N.ỗi kh.ổ của gia đình th.iệt h.ại gần 3 tỷ đồng trong v.ụ ch.áy nhà máy ph.ích nước Rạng Đô.ng: “Lúc ấy cả 4 ng.ười ch.ạy được đã là may lắm r.ồi”

Chịu ả.nh h.ưởng từ đ.á.m ch.áy của c.ô.ng ty ph.ích nước Rạng Đô.ng, ngôi nhà của ô.ng Tuấn và một số hộ liền kề th.iệt h.ại n.ặng n.ề. Nhà n.ứt t.oá.c, đường điện h.ỏng, cá.c thiết b.ị điện t.ử trong nhà đều b.ị th.iêu…
Chưa b.ao giờ nhìn thấy v.ụ ch.áy k.inh kh.ủ.ng như thế…
Vụ ch.áy x.ảy r.a tại khu nhà x.ưởng sản xuất của Cô.ng ty Cổ phần Bóng đ.èn Phích nước Rạng Đô.ng (7-89 Phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) kh.iến tất cả ng.ười dân nơi đây đều b.àng h.oàng, s.ợ h.ãi.
Đến hơn 23h t.ối 28/8, đ.ám ch.áy mới cơ bản được d.ậ.p tắt. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, l.ự.c l.ượng ch.ức n.ăng cùng ng.ười dân đã phải n.ỗ l.ực rất nhiều để thu hẹp dần ng.ọn l.ửa ở phía bên trong nhà máy.

Ông Bùi Văn Đoàn – một hộ dân b.ị th.iệt h.ại n.ặng sau v.ụ ch.áy k.inh h.oàng đ.êm qua
Sá.ng 29/8 l.ực l.ượng PCCC vẫn đang có mặt tại h.iện tr.ường, phun nước làm ng.uội để chống ng.ọn l.ửa b.ù.ng ph.át.
Cá.ch h.iện tr.ường đ.á.m ch.áy kh.ô.ng xa, nhiều h.ộ dân sinh sống tại đây vẫn chưa hết hoảng s.ợ, họ cho biết chưa b.ao giờ ch.ứng k.iến v.ụ ch.áy nào lớn đến vậy.
Thất thần ngồi bên đống t.ài s.ản t.ối qua cả gia đ.ình k.ịp chuyển ra ngoài, ô.ng Bùi Văn Đoàn cho hay, nhiều đồ của gia đình đã b.ị l.ửa th.iêu rụi.

Cậu lao xuống hồ c.ứu ch.áu, cả 2 ch.ế.t đ.uối th.ương t.âm
Saturday August 31, 2019

– Trong lúc đi b.ắt ốc, ng.ười ch.áu tr.ượt chân r.ơi xuống hồ nên ng.ười cậu lao xuống để c.ứu nhưng kh.ô.ng may cả 2 b.ị ch.ế.t đ.uối […]

The post Cậu lao xuống hồ c.ứu ch.áu, cả 2 ch.ế.t đ.uối th.ương t.âm appeared first on Celadon.

Nhiều thiết b.ị điện t.ử, đồ dùng trong nhà b.ị ng.ọn l.ử.a th.iêu r.ụi, biến dạng kh.ô.ng thể t.iếp t.ục sử d.ụng
Theo lời kể của ô.ng, vào khoảng 17h chiều qua, c.ô.ng ty phích nước Rạng Đô.ng b.ất ng.ờ b.ốc ch.áy d.ữ d.ội. Kh.ô.ng lâu sau đó, lửa bén nhanh sau khu cuối xưởng, nằm cạnh nhà ô.ng.
Quá hoảng s.ợ, gia đình ô.ng đã nh.ờ thêm hàng xóm và ng.ười đi đường vào chuyển đồ đạc ra ngoài, nhưng khi vừa chuyển được một ít thì ng.ọn l.ửa lan đến.
“Trên tầng 3 của nhà tôi ti vi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt đều b.ị lửa th.iêu hết, kh.ô.ng còn sử d.ụng được n.ữa. Tôi chưa từng ch.ứng k.iến v.ụ ch.áy nào lớn đến thế. Hô.m qua khu nhà tôn này ch.áy đỏ rực, nhìn rất k.inh kh.ủng.
Cả đêm ch.iến đ.ấu với “gi.ặc” l.ửa sá.ng ra mới chợp được mắt chút, gi.ờ nhà như thế này kh.ô.ng biết tính sao cả. Cuộc sống gia đình nhà tôi b.ị đảo l.ộ.n hoàn toàn”, ô.ng Đoàn chia sẻ.
“Ch.ạy th.oát ng.ọn l.ửa là may mắn lắm r.ồi”
Cùng là hàng x.óm, cùng chung cảnh ngộ như ô.ng Đoàn, ô.ng Trần Văn Tuấn (50 t.uổi) giờ chỉ biết nhìn căn nhà 4 tầng r.ồi l.ắc đ.ầu b.uồn bã.
Căn nhà ô.ng chịu ả.nh h.ưởng n.ặng n.ề của v.ụ ch.áy, tường nhà nứt toá.c nhiều chỗ, rất nhiều t.ài s.ản giá trị như t.ủ lạnh, máy g.iặt, điều hòa, tivi đều đã b.ị lửa th.iêu rụi.

Tường nhà c.ủa một số hộ dân b.ị nứt toá.c
Ông Tuấn chia sẻ, vào hô.m qua khi ng.ọn l.ử.a b.ùng ph.át r.ồi lan sang nhà ô.ng, lúc này gia đình ô.ng gồm 4 ng.ười chỉ k.ịp ch.ạy ra ngoài.
“Lúc đó mái t.ôn c.ô.ng ty Rạng Đô.ng đổ sập ra đường kh.iến xe c.ứu h.ỏa kh.ô.ng vào đến nhà tôi được, chỉ có mấy anh c.ứu h.ỏa ch.ạy b.ộ vào nên kh.ô.ng dập được lửa. Nhà ai cũng s.ợ, lúc ấy ch.ạy th.oát kh.ỏi đ.ám ch.áy là may lắm r.ồi.

Ông Tuấn cho biết cả gia đình kịp ch.ạy th.o.át còn toàn bộ t.ài s.ản đều b.ị lửa th.iêu kh.ô.ng thể c.ứ.u v.ãn
Sá.ng nay Hội Phụ n.ữ của phường có đến đ.ộng viên hỏi thăm gia đình tôi, giờ căn nhà 4 tầng nứt như vậy thì kh.ô.ng th.ể ở được r.ồi, chỉ có đ.ập đi xây l.ại, ch.ứ vào ở chúng tôi kh.ô.ng d.ám.
Rồi còn b.ao nhiêu t.ài s.ản trong nhà cũng h.ỏng hết, tôi tính sơ sơ th.iệt h.ại cũng gần 3 tỷ r.ồi. Sự việc đã x.ảy r.a r.ồi, giờ chỉ mong phía c.ô.ng ty Rạng Đô.ng đền bù th.ỏa đ.á.ng để gia đình chúng tôi ổn định c.uộc sống”, ô.ng Tuấn chia sẻ.
Theo Trí Thức tr.ẻ
The post N.ỗi kh.ổ của gia đình th.iệt h.ại gần 3 tỷ đồng trong v.ụ ch.áy nhà máy ph.ích nước Rạng Đô.ng: “Lúc ấy cả 4 ng.ười ch.ạy được đã là may lắm r.ồi” appeared first on nhanh24h.info.

MC Diệp Chi: “Có một màn sương mỗi ngày một dày đặc ph.ủ lên câu chuyện về đ.ứa tr.ẻ 6 t.uổi ngay giữa thủ đô”
Saturday August 31, 2019

Những chia sẻ mới nhất của MC Diệp Chi về v.ụ việc th.ương t.âm của bé trai 6 t.uổi tại trường t.iểu học Gateway kh.iến nhiều ng.ười phải […]

The post MC Diệp Chi: “Có một màn sương mỗi ngày một dày đặc ph.ủ lên câu chuyện về đ.ứa tr.ẻ 6 t.uổi ngay giữa thủ đô” appeared first on Celadon.