Đang chơi cùng b.à, bé trai hơn 1 t.uổi b.ị cây chổi lau nhà từ tầng 17 chung cư r.ơi vỡ đ.ầu

– Một cư dân sơ ý làm r.ơi chổi lau nhà từ tầng 17 xuống đất, trúng đ.ầu bé trai 16 thá.ng t.uổi đang chơi đùa cùng b.à dưới sân chung cư ở Hà Nội.
Sự việc x.ảy r.a vào sá.ng 28/8, tại khu chung cư 87 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), kh.iến một bé trai b.ị th.ương phải nh.ập v.iện c.ấp c.ứu.
Vào thời điểm trên, ch.áu b.é 16 thá.ng t.uổi đang vui chơi với b.à ngoại ở dưới sân t.òa nhà HH1 chung cư 87 Lĩnh Nam thì b.ị một chiếc chổi lau nhà r.ơi trúng đ.ầu. Người b.à s.ợ hãi hô hoá.n mọi ng.ười đến h.ỗ tr.ợ.

g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp
Saturday January 04, 2020

Sau khi th.eo d.õi b.é g.ái từ Tr.ường về nhà, L.ợi d.ụng b.ố M.ẹ ch.áu kh.ô.ng có ở nhà, đ.ối t.ượng đã c.ưỡng h.iếp ch.áu b.é sau đó […]

The post g.ã đ.àn ô.ng th.ú t.ính th.eo d.õi b.é g.ái 9 t.uổi từ Tr.ường về nhà r.ồi c.ưỡng h.iếp appeared first on Celadon.

Chiếc chổi lau nhà r.ơi trúng đ.ầu ch.áu b.é đang chơi ở dưới sân chung cư.

b.ắt đ.ối t.ượng xuyên tạc v.ụ việc x.ảy r.a tại Đồng Tâm
Sunday January 12, 2020

Ngoài đăng tải nội dung xuyên tạc v.ụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội trên FB, Chung Hoàng Chương còn biết đến là ng.ười […]

The post b.ắt đ.ối t.ượng xuyên tạc v.ụ việc x.ảy r.a tại Đồng Tâm appeared first on Celadon.

Sau khi được ng.ười dân sơ c.ứu, bé trai được đưa đi b.ệnh v.iện đ.iều tr.ị v.ết th.ương.
Cháu bé b.ị chảy m.áu nhiều, s.ợ hãi kh.óc th.ét. Sau khi băng bó v.ết th.ương, n.ạn nh.ân được ng.ười dân đưa đi c.ấp c.ứu. Chiếc chổi lau nhà được x.á.c định r.ơi từ tầng 17 của t.òa nhà HH1 xuống đất.
Ngay khi đó, Ban quản lý t.òa nhà cũng có mặt tại h.iện tr.ường và cử b.ảo v.ệ lên làm việc với chủ hộ tầng 17.
“Chủ căn hộ cho hay do họ sơ ý nên chiếc chổi lau nhà từ b.an c.ô.ng r.ơi xuống đất, kh.ô.ng phải do cố ý hay tr.ẻ nhỏ ném xuống”, một nhân viên b.ảo v.ệ cho hay.
Đại diện BV Thanh Nhàn cho biết, đ.ơn v.ị tiếp nh.ận đ.iều tr.ị cho bé trai 16 thá.ng t.uổi b.ị chổi lau nhà r.ơi trúng đ.ầu vào sá.ng nay. Trong quá trình đ.iều tr.ị, gia đình n.ạn nh.ân xin về nhà ch.ăm s.óc và th.eo d.õi thêm.
Nguon: VTCNEWS
The post Đang chơi cùng b.à, bé trai hơn 1 t.uổi b.ị cây chổi lau nhà từ tầng 17 chung cư r.ơi vỡ đ.ầu appeared first on nhanh24h.info.