V.ụ 2 chị em r.uột b.ị x.â.m h.ại, 1 bé có b.ầu 5 thá.ng ở Hà Nội: “Gia đình m.uốn b.ỏ th.ai nhi vì cá.c ch.áu còn quá nh.ỏ để làm M.ẹ”

Trước v.ụ việc hai chị em là Hồng (SN 2003) và Nhi (SN 2005) (tên 2 n.ạn nh.ân đã được thay đổi) ở Sơn Tây (Hà Nội) ngh.i b.ị hai g.ã hàng xóm là Đ.V.C (52 t.uổi) và Đ.V.S (57 t.uổi) x.âm h.ại т.ì.หн d.ục, hiện cơ qu.an ch.ức năng vẫn t.ích c.ực l.àm r.õ v.ụ việc.
Trao đổi với chúng tôi vào sá.ng 12/8, chị H.T.T (SN 1974, m.ẹ hai ch.áu) cho biết, sau khi ph.át h.iện sự việc gia đình đã rất m.ệt m.ỏi. Hiện gia đình vẫn ch.ưa nh.ận được th.ô.ng báo, kết quả gì từ phía CA.

‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am
Wednesday December 25, 2019

Cá.c bức ảnh của đ.ối t.ượng b.ị ngh.i s.át h.ại một ph.ụ n.ữ Hàn Quốc và làm b.ị th.ương n.ặng ch.ồng, c.on gái c.ô này ở thành phố […]

The post ‘Chân tướng’ ngh.i ph.ạm r.a t.ay tàn đ.ộc cả g.ia đ.ình Hàn Quốc ở Việt n.am appeared first on Celadon.

Con ngõ nhỏ dẫn v.ào nh.à n.ạn nh.ân.
“Sá.ng nay CA l.ại gọi hai c.on tôi ra, trong khi tất cả những ngày trước đó nội dung làm việc đều giống nhau. Mỗi lần ra CA về c.on tôi mệt mỏi, t.âm l.ý bất ổ.n, cá.c ch.áu s.ợ và kh.ô.ng m.uốn nhắc đến những chuyện k.inh kh.ủng đã x.ảy r.a với m.ình”, chị T nói.
Theo chị T. việc cá.c c.on thường xuyên phải lên làm việc với c.ơ qu.an CA kh.iến t.inh th.ần cá.c ch.áu suy sụp khi phải nhớ l.ại chuyện k.inh h.oàng đã x.ảy r.a.
Trước điều này, chị T. lo ng.ại cá.c c.on sẽ b.ị ả.nh h.ưở.ng khi ch.uẩn b.ị bước vào năm học mới: “Hô.m nay tôi sẽ gặp CA trao đ.ổi, cứ như thế này chắc c.on tôi kh.ô.ng thể t.iếp t.ục được, ch.áu còn phải chuẩn b.ị để đi học n.ữa”, chị T b.ức x.úc.

Đột nhập vào cơ sở sản xuất bim bim giá rẻ, nguyên liệu chính làm từ thức ăn chăn nuôi, có thể g.ây υ.пɡ ᴛʜ.ư
Monday November 25, 2019

Nếu bạn là M.ẹ hoặc b.ố của một e.m b.é, cũng có thể bạn là một ng.ười anh, ch.ị đang đang đảm nh.ận đưa đón c.on/e.m m.ình đến […]

The post Đột nhập vào cơ sở sản xuất bim bim giá rẻ, nguyên liệu chính làm từ thức ăn chăn nuôi, có thể g.ây υ.пɡ ᴛʜ.ư appeared first on Celadon.

Căn nhà của 1 trong 2 ngh.i ph.ạ.m đang b.ị CA t.ạm gi.ữ h.ình s.ự.
Về việc gi.ải qu.yết b.ào th.ai trong b.ụng ch.áu Hồng, phía gia đình chị T. vẫn m.uốn bỏ th.ai vì Hồng còn quá nhỏ, chưa sẵn sàng làm m.ẹ và l.o s.ợ sẽ ả.nh h.ưởng đến tương lai phía trước của ch.áu b.é.
“Chúng tôi cũng đã ngồi b.àn bạc với nhau, nhiều ng.ười khuyên nếu bỏ th.ai sẽ ả.nh h.ưởng đến quá trình đ.iều tr.a và tư vấn rằng nên sinh ra r.ồi đ.ưa v.ào trung t.âm b.ảo tr.ợ x.ã h.ội hoặc cho c.on nuôi.
Nhưng nếu sinh c.on ra thì chắc ch.ắn tương lai ch.áu sẽ ả.nh h.ưởng. Gia đình chúng tôi đang rất rối bời, em bé trong b.ụng thì đang ph.át tr.iển. Càng để lâu càng kh.ó kh.ăn cho ch.áu b.é”, chị T. b.ày tỏ.

M.ẹ 2 ch.áu b.é kể l.ại sự việc đ.au l.ò.ng.
Theo chị T., hiện tại ch.áu Hồng đang m.an.g th.a.i nhưng vẫn phải liên tục đi đến tr.ụ s.ở CA để làm việc, điều này cũng ít nhiều ả.nh h.ưởng đến b.ào th.ai trong bụng: “Tôi chỉ mong sao sớm có k.ết l.uận để chúng tôi còn có hướng gi.ải qu.yết”, chị T cho biết.
Theo gia đình n.ạn nh.ân cho biết, ngay sau khi tiếp nh.ận đ.ơn tr.ình b.áo về sự việc 2 ch.áu b.é b.ị x.âm h.ại, cơ qu.a.n ch.ức năng cũng tiến hành đưa ch.áu Hồng đến b.ệ.nh v.iện th.ăm kh.ám đồng thời ch.ọc ối để làm cá.c xét ngh.iệm l.iên qu.an nhằm x.á.c định “tá.c giả” cái th.ai. Tuy nhiên, hiện đã 1 tuần tr.ôi qua nhưng chưa có kết quả.
Như đã đ.ưa t.in, khi gia đình 2 ch.áu b.é nghe ng.ười dân đồn thổi về sự việc của c.on m.ình đã đưa 2 ch.áu b.é đi b.ệnh v.iện th.ăm kh.ám. Sau khi th.ă.m kh.ám, gia đình đã ph.át h.iện cái th.ai trong b.ụng đã ở thá.ng thứ 5.
Sau khi chị gái r.uột của 2 bé gặng hỏi thì ch.áu Hồng mới kể b.ị hai ng.ười hàng xóm x.âm h.ại nhiều lần. Ngoài ra, cả Nhi cũng b.ị 1 trong 2 ng.ười hàng xóm x.âm h.ại.
Ngay sau đó gia đình đã tr.ình b.áo sự việc lên chính quyền địa phương. Sau khi nh.ận được t.in b.áo, CA thị xã Sơn Tây đã v.ào c.uộc đ.iều tr.a.
Hiện cơ qu.an ch.ức n.ă.ng cũng đã r.a qu.yết đ.ịnh t.ạm gi.ữ h.ình s.ự với Đ.V.C và Đ.V.S để đ.iều tr.a về t.ội Gi.ao c.ấu với tr.ẻ e.m từ 13 đến dưới 16 t.uổi.
V.ụ v.iệc đang t.iếp t.ục được cá.c cơ qu.an ch.ức n.ă.ng l.àm r.õ.

Nguồn http://kenh14.vn/vu-2-chi-em-ruot-bi-xam-hai-1-be-co-b.au-5-thang-gia-dinh-muon-bo-th.ai-nhi-vi-cac-ch.au-c.on-qua-nho-de-lam-me-20190812150355609.chn
The post V.ụ 2 chị em r.uột b.ị x.â.m h.ại, 1 bé có b.ầu 5 thá.ng ở Hà Nội: “Gia đình m.uốn b.ỏ th.ai nhi vì cá.c ch.áu còn quá nh.ỏ để làm M.ẹ” appeared first on nhanh24h.info.