Du khá.ch T.Q ngang nhiên kh.ỏa th.ân tắm biển Đà Nẵng

Th.ô.ng tin về nh.óm du khá.ch T.Q kh.ỏa th.ân tắm biển tại Đà Nẵng đang kh.iến ng.ười dân hết sức bất bình và lên á.n hình vi ph.ản c.ảm, m.ất văn hóa du lịch.
Hình ảnh du khá.ch ng.ười T.Q kh.ỏa th.ân tắm biển tại bãi tắm Phạm Văn Đồng được ng.ười dân chụp ảnh l.ại
Sá.ng 16/8, đại diện Ban Quản lý bá.n đảo Sơn Trà và cá.c bãi biển du lịch TP Đà Nẵng khẳng định kh.ô.ng hề có chuyện việc nh.óm du khá.ch T.Q có h.ành v.i kh.ỏa th.ân để tắm biển tại khu vực bãi tắm Phạm Văn Đồng (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) như phản á.nh.
Trước đó, trên trang FB Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện ngh.i – Xanh – Sạch đẹp có đăng tải th.ô.ng tin kèm hình ảnh về việc có một nh.óm du khá.ch ng.ười T.Q có h.ành v.i kh.ỏa th.ân r.ồi tắm biển tại bãi tắm Phạm Văn Đồng.
Theo đó, vào khoảng 21 giờ 50 t.ối 15/8, một số ng.ười dân và du khá.ch Việt Nam đang vui chơi tại bãi tắm Phạm Văn Đồng (phường Phước Mỹ) b.ất ng.ờ nhìn thấy một nh.óm du khá.ch n.am ng.ười T.Q đi bộ ra bãi biển để tắm.
Lúc này, có 1 ng.ười trong nh.óm đang trong t.ình tr.ạng kh.ô.ng mảnh vải che thân đứng trên bờ và sau đó tiến ra xa để tắm biển.
Quá b.ức x.úc trước hình ảnh ph.ản c.ảm trên, một ng.ười dân đã chụp ảnh l.ại và đăng tải th.ô.ng tin lên FB để phản á.nh. Nội dung th.ô.ng tin th.ể h.iện: “Vào lúc 21h50 tại bãi tắm số 1 biển Phạm Văn Đồng có một nh.óm ng.ười T.Q c.ởi truồng tắm biển làm ả.nh h.ưởng đến văn hóa và mọi ng.ười xung quanh. Có rất nhiều tr.ẻ e.m và ng.ười nước ngoài đang vui chơi trên bãi biển. Ngay lúc này, m.ình có gọi vào số b.an quản lý sơn trà nhưng kh.ô.ng ai b.ắt máy. Đề nghị cá.c c.ơ qu.an b.an ngành có b.iện ph.áp để giữ gìn văn hóa du lịch của Đà Nẵng”.
Du khá.ch c.ởi truồng tắm biển Đà Nẵng g.ây b.ức x.úc dư luận
Sá.ng cùng ngày, ph.óng viên đã liên hệ với đại diện Đội c.ứu hộ bãi biển Đà Nẵng và nh.ận được th.ô.ng tin là phía đ.ơn v.ị đang v.ào c.uộc x.á.c minh, l.àm r.õ.
Theo vị này, vào thời điểm từ 21 giờ trở đi, cá.c nhân viên c.ứu hộ kh.ô.ng còn làm việc nên kh.ô.ng ph.át h.iện được v.ụ việc như ng.ười dân phản á.nh nếu có. Ng.ười d.ân nếu gọi điện phản á.nh vào số máy trực tổng đài thì l.ực l.ượng cũng kh.ô.ng thể trả lời do vào giờ đó kh.ô.ng có ai trực.
“Từ trước tới nay, việc du khá.ch c.ởi truồng tắm biển là chuyện chưa từng x.ảy r.a. Đây là bãi biển du lịch và thu hút đô.ng mọi ng.ười tham quan và tắm biển mỗi ngày nên l.ực l.ượng phải thường xuyên quan sát nên có thể kh.ô.ng có v.ụ việc như trên. Hiện đ.ơn v.ị đang k.iểm tr.a l.ại th.ô.ng tin như phản á.nh để có th.ô.ng báo sau” – vị này th.ô.ng tin.
Trong khi đó, ô.ng Trần Đại Nghĩa, Phó Ban Quản lý bá.n đảo và cá.c bãi biển du lịch TP Đà Nẵng khẳng định kh.ô.ng có v.ụ việc nh.óm du khá.ch du khá.ch ng.ười T.Q c.ởi truồng tắm biển tại bãi tắm Phạm Văn Đồng.
Theo ô.ng Nghĩa, nếu có v.ụ việc ph.ản c.ảm và g.ây m.ất mỹ quan như phản á.nh thì nh.óm hoặc c.á nh.ân trên đang “b.ị bệnh” nên mới có h.ành v.i c.ởi truồng tại bãi tắm biển.
“Đây là khu vực được đ.ơn v.ị quản lý và có l.ực l.ượng t.úc tr.ực th.eo d.õi thường xuyên để đ.ảm b.ảo a.n n.inh tr.ật t.ự cho ng.ười dân và du khá.ch tham quan, vui chơi” – ô.ng Nghĩa th.ô.ng tin.

https://phapluat.tuoitrethudo.com.vn/du-khach-trung-quoc-ngang-nhien-kh.oa-than-tam-bien-da-nang-29726.html
The post Du khá.ch T.Q ngang nhiên kh.ỏa th.ân tắm biển Đà Nẵng appeared first on nhanh24h.info.

ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn
Friday August 30, 2019

Quay l.ại tr.ụ ATM ở TP.HCM để lấy v.ật th.ể l.ạ gắn trước đó, một ng.ười đ.àn ô.ng nước ngoài b.ị b.ảo v.ệ ng.ân hàng giữ l.ại giao […]

Kết quả xét ngh.iệm thuỷ ng.ân của 10 ch.iến sĩ PCCC trong v.ụ h.ỏa h.oạn ở c.ô.ng ty Rạng Đô.ng
Saturday August 31, 2019

Cá.c mẫu m.áu của 10 ch.iến sĩ PCCC trong v.ụ ch.áy Rạng Đô.ng đêm 28/8 đều cho kết quả thuỷ ng.ân trong phạm vi bình thường. Chiều 31/8, […]

The post Kết quả xét ngh.iệm thuỷ ng.ân của 10 ch.iến sĩ PCCC trong v.ụ h.ỏa h.oạn ở c.ô.ng ty Rạng Đô.ng appeared first on Celadon.

The post ng.ười nước ngoài g.ắn v.ật th.ể l.ạ vào tr.ụ ATM ở Sài Gòn appeared first on Celadon.