Người b.ố lên tiếng khi b.ị t.ố cùng m.ẹ kế b.ạo h.ành c.on trai 12 t.uổi: “Mình làm b.ố, làm m.ẹ, ai n.ỡ lòng nào đ.ốt t.úi nylon nhỏ vào mô.ng c.on”

Trước th.ô.ng tin b.ị m.ẹ đẻ ch.áu K. t.ố hai v.ợ ch.ồng anh T. có h.ành v.i b.ạo h.à.nh d.ã m.an đối với ch.áu K., anh T. đã lên tiếng giải thích về những v.ết sẹo trên ng.ười c.on trai m.ình. Đồng thời, anh cho biết sẽ nhờ CA v.ào c.uộc x.á.c minh v.ụ việc.
Những ngày qua, m.ạng x.ã h.ội xuất hiện th.ô.ng tin v.ụ việc một bé trai 12 t.uổi ở Phú Thọ b.ị b.ố đẻ và m.ẹ kế b.ạo h.ành trong suốt thời gian chung sống kh.iến d.ư l.uận xôn xao.
Theo đó, chị H. là m.ẹ đẻ của ch.áu K. đã viết đ.ơn c.ầu c.ứu đến cơ qu.an ch.ức năng. Trao đổi với chúng tôi chị H. cho biết, ngày 17/6 vừa qua, khi chị đón c.on trai về nhà chơi thì b.ất ng.ờ ph.át h.iện nhiều v.ết sẹo trên ng.ười ch.áu, đ.ặc b.iệt là về sẹo lồi ở phần mô.ng.
Khi chị g.ặng hỏi thì ch.áu K. tỏ ra v.ô cùng s.ợ s.ệt, kể l.ại quá trình b.ị m.ẹ kế và b.ố b.ạo h.ành trong một khoảng thời gian dài.

Xuống đóng cốp ô tô, n.ữ phụ xe ch.ế.t thảm sau t.ai n.ạn liên hoàn trên cao t.ốc
Wednesday December 04, 2019

t.ối 3/12, một l.ãnh đ.ạo CA huyện Gia Lâm (Hà Nội) x.á.c nh.ận v.ụ việc và cho biết, đ.ơn v.ị đang kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ t.ai n.ạn […]

The post Xuống đóng cốp ô tô, n.ữ phụ xe ch.ế.t thảm sau t.ai n.ạn liên hoàn trên cao t.ốc appeared first on Celadon.

Những v.ết sẹo được cho là bé K. b.ị b.ố đẻ và m.ẹ kế b.ạo h.ành.
L.iên qu.an đến v.ụ việc trên, ngày 13/8, chúng tôi đã tìm về nhà anh T. (b.ố đẻ ch.áu K.) trú tại phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, Phú Thọ để x.á.c minh v.ụ việc.
Trao đổi với chúng tôi anh Nguyễn Minh T. kh.ẳng đ.ịnh kh.ô.ng có chuyện anh và v.ợ sau b.ạo h.ành c.on trai như trong lá đ.ơn chị H. (v.ợ cũ) của anh T. trình b.ày.
Anh T. chia sẻ: “Chuyện dùng roi đ.á.nh c.on thì tôi có dùng, c.on kh.ô.ng ngoan thì phải dạy c.on, đó là chuyện b.ình th.ường. Còn như lời chị H. nói tôi và v.ợ tôi b.ạo h.ành ch.áu điều đó là h.oàn toàn kh.ô.ng đúng sự thật”.
Giải thích về những v.ết b.ỏng trên ng.ười ch.áu K., anh T. cho biết đúng là do c.on anh b.ị b.ỏng nhưng kh.ô.ng phải anh dùng túi nylon đ.ốt r.ồi nhỏ vào mô.ng c.on m.ình.
“Nhà tôi có th.ờ c.úng nên tiền đặt ở trên b.àn th.ờ hay b.ị ch.áu K. lấy, nhiều lần hỏi nhưng ch.áu chối, tôi dùng r.oi đ.á.nh ch.áu nhưng chỉ là để dạy dỗ c.on, kh.ô.ng có chuyện tôi dùng t.úi nylon đ.ốt r.ồi nhỏ vào mô.ng c.on.
Mình là b.ố, là m.ẹ, ai l.ại n.ỡ l.òng nào đ.ốt túi nylon nhỏ vào mô.ng c.on, c.on ng.ười kh.ô.ng ai làm như thế cả, huống chi là b.ố m.ẹ.
Phần mô.ng c.on tôi b.ị b.ỏng do có lần khi ch.áu K. đi đ.ốt vàng mã, dốc nhà trơn nên ch.áu b.ị tr.ượt ch.ân r.ồi ng.ã ngồi phải b.ao nylon đang ch.áy dở nên b.ị b.ỏng”, anh T. cho biết.

TP.HCM: n.am th.anh n.iên d.ọa t.ung ảnh n.óng để ép b.é g.ái 14 t.uổi qu.an h.ệ t.ình d.ục
Tuesday November 26, 2019

Quen nhau qua m.ạng x.ã h.ội, mặc dù b.é g.ái chỉ mới 14 t.uổi nhưng n.am th.anh n.iên vẫn có ý định gi.ở tr.ò đ.ồi b.ại. th.anh n.iên […]

The post TP.HCM: n.am th.anh n.iên d.ọa t.ung ảnh n.óng để ép b.é g.ái 14 t.uổi qu.an h.ệ t.ình d.ục appeared first on Celadon.

Theo lời anh T., bé K. thường được v.ợ ch.ồng anh đưa đ.i ch.ơi với em gái vào mỗi dịp cuối tuần.
Tiếp lời, anh T. kể ch.áu K. từng 3 lần b.ị ng.ã xe đạp, trong đó có lần đ.èo em gái đ.i ch.ơi cùng anh nhà bá.c thì gặp t.ai n.ạn, em gái phải khâu 6 m.ũi trên mặt, còn K. thì b.ị sẹo ở ch.ân, nhiều lần ng.ã xe còn được hàng xóm đ.ưa v.ề.
“Mình làm thì m.ình sẽ nh.ận, nhưng m.ình kh.ô.ng làm thì sẽ kh.ô.ng nh.ận. Vì chuyện này mà làm v.ợ ch.ồng tôi ăn kh.ô.ng ngon ngủ kh.ô.ng yên, l.ại ả.nh h.ưởng trực tiếp đến việc học tập của ch.áu.
Những lần ch.áu ng.ã hay b.ị như thế nào hàng xóm xung quanh nhà đều biết chứ kh.ô.ng phải tôi b.ịa đặt ra câu chuyện để th.anh m.inh cho v.ợ ch.ồng tôi. Hàng tuần tôi đều đưa hai anh em ch.áu đ.i ch.ơi, tôi có chụp l.ại ảnh mỗi lần như thế.
Còn việc ch.áu nói như thế nào với m.ẹ đó là những lời nói một chiều nếu như ch.áu ngồi có cả tôi và cả m.ẹ ch.áu thì ch.áu có nói ra những lời đó hay kh.ô.ng”, anh T. nói.
Cũng l.iên qu.an đến v.ụ việc trên, b.à Hoa – sống gần nhà anh T. cho biết mọi chuyện kh.ô.ng như trên m.ạng th.ô.ng tin.
“Chú T. b.ị đi t.ù hai năm vì đ.á.nh v.ợ, chuyện đó là có thật chứ chuyện b.ạo h.ành ch.áu K. thì tôi chưa nghe tiếng b.ao giờ. Chuyện dạy c.on có đ.á.nh c.on thì tất nhiên là có.
Từ ngày chú ấy cưới v.ợ r.ồi đón ch.áu K. lên ở cùng hai v.ợ ch.ồng thương c.on, tu chí làm ăn. Thằng bé K. cũng hay nghịch cùng mấy đứa trong xóm, có lần b.ị ng.ã cả xuống cống mọi ng.ười phải k.éo ch.áu lên”, b.à Hoa chia sẻ.
Trước sự việc trên, v.ợ ch.ồng anh T. cho biết đã nhờ cơ qu.an ch.ức năng v.ào c.uộc x.á.c m.inh v.ụ việc, anh dự định sẽ xuống xin đón ch.áu K. về khi năm học mới b.ắt đ.ầu.
“Nếu đúng tôi làm những việc như vậy tôi sẽ ch.ịu h.oàn to.àn trước ph.áp l.uật. Tôi cũng đã nhờ c.ơ qu.an ch.ức năng v.ào c.uộc để l.àm r.õ v.ụ việc giúp trả l.ại sự trong sạch cho v.ợ ch.ồng tôi cũng như kh.ô.ng làm ả.nh h.ưởng đến việc học hành của ch.áu”, anh T. cho biết.
* Chúng tôi sẽ t.iếp t.ục th.ô.ng tin v.ụ việc .
THEO HELINO
The post Người b.ố lên tiếng khi b.ị t.ố cùng m.ẹ kế b.ạo h.ành c.on trai 12 t.uổi: “Mình làm b.ố, làm m.ẹ, ai n.ỡ lòng nào đ.ốt t.úi nylon nhỏ vào mô.ng c.on” appeared first on nhanh24h.info.