ng.uyên nh.ân thật sự cái ch.ế.t của em bé: tr.ẻ đ.á.nh nhau, lái xe trường Gateway vô tình liệng vật n.ặng v.ào đ.ầu

Xe có 3 ng.ười lớn: 2 n.ữ, 1 n.am. Tới trường 1 n.ữ đưa bọn tr.ẻ xuống trước, còn 2 đứa với 2 ng.ười lớn 1 lái xe 1 ng.ười ph.ụ n.ữ đứng chờ đưa nốt 2 đứa còn l.ại vào. 2 đứa bé tr.anh c.ãi nhau cái gì đấu r.ồi xô đẩy đổ bẩn ra cả xe, lái xe quát nhưng kh.ô.ng nghe, lão lái xe cầm vật cứng như cái hộp gỗ ( m.ình soi kh.ô.ng rõ) đ.ập v.ào đ.ầu th.ằng bé. Đúng huyệt nên b.ất t.ỉnh luôn, nằm đơ ra. Người ph.ụ n.ữ còn l.ại đưa nốt đứa kia xuống. Lão lái xe dọn dẹp chỗ bẩn vì quần áo bẩn nên thay luôn cho th.ằng bé r.ồi lẳng lặng đi vào trường, tạo h.iện tr.ường giả là quên th.ằng bé trên xe. Vết bầm trên đ.ùi với tay là do b.ị bạn cấu trong lúc đ.á.nh nhau với bạn trên xe. Cháu bé ch.ế.t oan.
Khám ngh.iệm t.ử th.i của bé thì được biết, phần đ.ầu trẹo phải của bé có tụ m.áu dưới da, kích thước 3×2 cm tương đương với v.ết bầm tụ m.áu bên ngoài b.ị t.ổn th.ương. Vùng liên mô.ng kh.ô.ng có dấu v.ết t.ổn th.ương. Ngoài ra, có v.ết rạn, xước tại vùng thái dương, lòng b.àn tay, chân và đ.ùi. Chứng tỏ, lời kể của nhân chứng trên là trùng khớp và hợp lý.

b.ắt kh.ẩn c.ấp k.ẻ có 6 t.iền á.n, dùng d.ao uy h.iếp b.é g.ái 8 t.uổi đang chơi với e.m tr.ai để h.iếp d.âm
Friday January 03, 2020

Trong lúc đang chơi với e.m tr.ai tại nhà, ch.áu A. (SN 2012) đã b.ị đ.ối t.ượng Lã Quý ph.óng, (SN 1975) dùng d.ao uy h.iếp k.éo v.ào […]

The post b.ắt kh.ẩn c.ấp k.ẻ có 6 t.iền á.n, dùng d.ao uy h.iếp b.é g.ái 8 t.uổi đang chơi với e.m tr.ai để h.iếp d.âm appeared first on Celadon.

Ra đường hỏi ng.ười già, về nhà hỏi c.on nít. Những lời kể trên hợp với những gì mà cá.c bạn cùng lớp của hai bé kể l.ại với b.ố m.ẹ.
Nói trong trường hợp này ng.ười lái xe gi.ế.t ch.áu nhỏ thì vừa đúng vừa sai. Đúng vì chính ô.ng là ng.ười liệng vật n.ặng. Sai vì ô.ng kh.ô.ng lường được vật đó sẽ b.ay đúng huyệt và gi.ế.t đứa bé, mà chỉ là trong c.ơn bực tức vơ được cái gì thì vơ, ném được cái gì thì ném.

Thêm lái xe taxi t.ố n.ữ trung tá CA tỉnh Thái Bình ‘quỵt’ n.ợ
Tuesday December 03, 2019

Trong khi CA tỉnh Thái Bình đang x.á.c minh đ.ơn t.ố c.áo của một lái xe về h.ành v.i “bùng” tiền thuê xe của một n.ữ trung tá […]

The post Thêm lái xe taxi t.ố n.ữ trung tá CA tỉnh Thái Bình ‘quỵt’ n.ợ appeared first on Celadon.

Tình tiết d.ẫn đ.ến cái ch.ế.t của đ.ứa tr.ẻ có thể sai chệch nọ kia. Đồng ý rằng cái số của em bé đến đó ch.ế.t thì em phải ch.ế.t. Ta kh.ô.ng nên lâm vào danh mục cá.c t.ình t.iết, kỹ thuật g.ây ra cái ch.ế.t của em, mà nên tìm hiểu vì sao b.ầu văn hoá l.ại x.ảy r.a những chuyện như vậy để mà s.ửa ch.ữa. Còn ng.uyên nh.ân thật sự của cái ch.ế.t c.on tr.ẻ là do b.ố m.ẹ vọng ngoại, đi tôn thờ những giá trị ngoài c.on ng.ười.
Vòng xoáy của cái gọi là “quốc tế ” đã hòa tan đi nét nhu mì của văn hóa Việt. Người Việt, nhất là ng.ười sống ở Hà Nội, đang sống trong một thời đại mà c.on ng.ười y như cái máy, làm gì cũng phải v.ội vàng, kh.ô.ng được suy nghĩ. Trong thời đại kỹ nghệ này, c.on ng.ười dễ n.ổi nóng vì những việc kh.ô.ng đâu. Một khi nóng lên thì g.ây ra biết b.ao nhiêu đ.ổ v.ỡ. Do đó, dân tộc Việt Nam phải t.ổ ch.ức l.ại đời sống cho chậm l.ại, sao cho ai nấy đều được an vui, thay vì t.iếp t.ục giữ cá.ch t.ổ ch.ức đời sống như thế này.
Tổng hợp
The post ng.uyên nh.ân thật sự cái ch.ế.t của em bé: tr.ẻ đ.á.nh nhau, lái xe trường Gateway vô tình liệng vật n.ặng v.ào đ.ầu appeared first on nhanh24h.info.