Nóng: PV đ.iều tr.a t.iết l.ộ ch.áu b.é trường Gate Way ch.ế.t do đ.ập đ.ầu vào b.àn

Phóng viên đ.iều tr.a cho biết ch.áu b.é trường Gate Way ch.ế.t do đ.ậ.p đầ.u vào b.àn. Bài của ng.ười ph.óng viên đ.iều tr.a này kh.ô.ng được tổng biên tập báo m.ình cho đăng.

Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng
Tuesday November 26, 2019

Thống kê của Ủ.y b.an a.n t.oàn giao th.ô.ng Quốc gia ch.o th.ấy cả nước x.ảy r.a gần 16.000 v.ụ TNGT, làm chế‌t gần 7.000 ng.ười, b.ị thư‌ơng […]

The post Thống kê của Ủ.y b.an ATGT: Gần 7.000 ng.ười chế‌t vì ta‌i nạ‌n giao th.ô.ng trong 11 thá.ng appeared first on Celadon.

Đầu ch.áu b.ị đ.ậ.p vào mép b.àn, chẳng may trúng hu.y.ệ.t, sau đó ch.áu được đưa phòng y tế của nhà trường thì đã muộn. Phòng y tế của trường là chính nơi ch.áu b.é đã được thay áo và có nhiều mẩu giấy dính m.á.u. Thấy ch.áu đã ch.ế..t, thầy c.ô trong trường s.ợ quá, bảo nhau liên kết dựng h.iện tr.ường gi.ả.
 
Nguyễn Tuấn Anh, một ng.ười đưa tin năng n.ổ trong v.ụ này viết trong thái đ.ộ khẳng định: “Chúng nó xoá dữ liệu để tạo h.iện tr.ường gi.ả nhằm mục đích đẩy Bà Quy phạ.m t.ội.”

Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên
Wednesday November 27, 2019

C.ô g.ái tr.ẻ làm đ.ơn t.ố c.áo b.ị 1 cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương h.iếp d.âm và x.âm h.ại t.ình d.ục suốt 2 […]

The post Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên appeared first on Celadon.

Trước đây còn có một gi.ả thuyết là ch.áu b.é Lê Long đ.á.n.h nhau với bạn, b.ị tài xế c.an th.iệp bằng cá.ch liệng vật n.ặng trúng hu.y.ệ.n ở đầ.u. Nếu gi.ả thuyết nào đúng thì ng.ười ta cũng kh.ô.ng cố tình gi.ế.t bé. Cái sai là ở thái độ ứng x.ử sau khi sự việc x.ảy r.a, nghĩa là sai ở thái độ bưng bít dư luận.

“Bố m.ẹ ch.áu chỉ mong c.ơ qu.an phá.p lu.ật tìm ra sự thật cái ch.ế.t oan uổng của c.on m.ình,tự bản thân đ.i t.ìm sự thật là quá khả năng vì họ kh.ô.ng th.ể chỉ đạo CA đưa ra k.ết l.uận pháp y một cá.ch c.ô.ng tâm và tìm thêm cá.c ch.ứng c.ứ khá.c.”- ô.ng Đỗ Hữu Tâm ở Vũng Tàu bình luận.

Vậy thì tại sao hết lần này đến lần khá.c họ bung bít, che gi.ấu sự thật?
Nguồn: Thái Văn Đường  http://tin60s.site/pv-dieu-tra-ti-e-t-lo-ch.au-be-truong-gate-way-ch-e-t-do-d-a-p-dau-vao-b.an/?fbclid=IwAR2OaGxPxu2pi7UD5mCTkd2HdkTdG5ewviajGlwZictrRGv-p0r13LovGfo
The post Nóng: PV đ.iều tr.a t.iết l.ộ ch.áu b.é trường Gate Way ch.ế.t do đ.ập đ.ầu vào b.àn appeared first on nhanh24h.info.

tr.ẻ e.m bá.n hàng rong ô.m chân, đ.á.nh ng.ười nước ngoài
Thursday December 05, 2019

Đoạn c.lip quay cảnh hai đứa b.é ô.m chân chèo k.éo khá.ch nước ngoài ở phố Tây (Q.1, TP.HCM) kh.iến nhiều ng.ười kh.ô.ng kh.ỏi b.ức x.úc. Cơ qu.an ch.ức năng […]

The post tr.ẻ e.m bá.n hàng rong ô.m chân, đ.á.nh ng.ười nước ngoài appeared first on Celadon.