v.ợ rải đinh trên quốc l.ộ h.ỗ tr.ợ ch.ồng hành nghề vá săm

Nhằm tạo việc làm cho ch.ồng hành nghề vá săm xe, “n.ữ quái” 58 t.uổi đã rải đinh trên Quốc l.ộ 18 kh.iến nhiều ng.ười gặp n.ạn.

TP.HCM: n.am th.anh n.iên d.ọa t.ung ảnh n.óng để ép b.é g.ái 14 t.uổi qu.an h.ệ t.ình d.ục
Tuesday November 26, 2019

Quen nhau qua m.ạng x.ã h.ội, mặc dù b.é g.ái chỉ mới 14 t.uổi nhưng n.am th.anh n.iên vẫn có ý định gi.ở tr.ò đ.ồi b.ại. th.anh n.iên […]

The post TP.HCM: n.am th.anh n.iên d.ọa t.ung ảnh n.óng để ép b.é g.ái 14 t.uổi qu.an h.ệ t.ình d.ục appeared first on Celadon.

b.à Trần Thị Lan tại c.ơ qu.an CA.
Ngày 16/8, th.ô.ng tin từ Phòng C.ảnh s.át h.ình s.ự CA tỉnh Bắc Ninh cho biết, đ.ơn v.ị vừa đ.iều tr.a l.àm r.õ đ.ối t.ượng Trần Thị Lan (58 t.uổi, ở xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) có h.ành v.i rải đinh trên Quốc l.ộ 18.
Trước đó, Phòng C.ảnh s.át h.ình s.ự CA tỉnh Bắc Ninh nh.ận được th.ô.ng tin xuất hiện “đinh tặc” trên Quốc l.ộ 18 hướng Nội b.ài (Hà Nội) đi Bắc Ninh g.ây h.oang m.ang dư luận.
Qua rà soát, Phòng C.ảnh s.át h.ình s.ự CA tỉnh Bắc Ninh ph.át h.iện trên Quốc l.ộ 18, thuộc địa ph.ận th.ôn Yên Vỹ, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong có hiện tượng một số ng.ười tham gia giao th.ô.ng b.ị vướng đinh.
Quá trình đ.iều tr.a, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã l.àm r.õ Trần Thị Lan có h.ành v.i rải đinh trên tuyến đường nhằm tr.ục l.ợi.
Tại c.ơ qu.an CA, b.à Lan cho biết, mục đích rải đinh là để ng.ười tham gia giao th.ô.ng trên đường b.ị th.ủng săm. Tạo điều kiện việc làm cho ch.ồng và một số ng.ười khá.c ở cùng địa phương vá, thay săm với giá từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng/xe.
Theo nhiều ng.ười, đây là việc làm đ.á.ng trá.ch bởi cá.ch “mưu sinh” trên có thể kh.iến ng.ười tham gia giao th.ô.ng gặp ng.uy h.iểm, b.ị TNGT b.ất ng.ờ khi lốp xe đột ngột b.ị th.ủng d.ẫn đ.ến n.ổ, l.ật x.e khi đang lưu th.ô.ng.
CA tỉnh Bắc Ninh đang t.iếp t.ục đ.iều tr.a, l.àm r.õ, x.ử l.ý ngh.iêm những ng.ười l.iên qu.an.
THEO BÁO GIAO THÔNG
The post v.ợ rải đinh trên quốc l.ộ h.ỗ tr.ợ ch.ồng hành nghề vá săm appeared first on nhanh24h.info.

c.ô.ng ty chủ quản chính thức th.ô.ng báo: Fan viếng ở khu riêng, đ.ám t.ang Goo Hara diễn ra ở cùng địa điểm với Sulli
Monday November 25, 2019

c.ô.ng ty đại diện tại Nhật – Production Ogi – vừa đưa ra th.ô.ng báo mới nhất về đ.ám t.ang của cố nghệ sĩ Goo Hara sau v.ụ […]

The post c.ô.ng ty chủ quản chính thức th.ô.ng báo: Fan viếng ở khu riêng, đ.ám t.ang Goo Hara diễn ra ở cùng địa điểm với Sulli appeared first on Celadon.