Nghệ An: c.on trai 16 t.uổi dùng cào lúa đ.á.nh b.ố t.ử v.ong, gia đình b.á.o ch.ế.t do t.ai n.ạn

CA huyện Con Cuô.ng (Nghệ An) cho biết, c.ơ qu.an này vừa l.àm r.õ một v.ụ gi.ế.t ng.ười nhưng gia đình l.ại kh.ai b.áo b.ị t.ai n.ạn. Ngh.i ph.ạm chính là c.on trai của n.ạn nh.ân.
Ảnh minh họa.
Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 18/8, C.ơ qu.an CSĐT CA huyện Con Cuô.ng, tỉnh Nghệ An đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, t.ạm gi.am Vi Văn Th. (SN 2003) trú bản K.ẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuô.ng về h.ành v.i gi.ế.t ng.ười.
Trước đó, đêm 20/7, Vi Văn Th. và b.ố đẻ là ô.ng Vi Văn D. x.ảy r.a m.âu th.uẫn. Trong lúc c.ãi nh.au, Th. đã dùng chiếc cào đ.á.nh m.ạnh v.ào đ.ầu ô.ng D..
Cú đ.á.nh chí m.ạng kh.iến ng.ười ch.a g.ụ.c tại chỗ. Dù được đưa đi c.ấp c.ứu nhưng do v.ết th.ương qu.á n.ặng, đến 22h cùng ngày thì ô.ng D. t.ử v.ong. Quá hoảng hốt, gia đình đã gi.ấu mọi chuyện và v.ội vàng báo t.ử lên ch.ính quyền với lý do n.ạn nh.ân m.ất đ.ột ng.ột do b.ị t.ai n.ạn.
Sau đó, CA huyện Con Cuô.ng, CA tỉnh Nghệ An đã cử l.ực l.ượng đến h.iện tr.ường ph.ối h.ợp với CA xã Thạch Ngàn đ.iều tr.a v.ụ việc. Khám ngh.iệm h.iện tr.ường, kh.ám ngh.iệm t.ử th.i, cơ qu.an ch.ức n.ăng x.á.c định được ng.uyên nh.ân d.ẫn đ.ến cái ch.ế.t của ô.ng Vi Văn D. kh.ô.ng phải do t.ai n.ạn, theo báo Người Đưa Tin.
Qua đ.ấu tr.anh, gia đình đã th.ừa nh.ận ô.ng D. t.ử v.ong là do b.ị c.on trai đ.á.nh, nhưng vì m.uốn c.on trai được th.o.át t.ội nên đã kh.ai b.áo sai sự th.ật.
Hiện, đ.ối t.ượng, t.a.ng v.ật trong v.ụ á.n đã được CA huyện Con Cuô.ng b.àn giao cho Phòng C.ảnh s.át H.ình s.ự CA tỉnh Nghệ An t.iếp t.ục đ.iều tr.a, l.àm r.õ.

https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/nghe-an-c.on-dung-cao-lua-danh-bo-tu-vong-gia-dinh-kh.ai-b.ao-bi-tai-nan-a289233.html
The post Nghệ An: c.on trai 16 t.uổi dùng cào lúa đ.á.nh b.ố t.ử v.ong, gia đình b.á.o ch.ế.t do t.ai n.ạn appeared first on nhanh24h.info.

r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới
Wednesday November 27, 2019

10 giờ sá.ng ngày 15/11, Đặng Văn Khuyên, h.ọc s.inh lớp 5D, Tr.ường t.iểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện h.àm Yên, Tuyên Quang đang ngồi trong […]

ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về
Monday December 02, 2019

t.ối 1/12, CA tỉnh Thanh Hoá x.á.c nh.ận th.ô.ng tin đang đ.iều tr.a v.ụ á.n ng.ười v.ợ t.ử v.ong với viên đ.ạn xuyên v.ai, được ng.ười ch.ồng bế […]

The post ch.ồng đưa v.ợ đã t.ử v.ong với v.ết đ.ạn xuyên v.ai từ rẫy về appeared first on Celadon.

The post r.ơi n.ước m.ắ.t hành trình xuyên đêm của cậu b.é 10 t.uổi đi nh.ận thi hài b.ố, khi M.ẹ và b.à lên xe hoa với ch.ồng mới appeared first on Celadon.