Tổng thống Venezuela so sá.nh ô.ng Trump với tr.ùm phát xít Đức

 – Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết những gì ng.ười đồng cấp Mỹ Donald Trump làm với nước ô.ng kh.ô.ng khá.c gì tr.ùm phát xít Đức Hitler làm với ng.ười Do Thái.
Cáo b.uộc được đăng tải trên báo El Periódico và đài Sputnik dẫn l.ại hô.m 18-8.
Theo báo El Periódico, ô.ng Maduro nói trong một b.ài phát biểu ở Venezuela: “Những gì họ (Mỹ) đang làm với chúng ta, dù ít hay nhiều, giống như những gì Đức Quốc xã đã làm với cá.c dân tộc ở châu Âu vào những năm 1940 và ng.ười Do Thái. Tôi lên á.n điều đó. Tổng thống Donald Trump đang làm những gì mà Hitler đã làm với ng.ười Do Thái: bức h.ại, t.ấn c.ô.ng và ng.ăn ch.ặn”.
Nhà l.ãnh đ.ạo Venezuela tuyên b.ố ô.ng có kế hoạch chống l.ại sự ph.ong t.ỏa của Washington. Về cáo b.uộc Bộ trưởng Cô.ng ngh.iệp Tareck El Aissami buôn bá.n m.a t.uý ở Mỹ, ô.ng Venezuela bình luận Mỹ nhắm mục tiêu vào ô.ng El Aissami vì ng.ười này được cho là l.iên qu.an tới hoạt đ.ộng buôn bá.n m.a t.úy quốc tế khi làm Bộ trưởng Nội v.ụ Venezuela (2008-2012).
Hồi thá.ng trước, C.ơ qu.an Thực thi Di trú và H.ải qu.an Mỹ (ICE) đã thêm ô.ng El Aissami vào danh sá.ch 10 nhân vật b.ị tr.uy n.ã gắt gao nhất về cáo b.uộc buôn bá.n m.a t.úy.

‘Tết kh.ô.ng về quê được, đừng cho ai biết c.ô đang sống ở đây nha c.on!’
Friday January 17, 2020

“Mua giúp c.ô chút đồ đi c.on!”. Tôi im lặng, đưa tay làm hiệu với dá.ng điệu chẳng m.uốn quan tâm. Câu mời chào lắp bắp lần n.ữa […]

The post ‘Tết kh.ô.ng về quê được, đừng cho ai biết c.ô đang sống ở đây nha c.on!’ appeared first on Celadon.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Sputnik
Đây kh.ô.ng phải lần đ.ầu tiên ô.ng Maduro so sá.nh ô.ng Trump với tr.ùm phát xít Đức. Thá.ng 11 năm ngoái, ô.ng nói: “Giống như Hitler đã đàn áp ng.ười Do Thái, Tổng thống Donald Trump đang đàn áp ng.ười dân Venezuela”.
Tuần trước, nhà l.ãnh đ.ạo Venezuela kêu gọi ng.ười dân phản đối “chính sá.ch thù địch” của Washington và tuyên b.ố sẽ trình một lá thư với chữ ký của hàng triệu ng.ười dân Venezuela tới Liên Hiệp Quốc để lên á.n lệnh trừng ph.ạt của Mỹ.
Washington áp đặt vòng trừng ph.ạt mới đối với Caracas hồi đ.ầu thá.ng này. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nhấn mạnh cá.c b.iện ph.áp trừng ph.ạt đối với thực thể và c.á nh.ân nhà nước Venezuela gửi tín hiệu trực tiếp tới tất cả những ai l.iên qu.an tới chính quyền Tổng thống Maduro cũng như những ai làm s.uy y.ếu quốc hội được b.ầu cử một cá.ch dân chủ và “Tổng thống lâm thời t.ự x.ưng” Juan Guaido.
Chính phủ Venezuela t.ố c.áo lệnh trừng ph.ạt của Mỹ là một cuộc xâm lược ngh.iêm trọng th.ô.ng qua khủng b.ố kinh tế chống l.ại ng.ười dân Venezuela.
Phạm Nghĩa (Theo Sputnik)
The post Tổng thống Venezuela so sá.nh ô.ng Trump với tr.ùm phát xít Đức appeared first on nhanh24h.info.

b.é 12 t.uổi b.ị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đ.á.nh ch.ấn th.ương sọ não
Thursday December 12, 2019

ch.áu Nguyễn N.A. (12 t.uổi) đang chơi thể thao cùng bạn tại khu đô thị Ciputra (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thì b.ị b.ố của bạn đ.á.nh đ.ập.  […]

The post b.é 12 t.uổi b.ị hàng xóm ở khu cao cấp Ciputra đ.á.nh ch.ấn th.ương sọ não appeared first on Celadon.