Dùng b.ẫy điện gi.ết v.ợ bất thành, g.ã ngh.iện ngh.i dùng k.éo g.ây á.n

Phạm Ngọc Phú đấu nối điện từ ắc-quy xe máy định làm v.ợ b.ị đ.iện gi.ật nhưng kh.ô.ng thành. Kh.ô.ng chịu dừng tay, Phú dùng h.ung kh.í r.a t.ay với v.ợ.
C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a – CA quận Long Biên (Hà Nội) vừa kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an và th.ực h.iện lệnh b.ắt t.ạm gi.am đối với Phạm Ngọc Phú (SN 1984, tạm trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) để đ.iều tr.a về h.ành v.i gi.ế.t ng.ười.

Ngh.i á..n th.anh n.iên b.ị 2 ng.ười bạn cùng phòng ร.á.т н..ạ¡ ở Sài Gòn
Friday September 13, 2019

Anh S. cùng 2 ng.ười bạn x.ảy r.a m.âu th.uẫn d.ẫn t.ới c.ự c.ã.i ở ph.òng tr.ọ. Hai n.am th.anh n.iên rời đi thì ng.ười dân ph.át h.iện […]

The post Ngh.i á..n th.anh n.iên b.ị 2 ng.ười bạn cùng phòng ร.á.т н..ạ¡ ở Sài Gòn appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng Phạm Ngọc Phú.
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, do gh.en tuô.ng và có b.iểu h.iện bất thường về t.âm l.ý, khoảng 22h ngày 24/8, Phú đã dùng k.éo đ.âm nh.iều nh.át vào v.ợ m.ình là chị C.V.A., kh.iến n.ạn nh.ân b.ất t.ỉnh. Được đưa đi c.ấp c.ứu kịp thời, n.ạn nh.ân đã may mắn th.oát ch.ế.t.
Bị đ.ưa v.ề tr.ụ s.ở CA, Phạm Ngọc Phú đã th.ừa nh.ận hành v.i ph.ạm t.ội.
Theo l.ời kh.ai của Phú, trước khi dùng k.éo đ.âm v.ợ, Phú đã đấu nối điện từ ắc-quy xe máy định làm v.ợ b.ị đ.iện gi.ật nhưng kh.ô.ng thành. Kh.ô.ng chịu dừng tay, Phú dùng h.ung kh.í r.a t.ay với v.ợ.
Th.ô.ng tin b.an đ.ầu x.á.c định, Phú ngh.iện m.a t.úy và đang có thời gian dài sử d.ụng thuốc cai ngh.iện m.a t.úy.
Hiện v.ụ á.n đang được c.ơ qu.an CA t.iếp t.ục đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
Theo Dân trí
The post Dùng b.ẫy điện gi.ết v.ợ bất thành, g.ã ngh.iện ngh.i dùng k.éo g.ây á.n appeared first on nhanh24h.info.

L.ộ diện ng.ười đẹp TQ ng.ủ với hàng chục qu.an ch.ức để tiến th.ân
Thursday August 29, 2019

Ngày 28/8, T.òa á.n trung cấp Định Tây, Cam Túc, T.Q đã x.ét x.ử c.ô.ng kh.ai Khương Bảo Hồng, cựu Phó thị trưởng thành phố Vũ Uy, vì […]

The post L.ộ diện ng.ười đẹp TQ ng.ủ với hàng chục qu.an ch.ức để tiến th.ân appeared first on Celadon.