Đã có cá.ch ch.ống ng.ập lụt ở “đảo ngọc” Phú Quốc?

 – Lãnh đạo huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho rằng đã có cá.ch ch.ống ng.ập lụt ở “đảo ngọc” này, nhưng cần có nguồn lực lớn với sự h.ỗ tr.ợ từ trung ương.
Ngày 16-8, tại TP Rạch Giá, UBND huyện Phú Quốc ph.ối h.ợp với Ban Tuyên giáo T.ỉnh ủ.y Kiên Giang t.ổ ch.ức buổi họp báo c.ung c.ấp th.ô.ng tin l.iên qu.an đến tình hình ng.ập lụt ở Phú Quốc và c.ô.ng tá.c khắc phục h.ậu qu.ả trong thời gian tới.

Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a
Sunday January 05, 2020

Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a 7h sá.ng […]

The post Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a appeared first on Celadon.

Lãnh đạo huyện Phú Quốc cho rằng phần lớn nhà dân b.ị ng.ập lụt là do xây cất tạm bợ ở khu vực vùng s.âu, vùng xa. Ảnh: Tr.ường Giang
Phát biểu tại buổi họp báo, ô.ng Mai Văn Huỳnh, B.í th.ư Huyện ủy, Ch.ủ t.ịch UBND huyện Phú Quốc, cho rằng t.ình tr.ạng ng.ập lụt vừa qua ở huyện đảo này là nằm ngoài dự báo của cá.c c.ơ qu.an chuyên môn cũng như chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do kịp thời triển kh.ai c.ô.ng tá.c ứ.ng ph.ó nên kh.ô.ng thiệt h.ại về ng.ười. Tổng thiệt h.ại về t.ài s.ản của ng.ười dân cũng như hạ tầng giao th.ô.ng trên toàn huyện ước hơn 107 tỉ đồng. Một số khu vực b.ị ng.ập s.âu cục bộ như tại thị trấn Dương Đô.ng, Bến Tràm (vùng trũng nhất), Cây Th.ô.ng Trong và tại Bãi Tr.ường (xã Dương Tơ).
Đặc biệt, do gặp phải gi.ó xoáy ph.ức t.ạp nên đã có 30 chuyến b.ay đến và đi Phú Quốc b.ị h.ủy để đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho hành khá.ch. Phần lớn những hộ dân có nhà b.ị ng.ập s.âu thuộc diện di dân từ nhiều nơi khá.c đến Phú Quốc làm ăn nên chọn những diện tích đất có giá rẻ ở vùng s.âu, vùng xa để tạm cư khoảng 10 năm trở l.ại đây. Cũng chính vì vậy mà c.ô.ng tá.c c.ứu hộ, c.ứu nạn của cá.c l.ực l.ượng ch.ức n.ăng thêm phần kh.ó kh.ăn nhưng t.uyệt đ.ối kh.ô.ng để ng.ười dân nào b.ị đói, lạnh trong những ngày b.ị ng.ập lụt.
Nói về ng.uyên nh.ân ng.ập lụt, ô.ng Huỳnh cho rằng do Phú Quốc có đến 63% diện tích đất là khu vực rừng, núi và phần còn l.ại thuộc đất đồng bằng với 4 bề là biển rộng b.ao la. Biến đổi khí hậu lần này khá.c những lần trước, mưa kh.ô.ng ngớt suốt cả tuần lễ. Riêng 2 ngày 6-8 và 7-8 là n.ặng nhất với tổng lượng mưa đo được cao gấp 7 lần trận lụt năm 1978. Đặc biệt, cũng chính vào thời điểm này, hiện tượng gi.ó mùa Tây Nam ập đến làm triều cường dâng cao hơn 1,6 m làm cho lượng nước từ cá.c sô.ng, suối b.ị dội ngược l.ại ở cá.c cửa biển.
“Ngoài d.iễn b.iến bất thường của thời tiết thì c.ô.ng tá.c quản lý xây dựng, đô thị cũng bộc l.ộ yếu kém hoặc kh.ô.ng x.ử l.ý kịp thời những trường hợp ng.ười dân tự ý b.ao chiếm, xây dựng c.ô.ng trình lấn suối, tôn nền ít nhiều cũng làm cản trở ả.nh h.ưởng đến dòng chảy. Đây là những hạn chế kh.ô.ng thể chối cãi. Trong khi đó, hệ thống th.oát nước hiện hữu đã b.ị v.ô h.iệu hóa trước sự phát triển của nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, du lịch. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề này vẫn còn trong tầm tay x.ử l.ý của chúng tôi”, ô.ng Huỳnh khẳng định.
Cũng theo l.ãnh đ.ạo huyện Phú Quốc, trong thời gian tới, cá.c ngành ch.ức n.ăng sẽ cùng địa phương th.ực h.iện ngay việc khơi th.ô.ng dòng chảy, đ.ộng viên ng.ười dân tự giá.c tháo gỡ những c.ô.ng trình xây cất tr.ái ph.ép hoặc b.uộc phải c.ưỡng chế. Bên cạnh đó, nhờ cá.c nhà kh.oa học đ.á.nh giá tình hình và đưa ra dự báo về nước biển dâng, khí hậu cực đoan để địa phương có kế hoạch điều chỉnh l.ại quy hoạch. Phú Quốc cũng đ.ề ngh.ị UBND tỉnh Kiên Giang có đoàn ngh.iên c.ứu thường xuyên th.eo d.õi hiện tượng ng.ập lụt này nếu còn tái diễn sẽ có b.iện ph.áp khắc phục ngay nhằm trá.nh thiệt h.ại đến mức thấp nhất do lũ lụt g.ây ra.
“Trước mắt, chúng tôi đã thành lập tổ x.ử l.ý “nóng” cá.c trường hợp v.i ph.ạm đối với những hộ tự ý xây cất nhà hay c.ô.ng trình lấn sô.ng, suối. Đồng thời có nhiều giải pháp ngắn và trung hạn với quyết tâm đưa Phú Quốc sớm trở thành trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao. Đối với hạ tầng giao th.ô.ng b.ị hư hỏng sau trận ng.ập lụt lịch sử vừa qua thì chúng tôi đang kêu gọi cá.c doanh ngh.iệp cùng với địa phương khắc phục theo hình thức x.ã h.ội hóa để phục v.ụ du lịch”, ô.ng Mai Văn Huỳnh cho biết thêm.
Còn theo ô.ng Lê Quốc Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, trước mắt đ.ề ngh.ị Phú Quốc th.ực h.iện ngh.iêm túc cá.c kế hoạch đã được triển kh.ai với sự giá.m s.át của ng.ười dân và cả báo chí trong việc khơi th.ô.ng l.ại dòng chảy, ng.ăn ch.ặn việc lấn chiếm sô.ng, suối, kênh rạch. Buộc cá.c nhà đ.ầu tư phải th.ực h.iện việc đấu nối hệ thống th.oát nước để trá.nh t.ình tr.ạng ng.ập cục bộ d.ẫn đ.ến chậm tiến độ thi c.ô.ng.
“Về lâu dài, chúng tôi đ.ề ngh.ị UBND huyện Phú Quốc cùng cá.c sở ngành l.iên qu.an sớm lập ngay bản đồ ng.ập úng do mưa như vừa qua để từ đó có kịch bản thích ứng phù hợp nhất. Một số chuyên gia cũng đã đề xuất Phú Quốc nên có hệ thống th.oát nước dạng kênh hở bằng bê t.ô.ng để vừa tạo cảnh quan và giảm chi phí đ.ầu tư”, ô.ng Anh nói.
Theo NLĐO
The post Đã có cá.ch ch.ống ng.ập lụt ở “đảo ngọc” Phú Quốc? appeared first on nhanh24h.info.

Xót thương hoàn cảnh 2 ch.áu b.é b.ị cá.n nát chân trên đường đi học về: “c.on m.uốn khoẻ để l.ại đến Tr.ường…”
Friday December 06, 2019

v.ụ t.ai n.ạn chiều 22/11 kh.iến Duy Anh (7 t.uổi) và Phương Linh (10 t.uổi) b.ị nh.iễm tr.ùng m.áu, nát chân và m.ất b.ộ ph.ận s.inh d.ục. g.ia […]

The post Xót thương hoàn cảnh 2 ch.áu b.é b.ị cá.n nát chân trên đường đi học về: “c.on m.uốn khoẻ để l.ại đến Tr.ường…” appeared first on Celadon.