Nhân chứng r.ùng m.ình nhớ l.ại khoảnh khắc n.am th.anh n.iên dùng mũ đ.á.nh ch.ế.t ng.ười

Xảy ra v.a ch.ạm nhẹ giữa 2 xe máy nhưng hai ng.ười đã m.âu th.uẫn d.ẫn đ.ến x.ô x.át. Ông Nguyễn Thành Long sau đó b.ị n.am th.anh n.iên (chưa rõ l.ai l.ịch) dùng nón bảo hiểm t.ấn c.ô.ng t.ử v.ong tại chỗ. Theo ng.ười dân, khi x.ảy r.a t.ai n.ạn, n.ạn nh.ân là ng.ười đã chủ đ.ộng t.ấn c.ô.ng đối phương trước.
Theo lời ng.ười dân sống gần h.iện tr.ường v.ụ t.ai n.ạn x.ảy r.a trên đường Nguyễn Thị Tươi (phường Tân Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương) cho hay, sau khi v.a ch.ạm giữa hai xe máy, một ng.ười đ.àn ô.ng lớn t.uổi hơn (sau đó được x.á.c định là ô.ng Nguyễn Thành Long) đã chủ đ.ộng t.ấn c.ô.ng một n.am th.anh n.iên.
“Nghe tiếng ng.ười đ.àn ô.ng khoảng 40 t.uổi to tiếng với n.am th.anh n.iên khoảng 25 t.uổi, tôi nhìn ra, ph.át h.iện 2 xe máy nằm giữa đường nhưng kh.ô.ng có d.ấu h.iệu hư hỏng. Sau đó, 2 ng.ười trên x.ảy r.a x.ô x.át. Lúc bấy giờ, n.am th.anh n.iên dùng nón bảo hiểm đ.á.nh vào vùng đ.ầu kh.iến ng.ười đ.àn ô.ng ng.ã xuống đường”, ô.ng N.T (một ng.ười dân) nhớ l.ại.
H.iện tr.ường v.ụ việc
Trong khi đó, một nhân chứng khá.c cho biết, trong khi giữa hai ng.ười x.ảy r.a c.ãi v.ã thì ng.ười đ.àn ô.ng lớn t.uổi hơn d.ùng t.ay t.ấn c.ô.ng trước, sau đó n.am th.anh n.iên dùng nón t.ấn c.ô.ng l.ại và lên xe r.ời kh.ỏi h.iện tr.ường bỏ l.ại ng.ười đ.àn ô.ng nằm g.ục giữa đường.
Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, vào chiều t.ối 18/8, một v.ụ v.a ch.ạm giữa hai xe gắn máy trên đường Nguyễn Thị Tươi, phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Thời điểm trên, ng.ười đ.àn ô.ng tên Nguyễn Thành Long (39 t.uổi, quê Đồng Nai) đi xe máy biển số 49G1-458.62 trên đường Nguyễn Thị Tươi thì x.ảy r.a v.a ch.ạm với 1 xe máy khá.c. Sau khi x.ảy r.a v.a ch.ạm, ng.ười đ.àn ô.ng b.ất ng.ờ b.ị ng.ười kia lấy nón bảo hiểm đ.á.nh tới tấp v.ào đ.ầu.
Sau khi n.ạn nh.ân nằm g.ục trên đường, k.ẻ thủ á.c nhanh ch.óng b.ỏ tr.ốn kh.ỏi h.iện tr.ường. Ng.ười d.ân gần đó l.ại k.iểm tr.a thì ph.át h.iện n.ạn nh.ân đã t.ử v.ong.
Nh.ận t.in b.áo, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã có mặt phong toả h.iện tr.ường, lấy l.ời kh.ai nhân chứng v.ụ việc.
Trao đổi với PV báo Tiền Phong, đại diện CA TX. Dĩ An cho biết đ.ơn v.ị đang kh.ẩn tr.ương tr.uy t.ìm n.am th.anh n.iên g.ây ra cái ch.ế.t của ô.ng Nguyễn Thanh Long để đ.iều tr.a l.àm r.õ v.ụ việc. Do đó, chưa có k.ết l.uận về ng.uyên nh.ân v.ụ việc.
HƯƠNG CHI
Nguồn: tienphong.vn
The post Nhân chứng r.ùng m.ình nhớ l.ại khoảnh khắc n.am th.anh n.iên dùng mũ đ.á.nh ch.ế.t ng.ười appeared first on nhanh24h.info.

g.ia đ.ình, bạn bè th.ất th.ần đưa tiễn NSND Thế Anh về nơi cuối cùng của k.iếp ng.ười
Thursday October 03, 2019

g.ia đ.ình và đồng ngh.iệp tiễn biệt NSND Thế Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Sá.ng 3/10, lễ t.ang NSND Thế Anh diễn ra trong kh.ô.ng khí […]

Hy hữu: M.ẹ đi thăm c.on b.ị v.u kh.ống lấy c.ắp 1,4 tỷ đồng
Saturday October 05, 2019

c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA huyện Vị Th.ủy (Hậu Giang) vừa có th.ô.ng báo kh.ô.ng kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự l.iên qu.an đến ng.ười ph.ụ […]

The post Hy hữu: M.ẹ đi thăm c.on b.ị v.u kh.ống lấy c.ắp 1,4 tỷ đồng appeared first on Celadon.

The post g.ia đ.ình, bạn bè th.ất th.ần đưa tiễn NSND Thế Anh về nơi cuối cùng của k.iếp ng.ười appeared first on Celadon.