. Đây là t.ai n.ạn, bản thân tôi kh.ô.ng hề m.uốn điều đó x.ảy r.a. Trên m.ạng nói t.ôi s.át h.ại ch.áu b.é r.ồi dựng h.iện tr.ường gi.ả, tôi b.uồn lắm”, b.à Quy cho biết thêm.
Trước đó, vào khoảng 6h ngày 6/8, ô.ng Doãn Quý Phiến lái xe b.uýt số 19 từ b.ãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón b.à Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón h.ọc s.inh của trường Gateway để đi đón h.ọc s.inh. Khi h.ọc s.inh đã lên xe, b.à Nguyễn Bích Quy kiểm số lượng, thấy có 13 h.ọc s.inh trên xe. Lúc này h.ọc s.inh L.H.L. ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe.
Tại c.ổng trường khi d.ừng xe, có 2 h.ọc s.inh đi học ngày đ.ầu tiên kh.óc rất nhiều nên b.à Nguyễn Bích Quy đã đưa 2 ch.áu vào trường và lên phòng ăn mà kh.ô.ng k.iểm tr.a và đếm l.ại số lượng h.ọc s.inh rời xe.
Trên tài liệu b.àn giao với nhà trường khi trả h.ọc s.inh, b.à Nguyễn Bích Quy ghi nh.ận kh.ô.ng có vấn đề gì x.ảy r.a. Trên lớp, c.ô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Th.ủy – phụ trá.ch lớp 1 Tokyo điểm danh h.ọc s.inh vào lúc 7h50 và đã nhập th.ô.ng tin vào phần mềm có vắng 1 h.ọc s.inh. Tuy nhiên, nhà trường đã kh.ô.ng l.iên l.ạc với ph.ụ h.uynh h.ọc s.inh để trao đổi về việc c.on họ v.ắng m.ặt.
Khoảng 16h ngày 6/8, trong quá trình đưa trả h.ọc s.inh về gia đình, b.à Nguyễn Bích Quy đã ph.át h.iện h.ọc s.inh L.H.L. đang nằm b.ất t.ỉnh trên xe trong t.ình tr.ạng tím tái. Sau đó một cá.n bộ của trường đã nhanh ch.óng đưa ch.áu v.ào ph.òng c.ấp c.ứu. Hai nhân viên y tế đã nhanh ch.óng làm cá.c b.iện ph.áp sơ c.ứu, đồng thời l.iên l.ạc với phụ huynh h.ọc s.inh và gọi điện cho 115. Báo cáo cũng nêu tại b.ệnh v.iện E, cá.c bá.c sĩ đã th.ực h.iện cá.c b.iện ph.áp c.ấp c.ứ.u nhưng ch.áu b.é kh.ô.ng qua kh.ỏi.
Th.ô.ng báo từ cơ qu.an ch.ức năng cho biết h.ọc s.inh L. đã t.ử v.ong trước khi đến v.iện.
Theo Nguoiduatin
The post V.ụ h.ọc s.inh lớp 1 t.ử v.ong trên xe do b.ị bỏ quên: Đã có t.ung t.ích về chiếc áo đỏ appeared first on nhanh24h.info.