Hà Nội: ch.áy quá.n m.assage trên đường Trần Khát Chân nhiều ng.ười tháo ch.ạy

Khoảng 18h ngày 18/8, một v.ụ h.ỏa h.oạn x.ảy r.a tại quá.n m.assage food trên đường Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) kh.iến nhiều ng.ười h.ốt h.oảng tháo ch.ạy ra ngoài.

Tìm v.ợ kh.ô.ng thấy, g.iết ng.ười đi đường
Sunday September 01, 2019

 Trong lúc tìm v.ợ nhưng kh.ô.ng thấy, đ.ối t.ượng đã dùng cuốc bổ v.ào đ.ầu ng.ười đi đường kh.iến n.ạn nh.ân t.ử v.ong. Sá.ng 1-9, ng.uồn t.in từ […]

The post Tìm v.ợ kh.ô.ng thấy, g.iết ng.ười đi đường appeared first on Celadon.

H.iện tr.ường v.ụ ch.áy.
Vào thời điểm trên, nhiều ng.ười ph.át h.iện lửa, kh.ói b.ùng ph.át tại phòng m.assage nằm trên tầng 2 quá.n m.assage trên đường Trần Khát Chân.
Lúc này, nhân viên của quá.n nhanh ch.óng hô hoá.n th.ô.ng báo cho mọi ng.ười đồng thời báo cơ qu.an ch.ức năng sở tại.

Ph.ạt 10 triệu đồng ng.ười đưa tin “v.ụ ch.ặt đ.ầu d.ã m.an” trên FB
Saturday August 31, 2019

Dùng hình ảnh kh.ô.ng l.iên qu.an và viết b.ài đùa giỡn đăng trên FB kh.iến nhiều ng.ười hiểu nhầm có một v.ụ á.n ch.ặt đ.ầu vừa x.ảy r.a, […]

The post Ph.ạt 10 triệu đồng ng.ười đưa tin “v.ụ ch.ặt đ.ầu d.ã m.an” trên FB appeared first on Celadon.

Một số hình ảnh v.ụ ch.áy.
Nh.ận được t.in b.áo, l.ực l.ượng c.ảnh s.át phòng ch.áy chữa ch.áy và c.ứu nạn c.ứu hộ CA quận Hai Bà Trưng huy đ.ộng hai xe chữa ch.áy cùng cá.n bộ ch.iến sĩ nhanh ch.óng có mặt tại h.iện tr.ường dập lửa. Kh.ô.ng lâu sau đó đ.ám ch.áy được kh.ống ch.ế và dập tắt.
Bước đ.ầu ghi nh.ận kh.ô.ng có thiệt h.ại về ng.ười, thiệt h.ại về t.ài s.ản và ng.uyên nh.ân v.ụ ch.áy đang được cơ qu.an ch.ức năng tiến hành l.àm r.õ.
Theo một nhân viên quá.n m.assage, thời điểm x.ảy r.a sự việc quá.n đang vắng khá.ch. Mọi ng.ười ph.át h.iện có ch.áy đã nhanh ch.óng ch.ạy ra ngoài a.n t.oàn.
Thanh Hà
Nguồn https://b.aomoi.com/ch.ay-quan-m.assage-tren-duong-tran-khat-ch.an-nhieu-nguoi-thao-ch.ay/c/31877475.epi
The post Hà Nội: ch.áy quá.n m.assage trên đường Trần Khát Chân nhiều ng.ười tháo ch.ạy appeared first on nhanh24h.info.