ng.ười m.ẹ t.é xe ch.ết ngh.i do g.ờ gi.ảm t.ốc: Sở Giao th.ô.ng vận tải TP.HCM nói gì?

Sở Giao th.ô.ng vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết, Sở thường xuyên nh.ận được đề xuất lắp gờ giảm t.ốc ở cá.c khu vực trường học, dân cư, doanh ngh.iệp nhưng rất ít duyệt vì thấy kh.ô.ng thật sự cần thiết.

Hà Nội: ngh.i vấn ch.ồng cũ đ.á.nh đ.ập r.ồi lao ô tô kh.iến v.ợ phải nh.ập v.iện vì đa ch.ấn th.ương
Sunday September 01, 2019

Theo th.ô.ng tin xuất hiện trên m.ạng x.ã h.ội, khi x.ảy r.a m.âu th.uẫn, ch.ồng cũ chị H. đã dùng xe ô tô l.ao v.ào chị và c.on […]

The post Hà Nội: ngh.i vấn ch.ồng cũ đ.á.nh đ.ập r.ồi lao ô tô kh.iến v.ợ phải nh.ập v.iện vì đa ch.ấn th.ương appeared first on Celadon.

Một gờ giảm t.ốc ng.ười dân tự xây trong hẻm 186 Vườn Lài (Q.Tân Phú, TP.HCM)Vũ Phượng
Sau loạt b.ài viết về gờ giảm t.ốc do Xí ngh.iệp xây dựng Miền Đô.ng, thuộc Cô.ng ty Đô.ng Hải (Quân khu 7) tự ý lắp trên Xa l.ộ Hà Nội (Q.9, TP.HCM) ngh.i làm một ng.ười té xe t.ử v.ong và những gờ giảm t.ốc “bỗng nhiên” xuất hiện trong hẻm ở TP.HCM, ph.óng viên Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với Sở GTVT TP.HCM.
Xử ph.ạt PGĐ xí ngh.iệp và c.ô.ng ty quản lý tuyến đườngÔng Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý Khai thá.c Hạ tầng giao th.ô.ng đường bộ, thuộc Sở Giao th.ô.ng vận tải TP.HCM cho biết, ngày 27.7.2019, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao th.ô.ng đường bộ nh.ận được th.ô.ng tin có 2 gờ giảm t.ốc xuất hiện trên Xa l.ộ Hà Nội ngh.i do một đ.ơn v.ị c.ô.ng ty kinh tế của quân đội tự ý lắp đặt.
Sá.ng 28.7, Trung tâm cùng Cô.ng ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa l.ộ Hà Nội (CII) đã cho c.ô.ng nhân đến tháo dỡ để đ.ảm b.ảo a.n t.oàn giao th.ô.ng nhưng b.ị một nh.óm ng.ười phản đối. Sau đó, trung tâm đã phải nhờ thêm CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08, CA TP.HCM) và Thanh tra Sở GTVT mặc sắc phục ra h.ỗ tr.ợ thì nh.óm ng.ười này mới để yên cho c.ô.ng nhân tháo gờ.
Sau đó, từ th.ô.ng tin b.ài viết của Báo Thanh Niên về sự việc chiều 27.7, b.à Huỳnh Thị Nga (39 t.uổi, ngụ Q.9, TP.HCM) b.ị té xe ngh.i do gờ này và ch.ế.t ở b.ệnh v.iện, Sở GTVT đã y.êu c.ầu Thanh tra Sở làm việc cới cá.c bên l.iên qu.an để l.àm r.õ.

Tiền Giang: nh.óm đ.ối t.ượng hẹn nhau gi.ải qu.yết m.âu th.uẫn, t.ấn c.ô.ng luôn cả CA
Tuesday September 03, 2019

Khi CA xã n.ổ s.úng chỉ thiên y.êu c.ầu hai nh.óm th.anh n.iên chuẩn b.ị đ.á.nh nhau về tr.ụ s.ở làm việc thì b.ất ng.ờ b.ị cá.c đ.ối […]

The post Tiền Giang: nh.óm đ.ối t.ượng hẹn nhau gi.ải qu.yết m.âu th.uẫn, t.ấn c.ô.ng luôn cả CA appeared first on Celadon.

Gờ giảm t.ốc trên Xa l.ộ Hà Nội ngh.i kh.iến b.à Nga té t.ử v.ong
CA c.ung c.ấp
Ông Đường th.ô.ng tin: “Bước đ.ầu làm việc, l.ãnh đ.ạo Cô.ng ty Đô.ng Hải kh.ô.ng th.ừa nh.ận việc th.ực h.iện trên là chủ trương của c.ô.ng ty. Tuy nhiên, sau khi cá.c l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đưa ra những cơ sở có l.iên qu.an và th.ô.ng tin th.u th.ập từ ng.ười dân tại khu vực, đến 17 giờ cùng ngày, ô.ng Nguyễn Cô.ng Thường, Phó Giám đốc Xí ngh.iệp xây dựng Miền Đô.ng đã th.ừa nh.ận s.ai ph.ạm của m.ình đối với việc tự ý lắp đặt tr.ái ph.ép gờ giảm t.ốc trên Xa l.ộ Hà Nội”.
Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở đã lập biên bản v.i ph.ạm hành chính đối với ô.ng Thường theo điểm a, khoản 3, điều 11 Nghị định 46/2016. Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng x.á.c định trá.ch nhiệm của đ.ơn v.ị quản lý hạ tầng tại khu vực và lập biên bản v.i ph.ạm hành chính đối với CII theo điểm d, khoản 3, điều 15 của Nghị định này do đ.ơn v.ị chưa làm hết trá.ch nhiệm của m.ình trong việc quản lý, ph.át h.iện kịp thời những bất cập của hạ tầng trong phạm vi quản lý của m.ình.
Theo đó, Phó Giám đốc Xí ngh.iệp Xây dựng Miền Đô.ng b.ị ph.ạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 vì để cá.c vật cản khá.c qua đường g.ây ng.uy h.iểm đến ng.ười và phương tiện tham gia giao th.ô.ng; Cô.ng ty CII b.ị ph.ạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Theo Thanh Niên
The post ng.ười m.ẹ t.é xe ch.ết ngh.i do g.ờ gi.ảm t.ốc: Sở Giao th.ô.ng vận tải TP.HCM nói gì? appeared first on nhanh24h.info.