Dùng b.ẫy điện gi.ết v.ợ bất thành, g.ã ngh.iện ngh.i dùng k.éo g.ây á.n

Phạm Ngọc Phú đấu nối điện từ ắc-quy xe máy định làm v.ợ b.ị đ.iện gi.ật nhưng kh.ô.ng thành. Kh.ô.ng chịu dừng tay, Phú dùng h.ung kh.í r.a t.ay với v.ợ.
C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a – CA quận Long Biên (Hà Nội) vừa kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an và th.ực h.iện lệnh b.ắt t.ạm gi.am đối với Phạm Ngọc Phú (SN 1984, tạm trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) để đ.iều tr.a về h.ành v.i gi.ế.t ng.ười.

ng.ười ch.ồng s.át h.ại, đ.ốt x.á.c v.ợ r.ồi nói với ô.ng: “Ông ơi, ch.áu gi.ế.t v.ợ ch.áu r.ồi, ô.ng báo CA đi”
Friday November 15, 2019

Á.n m.ạng ch.ồng s.át h.ại v.ợ r.ồi đ.ốt x.á.c x.ảy r.a vào chiều ngày 13/11 tại xóm 5 Tây Hồ, xã Hòa Bình, (huyện Vũ Thư, Thái Bình) […]

The post ng.ười ch.ồng s.át h.ại, đ.ốt x.á.c v.ợ r.ồi nói với ô.ng: “Ông ơi, ch.áu gi.ế.t v.ợ ch.áu r.ồi, ô.ng báo CA đi” appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng Phạm Ngọc Phú.
Theo th.ô.ng tin b.an đ.ầu, do gh.en tuô.ng và có b.iểu h.iện bất thường về t.âm l.ý, khoảng 22h ngày 24/8, Phú đã dùng k.éo đ.âm nh.iều nh.át vào v.ợ m.ình là chị C.V.A., kh.iến n.ạn nh.ân b.ất t.ỉnh. Được đưa đi c.ấp c.ứu kịp thời, n.ạn nh.ân đã may mắn th.oát ch.ế.t.
Bị đ.ưa v.ề tr.ụ s.ở CA, Phạm Ngọc Phú đã th.ừa nh.ận hành v.i ph.ạm t.ội.
Theo l.ời kh.ai của Phú, trước khi dùng k.éo đ.âm v.ợ, Phú đã đấu nối điện từ ắc-quy xe máy định làm v.ợ b.ị đ.iện gi.ật nhưng kh.ô.ng thành. Kh.ô.ng chịu dừng tay, Phú dùng h.ung kh.í r.a t.ay với v.ợ.
Th.ô.ng tin b.an đ.ầu x.á.c định, Phú ngh.iện m.a t.úy và đang có thời gian dài sử d.ụng thuốc cai ngh.iện m.a t.úy.
Hiện v.ụ á.n đang được c.ơ qu.an CA t.iếp t.ục đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
Theo Dân trí
The post Dùng b.ẫy điện gi.ết v.ợ bất thành, g.ã ngh.iện ngh.i dùng k.éo g.ây á.n appeared first on nhanh24h.info.

n.ữ s.inh “thả thính” th.ầy gi.áo trong b.ài k.iểm tr.a, tưởng g.ây ấn tượng được với Th.ầy ai ngờ b.ị trừ luôn 5 điểm
Thursday November 14, 2019

Học trò bây giờ thật mạnh dạn, đến th.ầy gi.áo mà cũng dám thả thính! Ở thời hiện đại, khoảng cá.ch Th.ầy trò đã được rút ngắn hơn […]

The post n.ữ s.inh “thả thính” th.ầy gi.áo trong b.ài k.iểm tr.a, tưởng g.ây ấn tượng được với Th.ầy ai ngờ b.ị trừ luôn 5 điểm appeared first on Celadon.