Nối thành c.ô.ng cá.nh tay cho ng.ười đ.àn ô.ng b.ị giang h.ồ cн.éм đ.ứt l.ìa trên phố Sài Gòn

Ông S. b.ị nh.óm gi.ang h.ồ dùng h.ung kh.í cн.éм đ.ứt l.ìa tay và được đ.ưa v.ào c.ấp c.ứu. Sau 4 giờ, ô.ng S. đã được cá.c y bá.c sĩ nối thành c.ô.ng và đang được đ.iều tr.ị dần h.ồi ph.ục.
Ngày 29/8, CA quận 3, TPHCM đang kh.ẩn tr.ương đ.iều tr.a tr.uy x.ét nh.óm gi.ang h.ồ dùng h.ung kh.í ch.ém đ.ứt l.ìa tay ô.ng N.H.S. (47 t.uổi, ngụ quận 10) ở khu vực.
Theo đ.iều tr.a, khoảng 15h ngày 28/8, ô.ng S. đi xe máy hiệu Exciter ch.ạy trên đường Cao Th.ắng hướng từ Nguyễn Thị Minh Khai đi Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM. Lúc này, có 1 nh.óm (khoảng 4 ng.ười, chưa rõ l.ai l.ịch) mang theo h.ung kh.í đi trên nhiều xe máy đ.uổi th.eo ô.ng S..
Khi đi tới 1 ng.ôi ch.ùa trên đường Cao Th.ắng, nh.óm b.ắt kịp ch.ặn xe ô.ng S. r.ồi dùng h.ung kh.í ch.ém tới tấp. Ông S. vứt xe máy b.ỏ ch.ạy chừng vài mét thì b.ị nh.óm gi.ang h.ồ b.ắt kịp r.ồi dùng d.ao ch.ém đ.ứt l.ìa cá.nh tay.

HLV Park Hang Seo nh.ận thẻ vàng l.ịch s.ử ở vòng loại World Cup 2022
Thursday September 05, 2019

HLV Park Hang Seo lần đ.ầu tiên trong s.ự ngh.iệp cầm qu.ân nh.ận thẻ vàng. L.uật thẻ vàng dành cho HLV mới được FIFA cho áp d.ụng và […]

The post HLV Park Hang Seo nh.ận thẻ vàng l.ịch s.ử ở vòng loại World Cup 2022 appeared first on Celadon.

CA kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường.
Gây á.n xong, nh.óm gi.ang h.ồ lên xe t.ẩu th.oát. Ông S. được ng.ười dân dùng xe b.a gá.c đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu Bình Dân đ.iều tr.ị.
CA có mặt kh.ám ngh.iệm, lấy l.ời kh.ai, đ.iều tr.a truy b.ắt nh.óm gi.ang h.ồ g.ây á.n.
Phía b.ệnh v.iện Bình Dân cho hay, ô.ng S. nh.ập v.iện c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng cá.nh tay đ.ứt l.ìa, m.ất nhiều m.áu, đồng тử giãn, mạch nhanh, รốc m.ất m.áu, co gi.ật. Ông S. được chuyển thẳng lên phòng c.ấp c.ứu g.ây mê hồi sức tiến hành phẩu thuật nối x.ương và th.ần k.inh tay.
Ông S. được truyền 2 đ.ơn v.ị m.áu bù trong lúc ph.ẫu th.uật. Sau 4 giờ, b.ệnh v.iện đã nối l.ại cá.nh tay cho ô.ng S.
Hiện v.ụ việc đang được CA đ.iều tr.a l.àm r.õ.
Nguồn http://kenh14.vn/noi-thanh-c.ong-canh-tay-cho-nguoi-dan-ong-bi-giang-ho-chem-dut-lia-tren-pho-sai-gon-20190829154441416.chn
The post Nối thành c.ô.ng cá.nh tay cho ng.ười đ.àn ô.ng b.ị giang h.ồ cн.éм đ.ứt l.ìa trên phố Sài Gòn appeared first on nhanh24h.info.

Vì chiếc điếu cày, e.m đ.âm ch.ế.t anh trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố
Friday September 13, 2019

Thành m.uốn mang điếu cày lên chùa trong lễ cúng 49 ngày cho b.ố đẻ nhưng b.ị anh trai phản đối. x.ô x.át x.ảy r.a, Thành đã dùng […]

The post Vì chiếc điếu cày, e.m đ.âm ch.ế.t anh trong ngày cúng 49 ngày m.ất b.ố appeared first on Celadon.