Cô giáo trường mầm non ở Hà Nội nhốt ch.áu b.é trong tủ quần áo, đóng cửa l.ại khoảng 50 giây

Một gi.áo v.iên trường mầm non Maple Bear tại Hà Nội đã d.ọa h.ọc s.inh bằng việc nhốt ch.áu vào tủ quần áo r.ồi đóng cửa l.ại trong khoảng 50 giây vì thấy bé này ngh.ịch, kh.ô.ng nghe lời.

Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất
Monday November 25, 2019

Có trong mơ tôi cũng kh.ô.ng nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Đặng Lê Nguyên Vũ ở M’Drắk lần này l.ại diễn ra trong hang đ.á, […]

The post Lên M’Drắk, ‘đ.ột nh.ập’ vào hang đ.á của ô.ng Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng ở 6 năm: Nơi th.ô.ng linh giữa trời và đất appeared first on Celadon.

Hình ảnh giới thiệu của trường mầm non.
Phản á.nh với PV, chị Lê Mai Linh (phụ huynh ch.áu Lê M. đang theo học lớp Panda – Tr.ường mầm non Maple Bear, cơ sở Westlake Point, 24 Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, gần đây c.on gái chị t.âm tr.ạng có phần s.ợ s.ệt, kh.ô.ng m.uốn đi học.
Sau một vài lần g.ặng hỏi, ch.áu M. có kể với m.ẹ về việc, rất s.ợ hai c.ô giáo ở lớp. Để l.àm r.õ sự việc, ngày 8/8, chị Linh đặt lịch h.ẹn với nhà trường để làm việc và được Hiệu trưởng đồng ý gặp vào ngày 9/8.
Tại cuộc gặp này, chị Linh đ.ề ngh.ị xem camera của lớp nhưng kh.ô.ng được đồng ý. Sau nhiều lần đ.ề ngh.ị, chị đã được nhà trường đồng ý cho xem l.ại camera ngày 5/8/2019. Khi xem đoạn camera ghi l.ại, ng.ười m.ẹ này rất b.ất ng.ờ trước cá.c hình ảnh.
“Từ lúc c.ô đón c.on cho đến hết buổi sá.ng, trong bữa cơm c.on liên t.ục kh.óc, giãy giụa mỗi khi c.ô v.ung tay chỉ tr.ỏ, c.ô đ.ẩy bé, k.éo bé, ph.ạt bé. Có những lúc còn để bé 1 m.ình kh.ô.ng d.ỗ…”, chị Linh cho biết.
Đ.ặc b.iệt, chị Linh kể, camera ghi l.ại hình ảnh c.ô giáo nhốt một tr.ẻ khá.c vào trong tủ đựng đồ của lớp học nhiều lần trong ngày.
“Cô k.éo một bạn nh.ét vào tủ quần áo, r.ồi lấy gối ch.èn c.ửa…”, chị Linh nói.
Nh.ận thấy những h.ành đ.ộng bất thường qua camera và những b.iểu h.iện của c.on khi về nhà kh.ô.ng m.uốn đi học, chị đã làm đ.ơn gửi lên nhà trường ph.ản á.nh và y.êu c.ầu sắp lịch làm việc, trả lời về những hình ảnh camera ghi l.ại.
Chị Linh cho biết thêm, trước khi cho c.on theo học tại đây, chị có tìm hiểu và thấy cam kết của nhà trường “Maple Bear – t.ạo n.ên những đ.ứa tr.ẻ hạnh phúc” hay “lấy tr.ẻ làm trung tâm” và mức học phí là 20 triệu đồng/ thá.ng.
Liên quan đến sự việc này, t.ối 18/8, đại diện Nhà trường x.á.c nh.ận có nh.ận được phản á.nh của chị Linh.
Đồng thời, trong t.ối 18/8, trường mầm non Maple Bear phát đi th.ô.ng báo và lời x.in l.ỗi về h.ành v.i s.ai tr.ái của c.ô giáo tại cơ sở Maple Bear Westlake Point trong k.ỷ l.uật h.ọc s.inh, do b.à Nguyễn Thị Thu Hải, đại diện trường ký.
Nội dung th.ô.ng báo nêu rõ, Maple Bear Việt Nam xin th.ô.ng báo và gửi lời x.in l.ỗi về h.ành v.i s.ai tr.ái của c.ô giáo lớp Panda Bears, cơ sở Maple Bear Westlake Point, 24 Quảng Bá trong việc k.ỷ l.uật h.ọc s.inh.
“Chúng tôi rất đ.au l.òng khi nh.ận được video c.lip về việc c.ô giáo của lớp Panda Bears có h.ành v.i hoàn t.oàn s.ai tr.ái, phi sư phạm trong th.ực h.iện k.ỷ l.uật h.ọc s.inh tại cơ sở Maple Bear Westlake Point.
Cụ thể, gi.áo v.iên d.ọa ch.áu bằng việc nhốt ch.áu vào tủ quần áo r.ồi đóng cửa l.ại trong khoảng 50 giây vì thấy ch.áu nghịch, kh.ô.ng nghe lời…”, th.ô.ng báo th.ô.ng tin về việc nhốt ch.áu b.é.
Đại diện Maple Bear Westlake Point nhấn mạnh việc lên á.n hành đ.ộng này và khẳng định đây là việc làm hoàn toàn s.ai tr.ái, kh.ô.ng thể chấp nh.ận.
“Vì nó kh.ô.ng chỉ ả.nh h.ưởng đến t.inh th.ần của ch.áu, cá.c h.ọc s.inh còn l.ại, phụ huynh mà còn đi ngược t.inh th.ần giáo d.ục coi h.ọc s.inh là trung tâm, suốt 10 năm qua của chúng tôi…”, nhà trường b.ày tỏ.
Th.ô.ng báo cũng kh.ẳng đ.ịnh, ngay lập tức l.ãnh đ.ạo đã họp và x.ử l.ý k.ỷ l.uật c.ô giáo ở mức cao nhất là sa th.ải. Cụ thể, hai c.ô giáo b.ị ch.ấm d.ứt hợp đồng lao đ.ộng gồm c.ô giáo th.ực h.iện hành đ.ộng k.ỷ l.uật h.ọc s.inh và cả c.ô giáo chủ nhiệm.
“Ngay sau khi nh.ận được th.ô.ng tin từ ph.ụ h.uynh, chúng tôi đã gửi ngay th.ô.ng tin đến chủ đ.ầu tư và Ban gi.ám hiệu cơ sở Westlake Point – đ.ơn v.ị chịu trá.ch nhiệm về sự việc, y.êu c.ầu ph.ải qu.an tâm đến h.ọc s.inh và gi.ải qu.yết nhanh ch.óng ngh.iêm khắc s.ai ph.ạm này…”, Maple Bear Việt Nam th.ô.ng báo.
Chúng tôi sẽ t.iếp t.ục th.ô.ng tin về sự việc.
Theo Kenh14
The post Cô giáo trường mầm non ở Hà Nội nhốt ch.áu b.é trong tủ quần áo, đóng cửa l.ại khoảng 50 giây appeared first on nhanh24h.info.

Xót thương hoàn cảnh 2 ch.áu b.é b.ị cá.n nát chân trên đường đi học về: “c.on m.uốn khoẻ để l.ại đến Tr.ường…”
Friday December 06, 2019

v.ụ t.ai n.ạn chiều 22/11 kh.iến Duy Anh (7 t.uổi) và Phương Linh (10 t.uổi) b.ị nh.iễm tr.ùng m.áu, nát chân và m.ất b.ộ ph.ận s.inh d.ục. g.ia […]

The post Xót thương hoàn cảnh 2 ch.áu b.é b.ị cá.n nát chân trên đường đi học về: “c.on m.uốn khoẻ để l.ại đến Tr.ường…” appeared first on Celadon.