Giận b.ố kh.ô.ng cho đi nối tóc làm đẹp, b.é g.ái 13 t.uổi uống 40 viên Paracetamol t.ự t.ử

– B.é g.ái lâm t.ình tr.ạng mệt mỏi, nôn ói, ch.óng mặt, m.ạch nhanh, chân tay l.ạnh, tiên lượng n.ặng do uống 40 viên thuốc paracetamol t.ự t.ử.
Khoa Hồi sức tích cực – Chống đ.ộc, BV Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa c.ấp c.ứu một trường hợp ng.ộ đ.ộc suýt ch.ế.t vì thuốc Paracetamol, loại 500mg.
B.ệnh nhi là em N.T.H.V., (13 t.uổi, trú tại Tiền Giang) nh.ập v.iện trong trạng lừ đừ, nôn ói, ch.óng mặt, m.ạch nhanh, tay chân l.ạnh…
gia đình cho biết, khoảng 20h ngày 12/8, V. tự uống 40 viên thuốc Paracetamol loại 500mg. Hai giờ sau, em thấy ch.óng mặt, b.uồn nôn, mệt mỏi nhiều. Em được b.ố đ.ưa v.ào b.ệnh v.iện địa phương lúc 23h cùng ngày.

Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên
Thursday December 26, 2019

Sá.ng nay, 26-12, CA tỉnh Thái Nguyên cho biết đang đ.iều tr.a truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á dùng d.ao ch.ém 6 ng.ười t.ử v.ong. Khoảng 5h ngày […]

The post Truy b.ắt đ.ối t.ượng ng.áo đ.á ch.é.m 6 ng.ười t.ử v.ong ở Thái Nguyên appeared first on Celadon.

 B.é g.ái 13 t.uổi may mắn th.oát ch.ế.t sau khi uống 40 viên paracetamol để t.ự t.ử. (Ảnh: BVCC)
Tại đây, b.ệnh nh.i được cá.c bá.c sĩ rửa dạ dày, uống than hoạt nhưng t.ình tr.ạng bệnh d.iễn b.iến ph.ức t.ạp. B.ệnh nhi b.ắt đ.ầu có b.iểu h.iện mệt nhiều, nôn ói, xét ngh.iệm m.áu ch.o th.ấy men gan tăng rất cao gần 1000 đv/L (bình thường < 40-50 đv/L).
Tiên lượng đây là ca b.ệnh n.ặng, b.ệnh nh.i t.iếp t.ục được chuyển đến BV Nhi đồng Thành phố c.ấp c.ứu, đ.iều tr.ị.
Sau 3 ngày đ.iều tr.ị tích cực, tăng thải và truyền thuốc giải đ.ộc tính Paracetamol, t.ình tr.ạng b.ệnh nh.i được cải thiện, men g.an gi.ảm đ.á.ng kể, t.ỉnh t.áo và đang được th.eo d.õi tại kh.oa Hồi sức tích cực – Chống đ.ộc, được tiếp xúc giải t.ỏa t.âm l.ý với cá.c chuyên gia t.âm l.ý.
Lúc tỉnh dậy, b.ệnh nh.i cho biết u.ống th.uốc t.ự t.ử vì giận dỗi với b.ố khi xin đi nối tóc nhưng kh.ô.ng được.
Cá.c bá.c sĩ khuyến cáo, giai đoạn vị thành niên, dậy thì là khoảng thời gian tr.ẻ phát tr.iển và thay đổi t.âm s.inh lý rất nhiều. Trẻ cần được quan tâm, giải thích và th.ô.ng cảm của phụ huynh, trá.nh ép b.uộc, áp đặt, g.ây xáo trộn t.âm l.ý tr.ẻ, đưa đến tr.ẻ có những suy nghĩ nô.ng cạn, bồng bột, hành đ.ộng nô.ng n.ổi, ng.uy h.iểm đến t.ính m.ạng.
Nguồn: VTCnews
The post Giận b.ố kh.ô.ng cho đi nối tóc làm đẹp, b.é g.ái 13 t.uổi uống 40 viên Paracetamol t.ự t.ử appeared first on nhanh24h.info.

Xuýt xoa với hình ảnh c.ô dâu đeo vàng n.ặng trĩu c.ổ và kín 2 b.àn tay trong ngày cưới ở Cao Bằng
Monday November 25, 2019

Hình ảnh c.ô dâu được cho là đến từ Cao Bằng đeo vàng kín c.ổ, n.ặng trĩu 2 b.àn tay do hai bên g.ia đ.ình trao tặng đã […]

The post Xuýt xoa với hình ảnh c.ô dâu đeo vàng n.ặng trĩu c.ổ và kín 2 b.àn tay trong ngày cưới ở Cao Bằng appeared first on Celadon.