Dùng b.ẫy điện gi.ết v.ợ bất thành, g.ã ngh.iện ngh.i dùng k.éo g.ây á.n

Phạm Ngọc Phú đấu nối điện từ ắc-quy xe máy định làm v.ợ b.ị đ.iện gi.ật nhưng kh.ô.ng thành. Kh.ô.ng chịu dừng tay, Phú dùng h.ung kh.í r.a t.ay với v.ợ.
C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a – CA quận Long Biên (Hà Nội) vừa kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an và th.ực h.iện lệnh b.ắt t.ạm gi.am đối với Phạm Ngọc Phú (SN 1984, tạm trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) để đ.iều tr.a về h.ành v.i gi.ế.t ng.ười.

Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng”
Wednesday December 11, 2019

Evan Dimas phải rời sân sớm sau tình huống v.a ch.ạm với Văn Hậu. Hậu vệ mang áo số 5 của U22 Việt n.am sau đó lập cú […]

The post Báo Indonesia: “Văn Hậu cố tình đạp v.ào ch.ân kh.iến Evan Dimas ch.ấn th.ương n.ặng” appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng Phạm Ngọc Phú.
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, do gh.en tuô.ng và có b.iểu h.iện bất thường về t.âm l.ý, khoảng 22h ngày 24/8, Phú đã dùng k.éo đ.âm nh.iều nh.át vào v.ợ m.ình là chị C.V.A., kh.iến n.ạn nh.ân b.ất t.ỉnh. Được đưa đi c.ấp c.ứu kịp thời, n.ạn nh.ân đã may mắn th.oát ch.ế.t.
Bị đ.ưa v.ề tr.ụ s.ở CA, Phạm Ngọc Phú đã th.ừa nh.ận hành v.i ph.ạm t.ội.
Theo l.ời kh.ai của Phú, trước khi dùng k.éo đ.âm v.ợ, Phú đã đấu nối điện từ ắc-quy xe máy định làm v.ợ b.ị đ.iện gi.ật nhưng kh.ô.ng thành. Kh.ô.ng chịu dừng tay, Phú dùng h.ung kh.í r.a t.ay với v.ợ.
Th.ô.ng tin b.an đ.ầu x.á.c định, Phú ngh.iện m.a t.úy và đang có thời gian dài sử d.ụng thuốc cai ngh.iện m.a t.úy.
Hiện v.ụ á.n đang được c.ơ qu.an CA t.iếp t.ục đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
Theo Dân trí
The post Dùng b.ẫy điện gi.ết v.ợ bất thành, g.ã ngh.iện ngh.i dùng k.éo g.ây á.n appeared first on nhanh24h.info.