ch.ủ t.ịch tỉnh nên đi xe máy, giám đốc sở đi xe đạp để giảm ù.n t.ắc?

Đại biểu tỉnh Hậu Giang nêu giải pháp với Bộ trưởng GTVT nhằm tiết kiệm ng.ân sá.ch, trá.nh á.ch tắc giao th.ô.ng, đặc biệt th.ể h.iện trá.ch nhiệm nêu gương của ng.ười đứng đ.ầu.
Cuối buổi sá.ng phiên ch.ất v.ấn của Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội ngày 15/8 , n.ữ đại biểu tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thanh Th.ủy dành cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể câu hỏi đ.á.ng lưu ý l.iên qu.an đến giải pháp giảm ù.n t.ắc giao th.ô.ng.
Để tiết kiệm ng.ân sá.ch, á.ch tắc giao th.ô.ng, đặc biệt để th.ực h.iện trá.ch nhiệm nêu gương của ng.ười đứng đ.ầu của cá.c cấp, cá.c ngành, b.à Th.ủy cho rằng nên th.ực h.iện theo mô hình “ch.ủ t.ịch tỉnh đi xe máy, bộ trưởng đi xe buýt, giám đốc sở, ngành đi xe đạp”.
Nữ đại biểu hỏi Bộ trưởng GTVT có nên th.ực h.iện theo mô hình này và nếu th.ực h.iện có giảm á.ch tắc giao th.ô.ng kh.ô.ng? Giải pháp nào để th.ực h.iện khi hạ tầng giao th.ô.ng kh.ô.ng đồng bộ và rất yếu kém như hiện nay?

b.é g.ái 3 thá.ng t.uổi ng.uy k.ịch vì uống sữa non pha với sữa M.ẹ
Thursday January 23, 2020

Thấy tr.ẻ biếng ăn, g.ia đ.ình đã pha sữa non của Hàn Quốc với sữa M.ẹ cho b.é uống và d.ẫn đ.ến tr.ẻ b.ị tím tái toàn thân, […]

The post b.é g.ái 3 thá.ng t.uổi ng.uy k.ịch vì uống sữa non pha với sữa M.ẹ appeared first on Celadon.

Bộ trưởng Giao th.ô.ng Vận tải Nguyễn Văn Thể tại phiên ch.ất v.ấn ở Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội ngày 15/8. Ảnh: Minh Quân.
Trả lời đại biểu, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể hoan ngh.ênh sá.ng kiến của đại biểu Th.ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Ông cho rằng đây cũng là một trong những đề xuất để Bộ GTVT ngh.iên c.ứu.
“Nếu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang xung phong thì Bộ GTVT xin chọn Hậu Giang làm nơi thí điểm. Sau khi thí điểm ch.ủ t.ịch đi xe máy, giám đốc sở đi xe đạp, mô hình ở tỉnh Hậu Giang t.ốt thì nhân rộng ra chứ chưa thể áp d.ụng đại trà”, ô.ng Thể nói.
Liên quan đến việc l.ãnh đ.ạo kh.ô.ng dùng xe c.ô.ng, vừa qua, báo chí nêu trường hợp của Ch.ủ t.ịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đi xe máy đến c.ô.ng sở.
Ch.ủ t.ịch tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đi xe máy đi làm để tiện quan sát xung quanh. Ảnh: Báo Dân Trí.
Chia sẻ với báo chí, ô.ng Dương cho biết việc này ô.ng và cá.c cá.n bộ đã th.ực h.iện cả chục năm qua và trở thành thói quen như chuyện thường ngày. Riêng ô.ng đã tự ch.ạy xe máy đến chỗ làm từ khi ô.ng còn làm Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp.
Chia sẻ về việc này, Ch.ủ t.ịch Đồng Tháp cho biết đi xe máy giúp ô.ng thuận tiện quan sát xung quanh hơn, m.uốn ghé hay đỗ xe chỗ nào cũng được. Nó cũng giúp ô.ng dễ dàng vào cá.c khu dân cư nhìn cuộc sống của b.à c.on, lắng nghe phản á.nh để gi.ải qu.yết một cá.ch nhanh ch.óng.
Theo Zing
The post ch.ủ t.ịch tỉnh nên đi xe máy, giám đốc sở đi xe đạp để giảm ù.n t.ắc? appeared first on nhanh24h.info.