Nối thành c.ô.ng cá.nh tay cho ng.ười đ.àn ô.ng b.ị giang h.ồ cн.éм đ.ứt l.ìa trên phố Sài Gòn

Ông S. b.ị nh.óm gi.ang h.ồ dùng h.ung kh.í cн.éм đ.ứt l.ìa tay và được đ.ưa v.ào c.ấp c.ứu. Sau 4 giờ, ô.ng S. đã được cá.c y bá.c sĩ nối thành c.ô.ng và đang được đ.iều tr.ị dần h.ồi ph.ục.
Ngày 29/8, CA quận 3, TPHCM đang kh.ẩn tr.ương đ.iều tr.a tr.uy x.ét nh.óm gi.ang h.ồ dùng h.ung kh.í ch.ém đ.ứt l.ìa tay ô.ng N.H.S. (47 t.uổi, ngụ quận 10) ở khu vực.
Theo đ.iều tr.a, khoảng 15h ngày 28/8, ô.ng S. đi xe máy hiệu Exciter ch.ạy trên đường Cao Th.ắng hướng từ Nguyễn Thị Minh Khai đi Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM. Lúc này, có 1 nh.óm (khoảng 4 ng.ười, chưa rõ l.ai l.ịch) mang theo h.ung kh.í đi trên nhiều xe máy đ.uổi th.eo ô.ng S..
Khi đi tới 1 ng.ôi ch.ùa trên đường Cao Th.ắng, nh.óm b.ắt kịp ch.ặn xe ô.ng S. r.ồi dùng h.ung kh.í ch.ém tới tấp. Ông S. vứt xe máy b.ỏ ch.ạy chừng vài mét thì b.ị nh.óm gi.ang h.ồ b.ắt kịp r.ồi dùng d.ao ch.ém đ.ứt l.ìa cá.nh tay.

n.am Định: b.é trai 10 ngày t.uổi b.ị M.ẹ bỏ r.ơi cùng bức thư “kh.ô.ng thể nuôi được c.on vì còn là h.ọc s.inh cấp 3”
Wednesday November 13, 2019

ng.ười dân trên địa b.àn xã Mỹ Tân (huyện Mỹ l.ộc, n.am Định) đã ph.át h.iện một b.é trai 10 ngày t.uổi b.ị M.ẹ bỏ r.ơi kèm theo […]

The post n.am Định: b.é trai 10 ngày t.uổi b.ị M.ẹ bỏ r.ơi cùng bức thư “kh.ô.ng thể nuôi được c.on vì còn là h.ọc s.inh cấp 3” appeared first on Celadon.

CA kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường.
Gây á.n xong, nh.óm gi.ang h.ồ lên xe t.ẩu th.oát. Ông S. được ng.ười dân dùng xe b.a gá.c đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu Bình Dân đ.iều tr.ị.
CA có mặt kh.ám ngh.iệm, lấy l.ời kh.ai, đ.iều tr.a truy b.ắt nh.óm gi.ang h.ồ g.ây á.n.
Phía b.ệnh v.iện Bình Dân cho hay, ô.ng S. nh.ập v.iện c.ấp c.ứu trong t.ình tr.ạng cá.nh tay đ.ứt l.ìa, m.ất nhiều m.áu, đồng тử giãn, mạch nhanh, รốc m.ất m.áu, co gi.ật. Ông S. được chuyển thẳng lên phòng c.ấp c.ứu g.ây mê hồi sức tiến hành phẩu thuật nối x.ương và th.ần k.inh tay.
Ông S. được truyền 2 đ.ơn v.ị m.áu bù trong lúc ph.ẫu th.uật. Sau 4 giờ, b.ệnh v.iện đã nối l.ại cá.nh tay cho ô.ng S.
Hiện v.ụ việc đang được CA đ.iều tr.a l.àm r.õ.
Nguồn http://kenh14.vn/noi-thanh-c.ong-canh-tay-cho-nguoi-dan-ong-bi-giang-ho-chem-dut-lia-tren-pho-sai-gon-20190829154441416.chn
The post Nối thành c.ô.ng cá.nh tay cho ng.ười đ.àn ô.ng b.ị giang h.ồ cн.éм đ.ứt l.ìa trên phố Sài Gòn appeared first on nhanh24h.info.

Tờ giấy qu.y đ.ịnh khi đến nhà của g.ia đ.ình có 1 tr.ẻ sơ sinh và 1 b.é đang Kh.ủng hoảng t.uổi lên 3 g.ây bão MXH
Sunday November 17, 2019

ng.ười M.ẹ có 1 c.on lớn 3 t.uổi, 1 ch.áu nhỏ mới sinh và tự nh.ận luôn m.ình là “đ.ứa tr.ẻ” thứ 3 trong nhà. ch.ị dá.n trước […]

The post Tờ giấy qu.y đ.ịnh khi đến nhà của g.ia đ.ình có 1 tr.ẻ sơ sinh và 1 b.é đang Kh.ủng hoảng t.uổi lên 3 g.ây bão MXH appeared first on Celadon.