MC Diệp Chi: “Có một màn sương mỗi ngày một dày đặc ph.ủ lên câu chuyện về đ.ứa tr.ẻ 6 t.uổi ngay giữa thủ đô”

Những chia sẻ mới nhất của MC Diệp Chi về v.ụ việc th.ương t.âm của bé trai 6 t.uổi tại trường t.iểu học Gateway kh.iến nhiều ng.ười phải s.uy ng.ẫm.
Cũng là một ng.ười m.ẹ có c.on đang trong độ t.uổi học t.iểu học, MC Diệp Chi thấu hiểu phần nào n.ỗi đ.au của gia đình ch.áu b.é qu.a đ.ời vì b.ị bỏ quên trong xe ô tô tại trường t.iểu học Gateway – Hà Nội. Ngay từ những ngày đ.ầu v.ụ việc x.ảy r.a, MC Diệp Chi đã b.ày tỏ quan điểm khá gay gắt về cá.ch làm việc tắc trá.ch của nhà trường để x.ảy r.a s.ự c.ố th.ương t.âm, c.ướp đi tương lai tươi sá.ng của một đứa bé mới vào lớp 1 được 2 ngày và để l.ại cho gia đình n.ỗi đ.au kh.ô.ng biết khi nào mới nguôi ngoai.
“26 ngày đã tr.ôi qua, n.ỗi đ.au của gia đình ch.áu b.é chắc ch.ắn chưa thể nào nguôi đi được. Có lẽ niềm an ủi và đ.ộng lực duy nhất của họ lúc này là tìm ra ng.uyên nh.ân thật sự cho sự r.a đ.i của c.on m.ình. Sự im lặng của gia đình c.on, m.ình hoàn toàn hiểu được. Họ kh.ô.ng cần phải lên báo nói tôi đ.au đ.ớn lắm thì tất cả chúng ta cũng đã hiểu n.ỗi đ.au ấy là tột cùng r.ồi. Sự thật có thể b.ị che mờ nhưng sự quyết tâm của gia đình khi theo đ.uổi v.ụ việc này m.ình chưa b.ao giờ ngh.i ng.ờ. Bạn đã xem video ng.ười b.ố ch.ất v.ấn đại diện nhà trường chưa? Với sự b.ình t.ĩnh, th.ô.ng suốt cùng khuôn mặt k.iên đ.ịnh ấy, chắc ch.ắn anh sẽ kh.ô.ng b.ỏ c.uộc trên hành trình tìm c.ô.ng bằng cho c.on trai m.ình. Gia đình đã mời l.uật s.ư riêng. Hô.m qua, b.ố Long cũng đã có mặt tại h.iện tr.ường. Những ngày qua, n.ỗi đ.au có lẽ đã kh.iến họ ch.ế.t sống l.ại nhiều lần. Đừng ai thêu dệt điều gì kh.ô.ng đúng về gia đình Long. Làm thế là á.c lắm” – MC Diệp Chi chia sẻ.
Những ngày vừa qua, khi th.ô.ng tin v.ụ việc được thực ngh.iệm để đ.iều tr.a l.àm r.õ đang g.ây xôn xao dư luận với nhiều u.ẩn kh.úc, MC Diệp Chi t.iếp t.ục lên tiếng b.ày tỏ quan điểm ý kiến về sự việc này. Trên trang c.á nh.ân, n.ữ MC đã có những chia sẻ chi tiết về những điều mà c.ô vẫn thấy chưa r.õ r.àng dù v.ụ việc đã tr.ôi qua hơn 26 ngày.
Hình ảnh tài xế Doãn Quý Phiến (áo đỏ) trong buổi th.ực ngh.iệm tại h.iện tr.ường ngày 30/8.
Chia sẻ của về v.ụ việc bé trai t.ử v.ong do để quên trên xe ở trường t.iểu học Gateway, MC Diệp Chi b.ày tỏ:“Theo dõi kh.ô.ng sót một th.ô.ng tin nào trong 26 ngày qua, m.ình cảm giá.c có một màn sương mỗi ngày một dày đặc phủ lên câu chuyện về cái ch.ế.t oan uổng của một đ.ứa tr.ẻ 6 t.uổi ngay giữa thủ đô.
Hô.m qua, cuộc thực ngh.iệm đ.iều tr.a diễn ra vào ngày mưa gi.ó. Có chục đ.ầu báo đ.ưa tin. Chỗ thì nói b.à Quy có mặt, chỗ l.ại bảo vì thời tiết kh.ô.ng thuận lợi nên b.à Quy kh.ô.ng tới ??? Kỳ lạ thật! Đứa tr.ẻ qu.a đ.ời đã b.í ẩ.n, bây giờ đến sự hiện diện của ng.ười sống cũng b.í ẩ.n kh.ô.ng kém. Một ng.ười có mặt hay kh.ô.ng có mặt tại h.iện tr.ường chẳng lẽ kh.ó x.á.c minh đến thế sao?
Thực ngh.iệm đ.iều tr.a theo nguyên tắc phải có đầy đủ nhân chứng, ngh.i c.an để dựng l.ại h.iện tr.ường, diễn l.ại h.ành v.i, tình huống. Thậm chí, thực ngh.iệm phải diễn ra trong điều kiện tương tự với sự việc cần x.á.c minh để có cơ sở k.ết l.uận khá.ch quan. Điều kiện ở đây chính là địa điểm, thời gian, thời tiết để có sự đo đạc chính x.á.c về thời gian, d.iễn b.iến. Hô.m qua thực ngh.iệm vào lúc tan tầm, giữa c.ơn m.ưa l.ớn. Thứ ng.ười ta thấy nhiều nhất qua ống kính của ph.óng viên tại h.iện tr.ường kh.ô.ng phải là quá trình thực ngh.iệm mà là những chiếc ô lùm xùm in chữ Gateway đang che ch.ắn cửa xe, che ch.ắn cho tài xế. Đây là lần đ.ầu tiên tài xế Phiến xuất hiện kể từ khi v.ụ việc x.ảy r.a nhưng sự xuất hiện này cũng rất mờ ảo. Một khuôn mặt thấp thoá.ng sau cửa kính ướt mưa. Hơi khá.c so với bức ảnh chụp tại nhà trước đó”.
Cùng với đó, MC Diệp Chi cũng b.ày tỏ sự bất bình với những th.ô.ng tin giả, g.ây h.oang m.ang trong d.ư l.uận và làm ả.nh h.ưởng đến quá trình đ.iều tr.a của cơ qu.an ch.ức năng. Tuy nhiên n.ữ MC cũng mong m.uốn là cơ qu.an ch.ức n.ăng nên c.ô.ng b.ố những th.ô.ng tin chính x.á.c nhất để dập tắt cá.c tin đồn vô c.ăn c.ứ, m.inh b.ạch th.ô.ng tin một cá.ch rõ ràng nhất để loại bỏ cá.c thuyết â.m m.ưu đang được th.êu d.ệt.

Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’
Thursday January 16, 2020

Trên nhiều diễn đàn, dân m.ạng b.ày tỏ sự kh.ô.ng hài lòng trước qu.yết đ.ịnh của trọng tài Mohanad Qasim Eesee Sarray trong trận giữa U23 Việt n.am […]

The post Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’ appeared first on Celadon.

Chia sẻ của MC Diệp Chi sau khi v.ụ việc bé rai 6 t.uổi t.ử v.o.ng được tiến hành thực ngh.iệm.
Ngoài ra, MC Diệp Chi b.ức x.úc khi trường Gateway đang rất thờ ơ với v.ụ việc, nhiều ngày qua vẫn kh.ô.ng có đ.ộng thái nào l.iên qu.an đến s.ự c.ố th.ương t.âm x.ảy r.a đ.ầu thá.ng 8 vừa qua dù đã lên tiếng sẽ chịu trá.ch nhiệm. Cùng với đó cho đến hiện tại ng.ười chịu t.ội đ.ầu tiên là b.à Quy, ng.ười đưa đón tr.ẻ và vừa được nh.ận vào làm 2 ngày, kh.ô.ng có hợp đồng lao đ.ộng và đặc biệt là có t.iền á.n tiền sự: “Bà Quy đã b.ị b.ắt t.ạm gi.am, khá b.ất ng.ờ và v.ội vã. Bà ta cũng là nhân vật duy nhất xuất hiện từ đ.ầu tới giờ, trong một ngh.i á.n có rất nhiều ng.ười l.iên qu.an. Một ng.ười lao đ.ộng chưa ký hợp đồng, chưa được đào tạo, thậm chí còn chưa được gặp đại diện nhà trường lấy một lần l.ại là cái tên đ.ầu tiên chịu t.ội. Kh.ô.ng phụ huynh nào biết b.à Quy là ai, ấy vậy mà b.à l.ại là ng.ười phải chịu trá.ch nhiệm đ.ầu tiên cho số ph.ận của 13 đ.ứa tr.ẻ trên xe bus. Nên nhớ, dịch v.ụ xe bus kh.ô.ng hề miễn phí. Để c.on m.ình có thể dùng xe bus như một phương tiện tới trường, về nhà mỗi ngày, cá.c bậc phụ huynh phải trả một khoản tiền kh.ô.ng hề nhỏ. Trên xe, toàn những đứa đi học buổi đ.ầu, b.ao nhiêu s.ự c.ố có thể x.ảy r.a trên đường, cần ng.ười có kinh ngh.iệm và kỹ năng kịp thời x.ử l.ý. Thế mà nhà trường l.ại dám thuê một ng.ười tạp v.ụ chậm chạp, có t.uổi, từng có t.iền á.n để trô.ng lũ tr.ẻ trên xe với mức lương bèo bọt. Thế mà nhà trường l.ại t.iếc một vài buổi huấn luyện thậm chí là gặp gỡ, dặn dò ng.ười đưa đón. Kh.ô.ng có lời b.ào ch.ữa nào cho cái sự liều, sự lười và ẩu ấy. Càng kh.ô.ng thể chấp nh.ận những thứ như thế tồn tại trong môi trường giáo d.ục. Liều với sự a.n t.oàn của h.ọc s.inh là t.ội á.c. Gateway đã giá.ng một đòn mạnh vào niềm tin mà phụ huynh đặt t.uyệt đ.ối v.ào nh.à trường. Kể từ khi v.ụ việc x.ảy r.a, nhà trường chưa hề có một đ.ộng thái nào th.ể h.iện sự ăn năn và trá.ch nhiệm của m.ình. Tất cả th.ô.ng b.áo chúng ta biết đều c.ực k.ỳ v.ô c.ảm. Chưa kể, họ còn đưa ra những th.ô.ng tin sai sự thật như việc ch.áu Long vẫn còn thở, ng.ười vẫn còn ấm khi v.ào ph.òng c.ấp c.ứu. Lời b.ịa đặt ấy để hòng chối t.ội và làm nhũng nhiễu qu.á trình đ.iều tr.a.
Sau ngày 6/8, nhà trường kh.ô.ng d.ừng h.oạt đ.ộng lấy một ngày, kh.ô.ng cuộc thanh tra, k.iểm tr.a nào của cơ qu.an ch.ức năng được diễn ra dù qu.y t.rình làm việc từ trên xuống dưới của nhà trường cực kỳ có vấn đề. Gateway bây giờ hoạt đ.ộng vô cùng kh.ép k.ín. Mình tôn trọng qu.yết đ.ịnh của những ph.ụ h.uynh cho c.on t.iếp t.ục theo học tại trường. Họ có nhiều lý do để làm điều đó. Nhưng, chỉ xin đừng v.ô c.ảm và thờ ơ với cái ch.ế.t của một đ.ứa tr.ẻ trạc t.uổi c.on m.ình, chung tr.ường với c.on m.ình. Ở nước ngoài, khi lùm xùm x.ảy r.a, chính phụ huynh trong trường là ng.ười đứng lên đ.ấu tr.anh mạnh mẽ nhất. Vì c.on m.ình chứ kh.ô.ng phải vì đ.ứa tr.ẻ nào khá.c” – MC Diệp Chi chia sẻ.
Giống như nhiều ng.ười dân đang bất b.ình khá.c và đặc biệt trên cương vị một b.ậc ph.ụ hu.ynh khi th.eo d.õi v.ụ việc th.ương t.âm này, MC Diệp Chi mong m.uốn những u.ẩn kh.úc sẽ sớm được giải thích, sự thật sẽ được đưa ra á.nh sá.ng để ng.ười r.a đ.i được thanh thản, gia đình nguôi ngoai phần nào nỗi đa và đặc biệt những ai có t.ội phải chịu trá.ch nhiệm trước ph.áp l.uật: “26 ngày r.ồi, những u.ẩn kh.úc vẫn còn đó. Rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Rất nhiều nhân vật quan trọng chưa xuất hiện. Kh.ô.ng biết phải m.ất b.ao nhiêu ngày n.ữa, Long và gia đình mới t.ìm được c.ô.ng bằng, những ng.ười quan tâm mới thôi mong ngóng. Minh bạch v.ụ á.n kh.ô.ng hề kh.ó, nhất là khi mọi thứ đã b.ày ra trước mắt. Điều quan trọng là ng.ười ta m.uốn minh b.ạch tới đâu và theo cá.ch nào thôi”.
P.T, Theo Thế Giới Trẻ
The post MC Diệp Chi: “Có một màn sương mỗi ngày một dày đặc ph.ủ lên câu chuyện về đ.ứa tr.ẻ 6 t.uổi ngay giữa thủ đô” appeared first on nhanh24h.info.

Yên Bái: t.á h.ỏa ph.át h.iện th.i th.ể ng.ười đ.àn ô.ng dưới suối, trên ng.ười có nhiều v.ết ch.ém
Sunday December 01, 2019

n.ạn nh.ân được x.á.c định là Lò Văn Duy (40 t.uổi, trú tại th.ôn Bản Dõng, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Theo th.ô.ng tin […]

The post Yên Bái: t.á h.ỏa ph.át h.iện th.i th.ể ng.ười đ.àn ô.ng dưới suối, trên ng.ười có nhiều v.ết ch.ém appeared first on Celadon.