Đắk Nô.ng: Một c.ô giáo b.ị ch.ồng cũ ch.ém đ.ứ.t gần l.ìa 2 b.àn tay vì tr.anh ch.ấp đất đai

Chỉ vì kh.ô.ng gi.ải qu.yết được m.â.u th.uẫn tr.anh ch.ấp đất đ.a.i sau l.y h.ôn, Đinh Văn Đương (SN 1972, tr.ú tại xã Hòa Sơn, huyện Krô.ng Bô.ng, tỉnh Đắk Lắk) đã dùng d.ao ch.ém v.ợ cũ kh.iến n.ạn nh.ân b.ị đ.ứt gần l.ìa 2 b.àn tay.

nh.óm “d.ân ch.ơi” Quảng Trị mang s.ú.ng K59, b.ao nguyên khá.ch sạn ở Đà Nẵng để mở tiệc m.a t.úy
Thursday August 29, 2019

CA vừa b.ắt quả t.ang nh.óm 9 th.anh n.iên n.am, n.ữ đi trên 2 ô tô mang theo s.úng đi từ Quảng Trị vào Đà Nẵng, b.ao nguyên […]

The post nh.óm “d.ân ch.ơi” Quảng Trị mang s.ú.ng K59, b.ao nguyên khá.ch sạn ở Đà Nẵng để mở tiệc m.a t.úy appeared first on Celadon.

nguồn internet
Ngày 13/8, VKSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nô.ng) cho biết, đ.ơn v.ị đã ký ph.ê ch.uẩn Quyết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.a.n và ra L.ệnh t.ạm gi.am đối với Đinh Văn Đương (SN 1972, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krô.ng Bô.ng, tỉnh Đắk Lắk) để đ.iều tr.a về t.ội “Cố ý g.ây th.ương t.ích”.
Theo đ.iều tr.a b.an đ.ầu, Đương và chị Trương Thị C.át (SN 1977 trú tại tổ 6, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nô.ng, chị Cát hiện là gi.áo v.iên Tr.ường t.iểu học Lê Hồng Phong thuộc thị xã Gia Nghĩa) kết h.ôn vào năm 2017 và có một c.on chung 1 t.uổi. Thời gian chung sống, hai bên đã ph.át sinh m.âu th.uẫn trầm tr.ọ.ng.
Đến thá.ng 6/2019, Đương và chị Cát được TAND thị xã Gia Nghĩa qu.yết đ.ịnh c.ô.ng nh.ận thuận tình l.y h.ôn. Tuy nhiên, kh.ô.ng y.êu c.ầu T.ò.a á.n gi.ải qu.yết về phần t.ài s.ản chung mà hai bên tự thỏa thuận. Thế nhưng, sau khi ly h.ôn hai bên kh.ô.ng tự gi.ải qu.yết được nên x.ảy r.a m.âu th.uẫn, tr.anh ch.ấp thửa đất r.ẫy 4ha tại th.ôn Nghĩa Tín (xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa). Thời điểm này, đất r.ẫy này vẫn do chị Cát canh tá.c.
Ngày 29/7/2019, chị Cát thuê 3 ng.ười vào c.ắt cỏ trên rẫ.y tr.anh ch.ấp. Khoảng 15h cùng ngày, Đương đi vào r.ẫy, thấy những ng.ười này đang c.ắt cỏ nên đ.uổi về và y.êu c.ầu chị Cát vào r.ẫy để nói chuyện. Trong khi nói chuyện, hai bên ph.át s.inh m.âu th.uẫn và đ.á.nh nhau.
Tại đây, anh Đương dùng d.ao ch.ém liên tiếp hai nh.át tr.úng vào hai c.ổ tay của chị Cát làm n.ạn nh.ân b.ị đ.ứt gần l.ìa hai b.àn tay và được mọi ng.ười đưa đi c.ấp c.ứu tại b.ệnh v.iện đa kh.oa tỉnh Đắk Nô.ng, nhưng do v.ết th.ương qu.á n.ặng nên chị Cát sau đó được chuyển xuống một b.ệ.nh v.iện tại TP HCM để t.iếp t.ục đ.iều tr.ị.
H.ậu qu.ả, chị Cát b.ị th.ương tích 72%. Sau khi g.ây á.n, Đương đến C.ơ qu.an đ.iều tr.a đ.ầu th.ú.
Theo Baovephapluat.vn
The post Đắk Nô.ng: Một c.ô giáo b.ị ch.ồng cũ ch.ém đ.ứ.t gần l.ìa 2 b.àn tay vì tr.anh ch.ấp đất đai appeared first on nhanh24h.info.

Ph.ạt 10 triệu đồng ng.ười đưa tin “v.ụ ch.ặt đ.ầu d.ã m.an” trên FB
Saturday August 31, 2019

Dùng hình ảnh kh.ô.ng l.iên qu.an và viết b.ài đùa giỡn đăng trên FB kh.iến nhiều ng.ười hiểu nhầm có một v.ụ á.n ch.ặt đ.ầu vừa x.ảy r.a, […]

The post Ph.ạt 10 triệu đồng ng.ười đưa tin “v.ụ ch.ặt đ.ầu d.ã m.an” trên FB appeared first on Celadon.