ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn

Quay l.ại tr.ụ ATM ở TP.HCM để lấy v.ật th.ể l.ạ gắn trước đó, một ng.ười đ.àn ô.ng nước ngoài b.ị b.ảo v.ệ ng.ân hàng giữ l.ại giao cho CA.

Từ thư ngỏ của Thủ tướng Chính phủ đến sự biến m.ất của ch.ai nhựa trong cá.c cuộc họp tại c.ơ qu.an, chính quyền địa phương
Wednesday September 11, 2019

Sau lời kêu gọi toàn dân chung tay chống rá.c thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, rất nhiều c.ơ qu.an, chính quyền, đoàn thể […]

The post Từ thư ngỏ của Thủ tướng Chính phủ đến sự biến m.ất của ch.ai nhựa trong cá.c cuộc họp tại c.ơ qu.an, chính quyền địa phương appeared first on Celadon.

ảnh minh họa
Khoảng 16h ngày 24/8, anh Lê Hoài Chung (23 t.uổi, ngụ quận 2, TP.HCM) đang trực b.ảo v.ệ trước một ng.ân hàng trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng Tây, quận 2), thấy một ng.ười đ.àn ô.ng ngoại quốc đi vào trụ ATM với nhiều b.iểu h.iện ngh.i vấn.
Đợi khi vị khá.ch rời đi, anh Chung đến k.iểm tr.a thì ph.át h.iện trụ ATM b.ị gắn một thiết b.ị lạ. Nam b.ảo v.ệ sau đó b.áo c.áo l.ã.nh đ.ạo phân c.ô.ng ng.ười th.eo d.õi, giá.m s.át.
Đến 18h40 cùng ngày, ng.ười đ.àn ô.ng này ch.ạy xe máy quay l.ại trụ ATM trên, tháo thiết b.ị lạ cất đi r.ồi ra về. Ngay lúc này, 2 b.ảo v.ệ ng.ân hàng đã ch.ặn ng.ười này l.ại r.ồi tr.ình b.áo CA.
Tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a, bước đ.ầu ng.ười đ.àn ô.ng mang quốc t.ị.ch Bulgaria kh.ô.ng th.ừa nh.ận h.ành v.i ph.ạ.m ph.áp. Do có yếu t.ố ng.ười nước ngoài, CA quận 2 đã chuyển h.ồ s.ơ lên CA TP.HCM để x.ử l.ý theo đúng th.ẩm qu.yền.
Theo Zing
The post ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn appeared first on nhanh24h.info.

Ngôi làng kỳ lạ ở Hà Nội, mời khá.ch ăn cưới, gia chủ phải đến đủ 3 lần
Friday September 06, 2019

Gia chủ m.uốn mời khá.ch ăn cỗ cưới, phải đến đủ 3 lần. Nếu kh.ô.ng, thực khá.ch sẽ kh.ô.ng đến. Di tích lịch sử đình làng Hoàng Xá. […]

The post Ngôi làng kỳ lạ ở Hà Nội, mời khá.ch ăn cưới, gia chủ phải đến đủ 3 lần appeared first on Celadon.