ng.ười đ.àn ô.ng 63 t.uổi h.ôn vào m.iệng, s.ờ ng.ực b.é g.ái 7 t.uổi ở Sài Gòn

Theo Hội b.ảo v.ệ quyền tr.ẻ e.m TP HCM, c.ơ qu.an đ.iều tr.a cần t.ạm gi.am b.ị c.an An để đ.ảm b.ảo việc x.ét x.ử cũng như ph.òng ng.ừa chung cho x.ã h.ội.
Ngày 17/8, Hội b.ảo v.ệ quyền tr.ẻ e.m TP HCM cho biết đ.ơn v.ị này đã có đ.ơn đ.ề ngh.ị TAND quận Bình Tân (TP HCM) t.ạm gi.am đối với b.ị c.an Ngô Ngọc An (63 t.uổi, ngụ quận Bình Tân) b.ị tr.uy t.ố về t.ội “D.âm ô đối với ng.ười dưới 16 t.uổi”.
Hội b.ảo v.ệ quyền tr.ẻ e.m cho rằng h.ành v.i của Ngô Ngọc An cần được t.ạm gi.am trong quá tr.ình tr.uy t.ố và x.ét x.ử về t.ội “D.âm ô với ng.ười dưới 16 t.uổi”, th.eo qu.y đ.ịnh tại Điều 146 B.ộ l.uật h.ình s.ự.

Bão mạnh sẽ đổ bộ vào nước ta đúng dịp nghỉ lễ Quốc khá.nh 2/9?
Wednesday August 28, 2019

Dự báo sẽ có c.ơn bão mạnh đổ bộ vào nước ta trong dịp nghỉ lễ Quốc khá.nh 2/9 năm nay. Dự báo sẽ có c.ơn bão mạnh […]

The post Bão mạnh sẽ đổ bộ vào nước ta đúng dịp nghỉ lễ Quốc khá.nh 2/9? appeared first on Celadon.

“Y.êu r.âu xa.nh” Ngô Ngọc An
Theo Hội, t.ình tr.ạng x.âm h.ại t.ì.nh d.ục ở tr.ẻ e.m là một vấn n.ạn g.ây b.ức x.úc lớn trong cả nước. Trong v.ụ á.n này, b.ị h.ại là một b.é g.ái mới 7 t.uổi. Từ đó, Hội b.ảo v.ệ quyền tr.ẻ e.m y.êu c.ầu C.ơ qu.an CSĐT CA quận Bình Tân t.ạm gi.am b.ị c.an Ngô Ngọc An trong quá trình đ.iều tr.a.
Theo đ.ơn v.ị này, khi VKSND quận Bình Tân chuyển h.ồ s.ơ qua t.òa á.n đã thay đổi b.iện ph.áp ng.ăn ch.ặn từ t.ạm gi.am thành c.ấm đi kh.ỏi n.ơi c.ư tr.ú đối với An là kh.ô.ng phù hợp với việc đ.ấu tr.anh ph.òng ch.ống t.ội ph.ạm x.â.m h.ại t.ình d.ục tr.ẻ e.m.
“C.ơ qu.an đ.iều tr.a cần t.ạm gi.am b.ị c.an để đ.ảm b.ảo việc x.é.t x.ử cũng như phòng ng.ừa chung cho x.ã h.ội”, trong đ.ơn viết.
Trước đó, khoảng 20h ngày 12/5, sau khi đ.á.nh bida, An đi bộ vào một h.ẻm nhà xưởng trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đô.ng A, quận Bình Tân tìm bạn thì gặp ch.áu K. đi bộ một m.ình từ trong nhà xưởng ra văn phòng.
An kêu ch.áu K. l.ại r.ồi ngồi xuống b.ậc thềm trước cửa văn phòng. Khi ch.áu K. đến thì An hỏi có biết ng.ười tên Hòa kh.ô.ng nhưng bé nói kh.ô.ng biết. Lúc này, An n.ảy s.inh ý định h.ôn ch.áu K. nên túm á.o n.ạn nh.ân k.éo vào lòng, để K. ngồi trên đ.ùi m.ình.
An d.ùng t.ay ô.m ngang h.ô.ng ch.áu K., s.ờ vào đ.ùi, mặt và vùng ng.ực ch.áu b.é. Sau đó, ô.ng ta d.ùng t.ay phải gi.ữ c.ổ của ch.áu K., k.éo đ.ầu ch.áu b.é sát l.ại và h.ôn vào m.iệng n.ạn nh.ân.

Ngôi làng kỳ lạ ở Hà Nội, mời khá.ch ăn cưới, gia chủ phải đến đủ 3 lần
Friday September 06, 2019

Gia chủ m.uốn mời khá.ch ăn cỗ cưới, phải đến đủ 3 lần. Nếu kh.ô.ng, thực khá.ch sẽ kh.ô.ng đến. Di tích lịch sử đình làng Hoàng Xá. […]

The post Ngôi làng kỳ lạ ở Hà Nội, mời khá.ch ăn cưới, gia chủ phải đến đủ 3 lần appeared first on Celadon.

Đơn đ.ề ngh.ị t.ạm gi.am b.ị c.áo Ngô Ngọc An.
Cháu K. vùng ra thì An t.iếp t.ục d.ùng t.ay giữ ch.ặt cằm của ch.áu và k.éo l.ại gần để h.ôn vào m.iệng ch.áu K. Sau đó ch.áu b.é né ra nhưng An vẫn đ.ịnh h.ô.n tiếp.
Lúc này, một c.ô.ng nhân làm thuê ở x.ưởng cơ khí đi ngang qua ph.át h.iện nên An buô.ng ch.áu K. ra và b.ỏ đ.i thì b.ị ng.ười nhà bé K. giữ l.ại và báo CA phường Bình Trị Đô.ng A. Sau đó, v.ụ việc được CA quận Bình Tân th.ụ l.ý đ.iều tr.a. Toàn bộ sự việc được camera ghi l.ại.
Viết Dũng
Nguồn https://b.aomoi.com/nguoi-dan-ong-63-tuoi-hon-vao-mieng-so-nguc-be-gai-7-tuoi-o-sai-gon/c/31869970.epi
The post ng.ười đ.àn ô.ng 63 t.uổi h.ôn vào m.iệng, s.ờ ng.ực b.é g.ái 7 t.uổi ở Sài Gòn appeared first on nhanh24h.info.