ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn

Quay l.ại tr.ụ ATM ở TP.HCM để lấy v.ật th.ể l.ạ gắn trước đó, một ng.ười đ.àn ô.ng nước ngoài b.ị b.ảo v.ệ ng.ân hàng giữ l.ại giao cho CA.

ng.ười đ.àn ô.ng t.ử v.ong tại nhà chờ xe Phương Trang
Wednesday January 08, 2020

Chiều 7/1, th.ô.ng tin từ UBND phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho hay cơ qu.an ch.ức năng đang đ.iều tr.a ng.uyên nh.ân t.ử v.ong của một ng.ười đ.àn […]

The post ng.ười đ.àn ô.ng t.ử v.ong tại nhà chờ xe Phương Trang appeared first on Celadon.

ảnh minh họa
Khoảng 16h ngày 24/8, anh Lê Hoài Chung (23 t.uổi, ngụ quận 2, TP.HCM) đang trực b.ảo v.ệ trước một ng.ân hàng trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng Tây, quận 2), thấy một ng.ười đ.àn ô.ng ngoại quốc đi vào trụ ATM với nhiều b.iểu h.iện ngh.i vấn.
Đợi khi vị khá.ch rời đi, anh Chung đến k.iểm tr.a thì ph.át h.iện trụ ATM b.ị gắn một thiết b.ị lạ. Nam b.ảo v.ệ sau đó b.áo c.áo l.ã.nh đ.ạo phân c.ô.ng ng.ười th.eo d.õi, giá.m s.át.
Đến 18h40 cùng ngày, ng.ười đ.àn ô.ng này ch.ạy xe máy quay l.ại trụ ATM trên, tháo thiết b.ị lạ cất đi r.ồi ra về. Ngay lúc này, 2 b.ảo v.ệ ng.ân hàng đã ch.ặn ng.ười này l.ại r.ồi tr.ình b.áo CA.
Tại c.ơ qu.an đ.iều tr.a, bước đ.ầu ng.ười đ.àn ô.ng mang quốc t.ị.ch Bulgaria kh.ô.ng th.ừa nh.ận h.ành v.i ph.ạ.m ph.áp. Do có yếu t.ố ng.ười nước ngoài, CA quận 2 đã chuyển h.ồ s.ơ lên CA TP.HCM để x.ử l.ý theo đúng th.ẩm qu.yền.
Theo Zing
The post ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn appeared first on nhanh24h.info.

Đ.á.nh nhau vì bãi nước bọt, một ng.ười ch.ế.t: tr.ích x.uất camera
Saturday November 30, 2019

Thấy anh S phun bãi nước bọt trên đường, tài xế Go-Việt lên tiếng ph.ản ứ.ng d.ẫn đ.ến ẩu đả, sau đó tài xế này đã t.ử v.ong. […]

The post Đ.á.nh nhau vì bãi nước bọt, một ng.ười ch.ế.t: tr.ích x.uất camera appeared first on Celadon.