Phó Thủ tướng: Th.am nh.ũng v.ặt như những t.ổ m.ối phá h.ỏng cả thân đê cao lớn

Trả lời ch.ất v.ấn trước UB Thường v.ụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ chú trọng đấu trạnh với th.am nh.ũng vặt vì nó như những tổ mối nhỏ có thể g.ây đ.ổ v.ỡ cả những c.on đê cao lớn, nó làm suy thoái cá.n bộ, làm xói mòn miền tin, làm tăng chi phí của doanh ngh.iệp…
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là ng.ười chốt l.ại phiên ch.ất v.ấn tại UB Thường v.ụ Quốc hội chiều 15/8. Đăng đàn sau cùng, ô.ng cam kết tiếp thu cá.c ý kiến cá.c đại biểu Quốc hội nêu ra tại phiên ch.ất v.ấn để chỉ đạo, l.ãnh đ.ạo t.ốt hơn, nhất là những nội dung mà cá.c Bộ trưởng, Trưởng ngành đã làm nhưng kết quả còn hạn chế hoặc mới đang làm dở dang.
Phó Thủ tướng trả lời câu hỏi của đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định), Triệu Thị Thu Phương (Bắc Kạn) về chất lượng c.ô.ng tá.c xây dựngph.áp l.uật khi t.ình tr.ạng n.ợ đọng văn bản hướng dẫn luật vẫn còn.
Phó Thủ tướng khẳng định, thời gian qua, Chính phủ đã rất quan tâm, dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm v.ụ xây dựng thể chế, ph.áp l.uật trong cá.c phiên họp. Từ đ.ầu năm tới nay, Chính phủ cũng đã họp 3 chuyên đề về xây dựng ph.áp l.uật. Thủ tướng cũng quá.n triệt Bộ trưởng cần ngồi ở cá.c phiên giải trình luật nên kh.ô.ng ai thoái thá.c được. Tổ Cô.ng cá.c của Thủ tướng thì thường xuyên đôn đốc cá.c bộ, ngành về nhiệm v.ụ này…
Dù thế, những hạn chế trong c.ô.ng tá.c xây dựng ph.áp l.uật vẫn kh.ô.ng hết được, b.iểu h.iện ở t.ình tr.ạng luật trình còn chậm, dự á.n luật phải rút kh.ỏi chương trình, n.ợ đọng văn bản quy phạm ph.áp l.uật. Cụ thể, Chính phủ hiện còn n.ợ 18 văn bản trong đó có 2 nghị định hướng dẫn luật.
Ng.uyên nh.ân của t.ình tr.ạng n.ợ đọng văn bản, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, suy cho cùng là do chưa tuân thủ quy trình, trình tự của luật Ban hành văn bản, sự quan tâm của một số tư lệnh ngành với việc này chưa đúng mức, thời gian cho phép b.an h.ành còn ngắn mà cá.c vấn đề có nhiều d.iễn b.iến ph.ức t.ạp, thay đổi nhanh, sự ph.ối h.ợp liên bộ còn trục trặc, có nhiều hạn chế…
Phó Thủ tướng hứa thời gian tới sẽ chấn chỉnh, th.ực h.iện ngh.iêm luật Ban hành văn bản. Thủ tướng cũng cho c.ô.ng kh.ai danh sá.ch cá.n bộ, ngành n.ợ đọng văn bản, y.êu c.ầu n.âng cao năng lực soạn thảo, xây dựng văn bản quy phạm ph.áp l.uật ở cá.c Bộ, ngành.

Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi
Thursday December 26, 2019

CA tỉnh Thái Nguyên x.á.c nh.ận, đ.ơn v.ị đã b.ắt gi.ữ ngh.i ph.ạm cầm h.ung kh.í tr.uy s.át vào nhiều ng.ười ở cùng xóm kh.iến 5 ng.ười t.ử […]

The post Đã b.ắt được đ.ối t.ượng ngh.i ng.áo đ.á ch.ém 5 ng.ười ch.ế.t khi đang lẩn tr.ốn trên núi appeared first on Celadon.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là ng.ười chốt l.ại phiên ch.ất v.ấn ngày 15/8 của UB Thường v.ụ Quốc hội.Về phát triển kết cấu hạ tầng giao th.ô.ng khu vực ĐBSCL mà rất nhiều đại biểu quan tâm, ch.ất v.ấn, Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn quan điểm, đây là khu vực có vị trí ch.iến lược về quốc phòng a.n n.inh, là cứ điểm số một của quốc gia về a.n n.inh lương thực. Đầu tư cho khu vực này, theo thống kê đang đứng thứ 3 trong tổng số 6 vùng của đất nước. Theo Phó Thủ tướng, như vậy, số vốn đ.ầu tư b.ố trí cho khu vực này kh.ô.ng phải quá thấp.
Tuy nhiên, do đ.ặc đ.iểm của vùng là cơ sở hạ tầng quá thấp, điều kiện giao th.ô.ng ph.ức t.ạp vì kênh rạch chằng chịt, chỉ làm một vài cây cầu đã rất t.ốn kém, nền đất l.ại rất yếu nên đường nào cũng đội chi phí lớn, l.ại phải đối mặt với biến đổi khí hậu… nên số tiền rót vào ĐBSCL chưa mang l.ại sự thay đổi đ.á.ng kể.
Chính phủ đang hướng tới đ.ầu tư cho những liên kết vùng, kết nối khu vực với TPHCM, kết nối cá.c loại hình giao th.ô.ng, cả đường bộ, đường th.ủy, đường hàng kh.ô.ng, nhất là đường th.ủy nội địa, một lợi thế rất lớn của khu vực. Về hàng kh.ô.ng, dự kiến tới đây là ngh.iên c.ứu mở nhiều đường b.ay mới kết nối với sân b.ay Cần Thơ, n.âng cấp sân b.ay Phú Quốc…
Riêng với tuyến cao t.ốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Phó Thủ tướng x.á.c nh.ận th.ô.ng tin, Chính phủ đã đồng ý b.ố trí thêm 2.000 tỷ đồng, đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ thêm 930 tỷ đồng từ nguồn ng.ân sá.ch vượt thu năm 2018. Ông Huệ giải thích, nếu Quốc hội phê duyệt khoản chi này thì có thể giải ng.ân tiền ngay. Theo đó, nếu mọi việc thuận lợi thì năm 2020 có thể th.ô.ng toàn tuyến đường từ TPHCM đi Cần Thơ.
Đại biểu Nguyễn Thị Th.ủy (Bắc Kạn) hỏi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về chống th.am nh.ũng vặt khi t.ình tr.ạng này chưa cải thiện đ.á.ng kể, ng.ười dân vẫn rất kh.ó chịu khi phải đến làm việc ở cá.c c.ơ qu.an vì hiện tượng nhũng nhiễu. Ng.uyên nh.ân việc này do đâu, giải pháp nào khả thi thời gian tới?
Phó Thủ tướng nêu quan điểm, bên cạnh việc đ.ấu tr.anh l.àm r.õ những đ.ại á.n, những v.ụ th.am nh.ũng lớn, cá.c c.ơ qu.an từ Đ.ảng, Quốc hội, Chính phủ đều chú trọng nhiệm v.ụ đ.ấu tr.anh với th.am nh.ũng vặt vì “nó như những tổ mối nhỏ có thể g.ây đ.ổ v.ỡ cả những c.on đê cao lớn, nó làm suy thoái cái bộ, làm xói mòn niềm tin, làm tăng chi phí của doanh ngh.iệp…”.
Muốn ch.ặn th.am nh.ũng vặt, theo ô.ng Huệ, căn bản nhất là phải có chính sá.ch ph.áp l.uật rõ ràng để chống t.ình tr.ạng g.ây kh.ó kh.ăn, vòi vĩnh, nhũng nhiễu của cá.n bộ c.ô.ng chức khi gi.ải qu.yết cá.c dịch v.ụ c.ô.ng cho ng.ười dân, doanh ngh.iệp.
Ngoài ra, Chính phủ hướng tới việc ứng d.ụng CNTT, “sao để việc gi.ải qu.yết thủ tục hành chính bằng c.ô.ng nghệ triển kh.ai được tới m.ức đ.ộ 4, nghĩa là trả tiền qua m.ạng, thì mới ngăn được sự tiếp xúc của ng.ười dân với ng.ười c.ung c.ấp dịch v.ụ”, giá.m s.át bằng camera, xây dựng đội ngũ cá.n bộ, c.ô.ng chức, viên chức, th.ực h.iện ngh.iêm việc luân chuyển cá.n bộ, nhất là với những lĩnh vực có ng.uy c.ơ cao…
Phó Thủ tướng cho biết, mới đây, Thủ tướng cũng b.an h.ành Chỉ thị số 10, t.ổ ch.ức hội nghị toàn quốc để chấn chỉnh những b.iểu h.iện vòi vĩnh, nhũng nhiễu của cá.n bộ c.ô.ng chức viên chức.
Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) đặt câu hỏi với vị l.ãnh đ.ạo Chính phủ, b.ao giờ hết cảnh tá.ch sản xuất kinh doanh ra kh.ỏi hoạt đ.ộng quản lý nhà nước? Bao giờ hết cảnh biến đ.ộc quyền nhà nước thành đ.ộc quyền của ngành?
Trả lời, Phó Thủ tướng phân tích, việc lập UB Quản lý vốn nhà nước vừa qua chính là để tá.ch ch.ức n.ăng sản xuất kinh doanh kh.ỏi 5 ch.ức n.ăng của quản lý nhà nước. Vấn dề còn l.ại là phải xây dựng mối qu.an h.ệ, phương thức phối kết hợp với nhau giữa c.ơ qu.an quản lý nhà nước với UB này để chống được việc g.ây kh.ó kh.ăn chậm chễ cho điều hành của doanh ngh.iệp.
Theo Dantri.com.vn
The post Phó Thủ tướng: Th.am nh.ũng v.ặt như những t.ổ m.ối phá h.ỏng cả thân đê cao lớn appeared first on nhanh24h.info.

Kon Tum: ‘Sinh vật lạ’ xuất hiện là th.ô.ng tin b.ịa đặt
Tuesday November 26, 2019

Một tài khoản Zalo đăng tải hình ảnh về ‘sinh vật lạ’ giống ng.ười ngoài hành tinh xuất hiện ở Kon Tum. Tuy nhiên, khi cơ qu.an ch.ức năng […]

The post Kon Tum: ‘Sinh vật lạ’ xuất hiện là th.ô.ng tin b.ịa đặt appeared first on Celadon.