Giận b.ố kh.ô.ng cho đi nối tóc làm đẹp, b.é g.ái 13 t.uổi uống 40 viên Paracetamol t.ự t.ử

– B.é g.ái lâm t.ình tr.ạng mệt mỏi, nôn ói, ch.óng mặt, m.ạch nhanh, chân tay l.ạnh, tiên lượng n.ặng do uống 40 viên thuốc paracetamol t.ự t.ử.
Khoa Hồi sức tích cực – Chống đ.ộc, BV Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa c.ấp c.ứu một trường hợp ng.ộ đ.ộc suýt ch.ế.t vì thuốc Paracetamol, loại 500mg.
B.ệnh nhi là em N.T.H.V., (13 t.uổi, trú tại Tiền Giang) nh.ập v.iện trong trạng lừ đừ, nôn ói, ch.óng mặt, m.ạch nhanh, tay chân l.ạnh…
gia đình cho biết, khoảng 20h ngày 12/8, V. tự uống 40 viên thuốc Paracetamol loại 500mg. Hai giờ sau, em thấy ch.óng mặt, b.uồn nôn, mệt mỏi nhiều. Em được b.ố đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện địa phương lúc 23h cùng ngày.

 B.é g.ái 13 t.uổi may mắn th.oát ch.ế.t sau khi uống 40 viên paracetamol để t.ự t.ử. (Ảnh: BVCC)
Tại đây, b.ệnh nh.i được cá.c bá.c sĩ rửa dạ dày, uống than hoạt nhưng t.ình tr.ạng bệnh d.iễn b.iến ph.ức t.ạp. B.ệnh nhi b.ắt đ.ầu có b.iểu h.iện mệt nhiều, nôn ói, xét ngh.iệm m.áu ch.o th.ấy men gan tăng rất cao gần 1000 đv/L (bình thường < 40-50 đv/L).
Tiên lượng đây là ca b.ệnh n.ặng, b.ệnh nh.i t.iếp t.ục được chuyển đến BV Nhi đồng Thành phố c.ấp c.ứu, đ.iều tr.ị.
Sau 3 ngày đ.iều tr.ị tích cực, tăng thải và truyền thuốc giải đ.ộc tính Paracetamol, t.ình tr.ạng b.ệnh nh.i được cải thiện, men g.an gi.ảm đ.á.ng kể, t.ỉnh t.áo và đang được th.eo d.õi tại kh.oa Hồi sức tích cực – Chống đ.ộc, được tiếp xúc giải t.ỏa t.âm l.ý với cá.c chuyên gia t.âm l.ý.
Lúc tỉnh dậy, b.ệnh nh.i cho biết u.ống th.uốc t.ự t.ử vì giận dỗi với b.ố khi xin đi nối tóc nhưng kh.ô.ng được.
Cá.c bá.c sĩ khuyến cáo, giai đoạn vị thành niên, dậy thì là khoảng thời gian tr.ẻ phát tr.iển và thay đổi t.âm s.inh lý rất nhiều. Trẻ cần được quan tâm, giải thích và th.ô.ng cảm của phụ huynh, trá.nh ép b.uộc, áp đặt, g.ây xáo trộn t.âm l.ý tr.ẻ, đưa đến tr.ẻ có những suy nghĩ nô.ng cạn, bồng bột, hành đ.ộng nô.ng n.ổi, ng.uy h.iểm đến t.ính m.ạng.
Nguồn: VTCnews
The post Giận b.ố kh.ô.ng cho đi nối tóc làm đẹp, b.é g.ái 13 t.uổi uống 40 viên Paracetamol t.ự t.ử appeared first on nhanh24h.info.

Trang điểm sương sương đi học, n.ữ s.inh b.ị th.ầy gi.áo tạt nguyên xô nước vào mặt cho b.ay hết son phấn
Friday September 13, 2019

Hiện tại v.ụ việc th.ầy gi.áo dùng khăn mặt tẩy trang khá th.ô b.ạo lên mặt cá.c n.ữ s.inh trang điểm đến Tr.ường đang thu hút bình luận […]

The post Trang điểm sương sương đi học, n.ữ s.inh b.ị th.ầy gi.áo tạt nguyên xô nước vào mặt cho b.ay hết son phấn appeared first on Celadon.