V.iện tr.ưởng VKS Cầu Giấy: Buổi thực ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ bé trai trường Gateway t.ử v.ong kh.ô.ng đạt y.êu c.ầu

Chiếc xe thực ngh.iệm h.iện tr.ường. Ảnh: Hoàng An.
Đại diện VKS quận Cầu Giấy cho rằng, thời tiết tại buổi thực ngh.iệm kh.ô.ng đúng với b.ối cảnh hô.m x.ảy r.a sự việc, nhiều khả năng c.ơ qu.an đ.iều tr.a sẽ phải làm l.ại.
Chiều 30/8, C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a – CA quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiến hành thực ngh.iệm h.iện tr.ường tại trường Tiểu học Gateway để đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân t.ử v.ong của ch.áu b.é 6 t.uổi.
Theo ghi nh.ận của PV, từ 16h10 khu vực c.ổng trường Gateway xuất hiện mưa rả rích nhưng mọi hoạt đ.ộng bên trong, bên ngoài vẫn diễn ra bình thường.
Khoảng 16h30 trời mưa n.ặng hạt hơn, cùng lúc này chiếc xe 16 chỗ biển số 29B – 069.56 (xe từng chở bé trái Lê Hoàng Long n.ạn nh.ân trong v.ụ việc) d.i ch.uyển hướng từ Cô.ng viên Cầu Giấy về dừng trước c.ổng trường.
Chiếc xe chỉ dừng vài phút, bên trong có một cá.n bộ m.ặc đ.ồng phục c.ảnh s.át có trao đổi qua l.ại với tài xế Phiến cầm lái, bên ngoài có khoảng 4 – 5 nhân viên b.ảo v.ệ của trường Gateway dùng ô đứng vây quay xe cản trở, kh.ô.ng cho cá.c ph.óng viên có mặt tại h.iện tr.ường chụp ảnh.
Chiếc xe sau đó t.iếp t.ục d.i ch.uyển hướng ra đường Cầu Giấy.
Đến 17h30 cùng ngày, cơ qu.an ch.ức năng tiến hành thực ngh.iệm đ.iều tr.a việc c.ấp c.ứu bé Long tại Phòng Y tế trường Gateway trước sự ch.ứng k.iến của l.uật s.ư, ng.ười nhà n.ạn nh.ân và cá.c nhân viên đã bế Long từ xe vào trường.

Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế
Wednesday November 27, 2019

4 nhân viên c.ô.ng ty Alib.ab.a ra x.ét x.ử về t.ội Cố ý làm hư hỏng t.ài s.ản và g.ây rối. Cá.c b.ị c.áo b.ị x.ét x.ử t.ội Cố ý […]

The post Chính thức x.ét x.ử 4 nhân viên Alib.ab.a ch.ống đ.ối, đ.ập xe đoàn cưỡɴɡ cʜế appeared first on Celadon.

Qúa trình tiến hành thực ngh.iệm bên trong trường Gateway vẫn hoạt đ.ộng bình thường. Ảnh: Hoàng An.
Ông Đinh Minh Tảo, V.iện tr.ưởng VKSND quận Cầu Giấy cho biết, nguyên tắc thực ngh.iệm h.iện tr.ường là, ng.ười ta sẽ dựng l.ại b.ối cảnh đã x.ảy r.a để đo tuyến đi, tuyến về và thời gian d.i ch.uyển của xe ô tô.
“Nhưng mà khả năng cao buổi thực ngh.iệm vừa r.ồi kh.ô.ng đạt được y.êu c.ầu”, ô.ng Tảo nh.ận định.
Theo ô.ng Tảo, thời tiết tại buổi thực ngh.iệm kh.ô.ng đúng với b.ối cảnh hô.m x.ảy r.a sự việc, nên nhiều khả năng c.ơ qu.an đ.iều tr.a sẽ phải làm l.ại vì chiều nay mưa gi.ó đường sẽ tắc hơn, thời gian xe d.i ch.uyển sẽ kh.ô.ng khớp với hô.m x.ảy r.a v.ụ việc.
Về quy trình, ô.ng Tảo cho biết tài xế vẫn th.ực h.iện nguyên theo l.ộ trình d.i ch.uyển, b.ắt đ.ầu từ buổi sá.ng đón ch.áu b.é đến trường sau đó đưa xe đi gửi, chiều l.ại quay l.ại trường đón ch.áu và d.i ch.uyển theo đúng cung đường.
Ông Tảo x.á.c nh.ận, hiện VKS quận Cầu Giấy vẫn chưa ph.ê ch.uẩn qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố với tài xế Doãn Qúy Phiến vì c.ơ qu.an đ.iều tr.a vẫn đang trong quá trình l.àm r.õ một số vấn đề, củng cố h.ồ s.ơ v.ụ á.n.
Theo th.ô.ng tin CA quận Cầu Giấy, vào khoảng 6h ngày 6/8, ô.ng Doãn Quý Phiến điều khiển ô tô đưa đón h.ọc s.inh từ bãi gửi xe ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón b.à Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón h.ọc s.inh của trường Gateway. Sau đó, hai ng.ười này đi đón 13 h.ọc s.inh, trong đó có ch.áu Long. Khi đưa h.ọc s.inh đến trường, tài xế Phiến và b.à Quy với v.ai trò phụ trá.ch đã kh.ô.ng k.iểm tr.a xe nên kh.ô.ng biết còn bé Long trên xe.
Đến 15h30 cùng ngày, ô.ng Phiến đến bãi gửi xe điều khiển xe đến trường Tiểu học Gateway đón h.ọc s.inh. Khi b.à Quy đưa cá.c h.ọc s.inh ra c.ổng để lên xe thì kh.ô.ng thấy ch.áu Long. Mở cửa xe ô tô để đưa cá.c em lên xe thì ph.át h.iện ch.áu nằm ngửa dưới sàn sau ghế lái nên hô hoá.n mọi ng.ười bế ch.áu v.ào ph.òng y tế.
Theo cá.c bá.c sĩ BV E, ch.áu Long nh.ập v.iện trong t.ình tr.ạng tím tái, đồng t.ử giãn, phản xạ á.nh sá.ng kh.ô.ng còn, mạch kh.ô.ng, huyết áp kh.ô.ng, tiến hành c.ấp c.ứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút c.ấp c.ứu kh.ô.ng có kết quả nên bá.c sĩ th.ô.ng báo với gia đình ch.áu đã t.ử v.ong.
CA Hà Nội k.ết l.uận bé trai ch.ế.t ng.ạt do suy hô hấp, tuần hoàn s.ốc nhiệt trong kh.ô.ng gian giới hạn. Thời gian t.ử v.ong từ 9-12h tính từ thời điểm kh.ám ngh.iệm t.ử th.i lúc 0h30 ngày 7/8. Kết quả gi.ám đ.ịnh cũng loại trừ ng.uyên nh.ân bé trai t.ử v.ong do tá.c đ.ộng ng.oại l.ực.
Ngày 27/8, c.ơ qu.an đ.iều tr.a kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am 3 thá.ng b.à Nguyễn Bích Quy (n.ữ monitor đưa đón h.ọc s.inh) về t.ội Vô ý làm ch.ế.t ng.ười.
Theo Soha
The post V.iện tr.ưởng VKS Cầu Giấy: Buổi thực ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ bé trai trường Gateway t.ử v.ong kh.ô.ng đạt y.êu c.ầu appeared first on nhanh24h.info.

k.éo nhau đi đ.òi n.ợ, b.ị nh.óm ‘c.on n.ợ’ ch.é.m ch.ế.t ở Sài Gòn
Thursday December 26, 2019

nh.óm của Luân đi đ.òi n.ợ tại một quá.n Nh.ậu ở quận Tân Phú, TP.HCM và b.ị nh.óm “c.on n.ợ” ch.ém ch.ế.t tại quá.n Nh.ậu. Cơ qu.an ch.ức […]

The post k.éo nhau đi đ.òi n.ợ, b.ị nh.óm ‘c.on n.ợ’ ch.é.m ch.ế.t ở Sài Gòn appeared first on Celadon.