Đang chơi cùng b.à, bé trai hơn 1 t.uổi b.ị cây chổi lau nhà từ tầng 17 chung cư r.ơi vỡ đ.ầu

– Một cư dân sơ ý làm r.ơi chổi lau nhà từ tầng 17 xuống đất, trúng đ.ầu bé trai 16 thá.ng t.uổi đang chơi đùa cùng b.à dưới sân chung cư ở Hà Nội.
Sự việc x.ảy r.a vào sá.ng 28/8, tại khu chung cư 87 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), kh.iến một bé trai b.ị th.ương phải nh.ập v.iện c.ấp c.ứu.
Vào thời điểm trên, ch.áu b.é 16 thá.ng t.uổi đang vui chơi với b.à ngoại ở dưới sân t.òa nhà HH1 chung cư 87 Lĩnh Nam thì b.ị một chiếc chổi lau nhà r.ơi trúng đ.ầu. Người b.à s.ợ hãi hô hoá.n mọi ng.ười đến h.ỗ tr.ợ.

Nóng: Sự thật về bức ảnh ‘Buô.ng đôi tay em ra’ của cậu bé Hà Nội sá.ng ngày kh.ai giảng kh.iến dân m.ạng cười đau r.uột
Friday September 06, 2019

Hình ảnh cậu nhóc lăn ra ăn vạ nhất quyết kh.ô.ng để c.ô giáo đ.ưa v.ào lớp đang được cộng đồng m.ạng chia sẻ ch.óng mặt vì quá […]

The post Nóng: Sự thật về bức ảnh ‘Buô.ng đôi tay em ra’ của cậu bé Hà Nội sá.ng ngày kh.ai giảng kh.iến dân m.ạng cười đau r.uột appeared first on Celadon.

Chiếc chổi lau nhà r.ơi trúng đ.ầu ch.áu b.é đang chơi ở dưới sân chung cư.

Đà Nẵng: Hai th.anh n.iên tr.ộm tượng phật trị giá hơn 200 triệu đồng ra đ.ầu th.ú
Friday September 13, 2019

ph.át h.iện toàn bộ h.ành v.i b.ị camera a.n n.inh ghi l.ại, hai đ.ối t.ượng tại Đà Nẵng đành ra đ.ầu th.ú trước CA cùng với t.ang vật […]

The post Đà Nẵng: Hai th.anh n.iên tr.ộm tượng phật trị giá hơn 200 triệu đồng ra đ.ầu th.ú appeared first on Celadon.

Sau khi được ng.ười dân sơ c.ứu, bé trai được đưa đi b.ệnh v.iện đ.iều tr.ị v.ết th.ương.
Cháu bé b.ị chảy m.áu nhiều, s.ợ hãi kh.óc th.ét. Sau khi băng bó v.ết th.ương, n.ạn nh.ân được ng.ười dân đưa đi c.ấp c.ứu. Chiếc chổi lau nhà được x.á.c định r.ơi từ tầng 17 của t.òa nhà HH1 xuống đất.
Ngay khi đó, Ban quản lý t.òa nhà cũng có mặt tại h.iện tr.ường và cử b.ảo v.ệ lên làm việc với chủ hộ tầng 17.
“Chủ căn hộ cho hay do họ sơ ý nên chiếc chổi lau nhà từ b.an c.ô.ng r.ơi xuống đất, kh.ô.ng phải do cố ý hay tr.ẻ nhỏ ném xuống”, một nhân viên b.ảo v.ệ cho hay.
Đại diện BV Thanh Nhàn cho biết, đ.ơn v.ị tiếp nh.ận đ.iều tr.ị cho bé trai 16 thá.ng t.uổi b.ị chổi lau nhà r.ơi trúng đ.ầu vào sá.ng nay. Trong quá trình đ.iều tr.ị, gia đình n.ạn nh.ân xin về nhà ch.ăm s.óc và th.eo d.õi thêm.
Nguon: VTCNEWS
The post Đang chơi cùng b.à, bé trai hơn 1 t.uổi b.ị cây chổi lau nhà từ tầng 17 chung cư r.ơi vỡ đ.ầu appeared first on nhanh24h.info.