Thuê chung cư mini t.ổ ch.ức cho 8 ph.ụ n.ữ m.ang th.ai hộ

L.ực l.ượng ch.ức n.ăng ph.át h.iện Trần Thị Ba và 8 ph.ụ n.ữ khá.c (trong đó có 3 ph.ụ n.ữ đang m.ang th.ai) cùng chung sống sinh hoạt, kh.ô.ng có đăng ký t.ạm tr.ú t.ạm vắng tại phòng 501, chung cư mini Cao Th.ắng có nhiều b.iểu h.iện ngh.i vấn.
Ngày 14-8, C.ơ qu.an CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am đối với đ.ối t.ượng Trần Thị Ba (SN 1991, trú tại tổ 72, khu 8, phường Cao Th.ắng, TP Hạ Long về t.ội “Tổ chức m.ang th.ai hộ nhằm m.ục đ.ích th.ương m.ại” và t.ạm gi.ữ h.ình s.ự đối với đ.ối t.ượng Vũ Nga Linh (SN 1988, trú tại tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) để t.iếp t.ục đ.iều tr.a v.ụ á.n và x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật.
Trước đó, 9h30’ ngày 7-8-2019, Phòng C.ảnh s.át H.ình s.ự CA tỉnh Quảng Ninh ph.ối h.ợp với CA TP Hạ Long k.iểm tr.a h.ành chính tại phòng 501, chung cư mini Cao Th.ắng, thuộc số 58B, khu 6, phường Cao Th.ắng, TP Hạ Long.

v.ụ 2 v.ợ ch.ồng ô.m c.on nh.ảy sô.ng t.ự t.ử: t.ìm th.ấy đủ th.i th.ể cả g.ia đ.ình
Sunday September 15, 2019

Thượng tá Nguyễn Minh ch.iến, Trưởng CA thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, cá.c l.ực l.ượng c.ứu nạn đã t.ìm th.ấy th.i th.ể ng.ười M.ẹ […]

The post v.ụ 2 v.ợ ch.ồng ô.m c.on nh.ảy sô.ng t.ự t.ử: t.ìm th.ấy đủ th.i th.ể cả g.ia đ.ình appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng Trần Thị Ba và đ.ối t.ượng Vũ Nga Linh.
Tại đây, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng ph.át h.iện Trần Thị Ba và 8 ph.ụ n.ữ khá.c (trong đó có 3 ph.ụ n.ữ đang m.ang th.ai) cùng chung sống sinh hoạt, kh.ô.ng có đăng ký t.ạm tr.ú t.ạm vắng, có nhiều b.iểu h.iện ngh.i vấn, gồm: Mai Thị Thanh V (SN 1992, tr tại Đắk Nô.ng); Nguyễn Phạm Minh T (SN 1993, trú tại Tiền Giang, đang mai th.a.i được 7 tuần t.uổi); Nguyễn Huỳnh Anh T (SN 1987, trú tại Long An); Nguyễn Thị S (SN 1989, trú tại Gia Lai, đang m.ang th.ai được 14 tuần t.uổi); Nguyễn Thu H (SN 1984, trú tại Nghệ An); Nguyễn Thị Hoa (SN 1986, trú tại Lâm Đồng, đang m.ang th.ai được 20 tuần t.uổi); Võ Minh Q (SN 1991, trú tại Đồng tháp); Hồ Thị Kim T (SN 1995, trú tại TP.Cần Thơ).
Mở rộng đ.iều tr.a, C.ơ qu.an CSĐT t.iếp t.ục b.ắt đ.ối t.ượng Vũ Nga Linh là đ.ối t.ượng có l.iên qu.an đến v.ụ việc nói trên. Đồng thời C.ơ qu.an CA đã b.àn giao 8 ph.ụ n.ữ trên cho Trung tâm Cô.ng tá.c x.ã h.ội tỉnh Quảng Ninh.
Tại thời điểm b.àn giao, s.ức kh.oẻ của 8 ph.ụ n.ữ này đều t.ốt, t.âm l.ý ổ.n đ.ịnh. Hiện 8 ph.ụ n.ữ này đã được cá.n bộ Tr.ung t.âm Cô.ng tá.c x.ã h.ội tỉnh Quảng Ninh th.eo d.õi, tư vấn thường xuyên, chưa ph.át h.iện có b.iểu h.iện lý bất thường, t.ình tr.ạng s.ức kh.oẻ t.ốt.
enh1
The post Thuê chung cư mini t.ổ ch.ức cho 8 ph.ụ n.ữ m.ang th.ai hộ appeared first on nhanh24h.info.

Lễ kh.ai giảng kh.ô.ng loa đài, kh.ô.ng có hoa của 9 h.ọc s.inh tộc ng.ười Đan Lai
Thursday September 05, 2019

Cùng với cá.c trường học trên cả nước, Tr.ường Tiểu học Thạch Ngàn 2, huyện Con Cuô.ng – điểm lẻ Ké Tắt – Pá Hạ đã t.ổ ch.ức […]

The post Lễ kh.ai giảng kh.ô.ng loa đài, kh.ô.ng có hoa của 9 h.ọc s.inh tộc ng.ười Đan Lai appeared first on Celadon.