‘Quốc tế chỉ m.ình Việt Nam có Ng.ân hàng Nhà nước mà vẫn đi khắp thế giới’

Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân cho rằng, Việt Nam có những đ.ặc đ.iểm riêng, kh.ô.ng giống thế giới nhưng cái nào đã ổn định thì cần t.iếp t.ục phát triển.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải làm văn minh để SEA Games “kh.ô.ng còn là ao làng”
Sunday January 12, 2020

“SEA Games 31 phải làm mẫu mực, chu đ.áo, tận tình và văn minh. Kh.ô.ng đặt ra nhiều môn, kh.ô.ng nhu cầu ch.ạy theo huy chương để thế […]

The post Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải làm văn minh để SEA Games “kh.ô.ng còn là ao làng” appeared first on Celadon.

Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân phát biểu tại phiên họp ngày 12.8 Ảnh Gia Hân
Chiều 12.8, b.áo c.áo về một số vấn đề lớn của luật Chứng khoá.n sửa đổi tại phiên họp 36 của Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủ.y b.an Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh, cho hay một trong những vấn đề còn ý kiến khá.c nhau là qu.y đ.ịnh về địa vị ph.áp l.ý, nhiệm v.ụ, quyền hạn của Uỷ b.an Chứng khoá.n nhà nước (UBCKNN).
3 phương á.n
Theo đó, 18/34 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí mô hình UBCKNN đ.ộc lập và trực thuộc Chính phủ, trong khi đó 11/34 lượt ý kiến cho rằng, mô hình UBCKNN thuộc Bộ Tài chính như hiện nay vẫn hoạt đ.ộng t.ốt, phù hợp với chủ trương của Đ.ảng, nghị quyết của Quốc hội song cần bổ sung th.ẩm qu.yền, bảo đảm tính đ.ộc lập cho UBCKNN trong hoạt đ.ộng.
Từ đó, Ủ.y b.an Kinh tế đưa ra 3 phương á.n về vấn đề này. Cụ thể, phương á.n 1 là để UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính như phương á.n Chính phủ đã trình nhưng có bổ sung một số quyền hạn, nhiệm v.ụ cho ủy b.an này.
Phương á.n 2 là UBCKNN vẫn trực thuộc Bộ Tài chính nhưng cần tăng thêm tính đ.ộc lập và quyền như UBCKNN thay Bộ Tài chính th.ực h.iện ch.ức n.ăng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với sàn giao dịch chứng khoá.n và Tổng Cô.ng ty Lưu ký và bù trừ chứng khoá.n Việt Nam; Ch.ủ t.ịch UBCKNN sẽ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, m.iễn nh.iệm thay vì Bộ trưởng Bộ Tài chính…
Còn phương á.n 3 là UBCKNN đ.ộc lập, trực thuộc Chính phủ, có quyền quyền chủ đ.ộng xây dựng ch.iến lược, đề xuất chính sá.ch với Chính phủ về chứng khoá.n và thị trường chứng khoá.n; là c.ơ qu.an đại diện chủ sở hữu nhà nước của sàn giao dịch chứng khoá.n và Tổng Cô.ng ty Lưu ký và bù trừ chứng khoá.n Việt Nam, có đầy đủ quyền hạn quản lý và giá.m s.át toàn diện thị trường.
Việt Nam có đ.ặc đ.iểm riêng của Việt Nam
Cho ý kiến về vấn đề này, Ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân b.ày tỏ đồng tình với phương á.n 1 mà b.áo c.áo của Ủ.y b.an Kinh tế nêu ra.
Theo b.à Ng.ân, phương á.n 2, phương á.n 3 được đề xuất với lý do là để tương thích với quốc tế nhưng thực tế thì Việt Nam còn nhiều cái chưa tương thích được với quốc tế.
“Quốc tế có Ng.ân hàng Nhà nước đâu, chỉ có ng.ân hàng T.Ư, chỉ m.ình m.ình là Ng.ân hàng Nhà nước nhưng vẫn đi khắp thế giới, họp hành có ai nói gì đâu? Rồi cá.c nước có Bộ Kế hoạch – Đầu tư đâu nhưng chúng ta có”, b.à Ng.ân nói và đ.ề ngh.ị kh.ô.ng nên viện dẫn phải thế này, thế kia cho phù hợp quốc tế.
“Việt Nam có đ.ặc đ.iểm riêng của Việt Nam. Cái gì ổn định r.ồi thì chúng ta phát triển, cái gì quá bất hợp lý, bất cập thì chúng ta sửa”, b.à Ng.ân nói thêm và đ.ề ngh.ị Bộ Tài chính tham mưu để bổ sung thêm th.ẩm qu.yền cho UBCKNN để ra ngoài hội nhập được.

c.ô gái b.ị h.iếp d.âm b.ị th.iêu sống trên đường r.a t.òa làm chứng
Saturday December 07, 2019

Một c.ô gái ở Ấn Độ b.ị h.iếp d.âm, sau đó đến t.òa á.n để làm chứng thì b.ị chính những k.ẻ đã h.iếp d.âm th.iêu sống. c.ô […]

The post c.ô gái b.ị h.iếp d.âm b.ị th.iêu sống trên đường r.a t.òa làm chứng appeared first on Celadon.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình tại phiên họp Ảnh Gia Hân
Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng cho rằng, phương á.n 1 là phù hợp, đồng thời cho biết, Bộ Tài chính đã dự thảo và sẽ bổ sung cá.c qu.y đ.ịnh nhằm tăng thêm quyền hạn, nhiệm v.ụ cho UBCKNN.
Với đề xuất ”tăng quyền” mà Ủ.y b.an Kinh tế đưa ra là Thủ tướng bổ nhiệm, m.iễn nh.iệm Ch.ủ t.ịch UBCKNN, ô.ng Dũng cho rằng, điều này kh.ô.ng phù hợp với cá.c qu.y đ.ịnh hiện hành từ luật Tổ chức Chính phủ cho tới Quyết định 105 của T.Ư về phân cấp quản lý cá.n bộ và bổ nhiệm.
Theo ô.ng Dũng, theo Quyết định 105 của T.Ư thì những chức danh như tổng cục trưởng, ch.ủ t.ịch UBCKNN Thủ tướng sẽ cho chủ trương, Bộ trưởng sẽ làm quy trình và ký. “Bây giờ m.ình l.ại k.éo ngược lên, Thủ tướng ký n.ữa thì chúng tôi e kh.ô.ng phải”, ô.ng Dũng nói.
Tương tự, về đề xuất UBCKNN thay Bộ Tài chính th.ực h.iện ch.ức n.ăng đại diện chủ sở hữu nhà nước, ô.ng Dũng cho rằng, cũng kh.ô.ng phù hợp với luật Tổ chức Chính phủ và luật Quản lý, đ.ầu tư, sử d.ụng vốn nhà nước tại doanh ngh.iệp…
“Tinh thần chung là bổ sung thêm ch.ức n.ăng, nhiệm v.ụ nhưng phải phù hợp với ph.áp l.uật hiện hành, phù hợp t.inh th.ần cải cá.ch”, ô.ng Dũng đ.ề ngh.ị.
Nhà nước có cần nắm trên 50% c.ổ phần cá.c c.ô.ng ty t.ổ ch.ức giao dịch chứng khoá.n?
Một vấn đề g.ây tr.anh c.ãi giữa c.ơ qu.an soạn thảo và thẩm tra tại dự á.nluật là việc Ủ.y b.an Kinh tế đ.ề ngh.ị phải đ.ảm b.ảo nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của cá.c đ.ơn v.ị t.ổ ch.ức th.ực h.iện giao dịch chứng khoá.n trong khi Bộ Tài chính thì cho rằng kh.ô.ng cần thiết.
Theo b.áo c.áo của Ủy Ban Kinh tế, qu.y đ.ịnh này để đ.ảm b.ảo giữ v.ai trò chỉ đạo, chi phối của nhà nước đối với doanh ngh.iệp hoạt đ.ộng trong lĩnh vực đặc thù quan trọng này.
Tuy nhiên, trả lời trực tiếp tại phiên họp Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, kh.ô.ng nên qu.y đ.ịnh cứng là trên 50% vì việc này còn t.ùy thuộc vào tình hình kinh tế, x.ã h.ội từng thời kỳ.
“Th.ô.ng lệ quốc tế thì nhà nước cũng kh.ô.ng nắm c.ổ phần chi phối tại cá.c đ.ơn v.ị này. Chẳng hạn, Nhật Bản thành lập Tập đoàn chứng khoá.n Tokyo nhưng sở hữu nhà nước kh.ô.ng lớn”, ô.ng Dũng phân tích.
Kết luận phiên làm việc sau đó, Phó ch.ủ t.ịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, thị trường chứng khoá.n rất quan trọng nên nếu nhà nước kh.ô.ng nắm c.ổ phần chi phối ở cá.c đ.ơn v.ị này thì có thể làm cho thị trường bất ổn, gặp vấn đề nào đó. Do đó, ô.ng đ.ề ngh.ị 2 c.ơ qu.an cân nhắc thêm điểm này.
“Tuy nhiên, quan điểm c.á nh.ân tôi ngh.iêng về phương á.n của Ủ.y b.an Kinh tế đó là nhà nước phải nắm c.ổ phần chi phối trên 50%”, ô.ng Hiển nói.
Theo Thanhnien.vn
The post ‘Quốc tế chỉ m.ình Việt Nam có Ng.ân hàng Nhà nước mà vẫn đi khắp thế giới’ appeared first on nhanh24h.info.