C.ảnh s.át h.ình s.ự TP.HCM, 24h ph.á á.n v.ụ ‘cuồng sát’ h.iệp s.ĩ đường phố

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng CA từng nhiều lần khen ngợi, đ.á.nh giá cao l.ực l.ượng C.ảnh s.át h.ình s.ự, CA TP.HCM vì những cuộc ph.á á.n thần t.ốc.
Chuyện lạ dùng tr.inh s.át h.ình s.ự đường phố ph.á á.n khủng b.ố
Hiếm hoi v.ụ á.n chống khủng b.ố, phá hoại l.ại có sự tham gia của l.ực l.ượng C.ảnh s.át h.ình s.ự (CSHS). Nhưng v.ụ á.n khủng b.ố nhắm vào tr.ụ s.ở CA P.12, Q.Tân Bình x.ảy r.a hơn 1 năm trước, tr.inh s.át h.ình s.ự đường phố đã làm chủ c.ô.ng ph.á á.n và đạt được kết quả b.ất ng.ờ.
Theo đó, chiều 20/6/2018 tại tr.ụ s.ở CA P.12 liên tiếp phát ra 2 tiếng n.ổ lớn k.inh h.oàng, kh.iến 2 cá.n bộ CA và 1 chị nuôi b.ị th.ương, phải vào b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu. Cảnh tượng xung quanh tan hoang… Ban giám đốc CA lập tức có mặt tại h.iện tr.ường, họp khẩn và y.êu c.ầu nhiều l.ực l.ượng tham gia ph.á á.n.

Xuống đóng cốp ô tô, n.ữ phụ xe ch.ế.t thảm sau t.ai n.ạn liên hoàn trên cao t.ốc
Wednesday December 04, 2019

t.ối 3/12, một l.ãnh đ.ạo CA huyện Gia Lâm (Hà Nội) x.á.c nh.ận v.ụ việc và cho biết, đ.ơn v.ị đang kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ t.ai n.ạn […]

The post Xuống đóng cốp ô tô, n.ữ phụ xe ch.ế.t thảm sau t.ai n.ạn liên hoàn trên cao t.ốc appeared first on Celadon.

Cô.ng tá.c kh.ám ngh.iệm h.iện tr.ường v.ụ n.ổ tại tr.ụ s.ở CA P.12, Q.Tân Bình
Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc CA TP.HCM (nay đã nghỉ hưu) từng kể, b.an đ.ầu chưa rõ đ.ộng c.ơ k.ẻ g.ây á.n nhưng ghi nh.ận từ camera a.n n.inh ch.o th.ấy, đó là 2 th.anh n.iên ng.ụy tr.ang che kín, đi xe gắn máy…
Chúng ném 2 trái n.ổ có thiết b.ị kích n.ổ từ xa vào tr.ụ s.ở CA P.12, r.ồi rồ ga t.ẩu th.oát. Lúc đó Ban giám đốc qu.yết đ.ịnh giao cho phòng CSHS với những tr.inh s.át đường phố dày dạn kinh ngh.iệm lần theo dấu v.ết.
Nhiệm v.ụ được giao cho ng.ười đứng đ.ầu là Thượng tá Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng CSHS trực tiếp chỉ huy. Lúc đó những l.ực l.ượng đ.iều tr.a h.iện tr.ường đã loại trừ mục đích k.ẻ g.ây á.n là tư thù c.á nh.ân hay cá.c đ.ộng c.ơ h.ình s.ự khá.c, mà đ.á.nh giá là do t.ổ ch.ức khủng b.ố g.ây ra. Nhiệm v.ụ đối với phòng CSHS càng n.ặng n.ề hơn.

Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên
Wednesday November 27, 2019

C.ô g.ái tr.ẻ làm đ.ơn t.ố c.áo b.ị 1 cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương h.iếp d.âm và x.âm h.ại t.ình d.ục suốt 2 […]

The post Cá.n bộ Trung tâm Bảo trợ x.ã h.ội Bình Dương b.ị t.ố h.iếp d.âm một c.ô gái vị thành niên appeared first on Celadon.

Chân dung ch.a c.on Nguyễn Khanh, Nguyễn Tuấn Thành – ch.ủ m.ưu khủng b.ố có liên hệ chặt chẽ với cá.c phần тử phản đ.ộng lưu vong
Trinh sát tham gia v.ụ á.n khủng b.ố kể: “Lãnh đạo phòng CSHS y.êu c.ầu tất cả cá.c đội ngh.iệp v.ụ v.ào c.uộc và x.á.c định đây là nhiệm v.ụ đặc biệt”. Sau 2 ngày đêm tr.uy l.ùng, tr.inh s.át ph.át h.iện 2 đ.ối t.ượng g.ây á.n d.i ch.uyển về 1 khu dân cư c.ô.ng giáo ở ven TP. Biên Hòa nhưng m.ất dấu. Lúc này đích thân Thiếu tướng Minh và Thượng tá Nam làm việc với Giám đốc CA Đồng Nai đ.ề ngh.ị hiệp đồng ph.á á.n.
Nhớ l.ại thời điểm này, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam kể, 60 tr.inh s.át huy đ.ộng xuống Đồng Nai quên ăn, quên ngủ để tr.uy t.ìm từng dấu v.ết nhỏ của cá.c đ.ối t.ượng. Nhiều anh em tr.inh s.át đến lượt thay ca nhưng xin ở l.ại, kh.ô.ng chịu về.
Với quyết tâm như thế, cuối cùng tr.inh s.át đã lần ra dấu v.ết Nguyễn Tuấn Thành (SN 1990, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai), k.ẻ gặp 2 đ.ối t.ượng khủng b.ố ngay sau khi chúng vừa g.ây á.n.

Bộ trưởng CA Tô Lâm thăm phòng C.ảnh s.át h.ình s.ự – CA TP.HCM, đ.á.nh giá cao đ.ơn v.ị này vì những thành tích ph.á á.n
4 ngày sau v.ụ n.ổ, CA đã b.ắt được Thành. Từ kh.ai b.áo của Thành, CA tóm gọn Nguyễn Khanh (SN 1964, là ch.a r.uột của Thành) k.ẻ c.ầm đ.ầu và b.ắt gi.ữ những k.ẻ trực tiếp ném trái n.ổ, những k.ẻ l.iên qu.an, từ đó l.àm r.õ về t.ổ ch.ức khủng b.ố do cá.c đ.ối t.ượng phản đ.ộng lưu vong g.ây dựng trong nước, trong đó có b.àn tay trực tiếp của Ngô Hùng, t.ự x.ưng là Tổng tư lệnh nh.óm phản đ.ộng “triều đại Việt Nguyễn” và đ.ối t.ượng Lisa Phạm.
24h ph.á á.n thần t.ốc
Một v.ụ á.n cũng mang thương hiệu ph.á á.n thần t.ốc của l.ực l.ượng thuộc phòng CSHS, đó là v.ụ b.ắt những k.ẻ “cuồng sát” 2 h.iệp s.ĩ đường phố Sài Gòn x.ảy r.a hồi thá.ng 5/2018.
Cụ thể, t.ối 13/5 nh.óm h.iệp s.ĩ đường phố Q.Tân Bình t.ổ ch.ức vây b.ắt 2 đ.ối t.ượng “đ.á xế” trước 1 cửa hàng thời trang đường Cá.ch Mạng Thá.ng 8, Q.3 thì b.ị chúng ch.ống tr.ả. 1 trong 2 k.ẻ tr.ộm vung d.ao t.ấn c.ô.ng kh.iến 2 h.iệp s.ĩ тử vσหg và 3 ng.ười khá.c b.ị th.ương n.ặng.

H.iện tr.ường v.ụ nh.óm tr.ộm xe cuồng sát nhắm vào nh.óm h.iệp s.ĩ đường phố x.ảy r.a hồi thá.ng 5/2018
V.ụ á.n g.ây r.úng đ.ộng, khi nạn tr.ộm, c.ướp ở TP.HCM vốn yên ắng một thời gian, nay l.ại tái diễn m.ức đ.ộ ph.ức t.ạp, manh đ.ộng hơn. Đặc biệt, v.ụ t.ấn c.ô.ng c.ướp đi 2 m.ạng ng.ười, diễn ra lúc đường phố đô.ng ng.ười. Ban giám đốc CA họp khẩn, giao nhiệm v.ụ cho phòng CSHS kh.ẩn tr.ương ph.á á.n để xoa dịu dư luận và thân nhân những ng.ười vừa m.ất.
Thượng tá Nguyễn Đăng Nam chỉ đạo hàng chục tr.inh s.át chia thành nhiều tổ tiến hành nắm th.ô.ng tin. Nhiều l.ực l.ượng khá.c của CA TP.HCM và CA Q.3 cũng tham gia h.ỗ tr.ợ.

Tiền lãi b.ị kê lên gấp 3 lần, dân ph.ản ứ.ng xã bảo do tính nhầm?
Friday January 17, 2020

Theo thỏa thuận, sau 3 năm v.ay vốn mỗi hộ dân chỉ phải trả 120.000 đồng, thế nhưng cá.n bộ xã l.ại tính nhầm tiền lãi suất lên […]

The post Tiền lãi b.ị kê lên gấp 3 lần, dân ph.ản ứ.ng xã bảo do tính nhầm? appeared first on Celadon.

Nguyễn Hoàng Châu Phú và Nguyễn Tấn Tài (tức Tài “mụn”) khi b.ị b.ắt gi.ữ
Hệ thống camera a.n n.inh tại h.iện tr.ường và cá.c tuyến đường xung quanh được tr.ích x.uất để phục v.ụ đ.iều tr.a. Qua đó, tr.inh s.át nắm được th.ô.ng tin chúng đi xe gắn máy khả năng là gắn BKS giả, đặc biệt 2 k.ẻ g.ây á.n b.ị l.ộ nh.ận d.ạng.
Một cuộc tr.uy l.ùng trên diện rộng 2 k.ẻ g.ây á.n do trực tiếp Thượng tá Nam chỉ huy. Ngay sá.ng hô.m sau, CA huyện Hóc Môn đã t.ạm gi.ữ k.ẻ ngh.i vấn là Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ ở địa phương) và qua đ.ấu tr.anh đ.ối t.ượng th.ừa nh.ận tham gia v.ụ tr.ộm xe kh.ô.ng thành nên cuồng sát trên phố.
Phú kh.ai, ngh.i c.an trực tiếp vung d.ao là Tài “mụn”, tức Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ Q.12) nhưng kh.ô.ng biết Tài ở đâu.
Theo lời kể của tr.inh s.át tham gia vây b.ắt Tài “mụn”, lúc đó nhiều tr.inh s.át kiên trì ém quân ở nhà Tài “mụn” nhưng kh.ô.ng thấy dấu v.ết. Nhiều tổ tr.inh s.át phải ch.ạy đua thời gian, kh.ẩn tr.ương x.á.c minh từng mối quคห нệ, đ.á.nh giá nếu chậm trễ, k.ẻ hung tợn này sẽ “cao ch.ạy xa b.ay”.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, thủ lĩnh tr.ẻ của phòng C.ảnh s.át h.ình s.ự – CA TP.HCM
Chưa đầy 24h sau, cá.c tr.inh s.át h.ình s.ự đã kh.oanh v.ùng đ.ối t.ượng Tài “mụn” tại nhà 1 ng.ười bạn, trong hẻm đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp. 50 tr.inh s.át được huy đ.ộng đến đây, b.í m.ật ém xung quanh. Với kế hoạch phục kích kỹ lưỡng, l.ực l.ượng tr.inh s.át đã gô c.ổ Tài “mụn” nhanh ch.óng.
Trò chuyện với cá.c tr.inh s.át tham gia phá cá.c v.ụ á.n lớn của phòng CSHS, họ cho biết, những v.ụ á.n đó có dấu ấn của vị thủ lĩnh tr.ẻ – Thượng tá Nguyễn Đăng Nam. Chính vị thủ lĩnh đầy quyết tâm, nhiệt huyết, cùng ăn ngủ ph.á á.n, hiểu anh em, thì t.inh th.ần của họ nhân lên gấp bội, từ đó lăn xả vào c.uộc ch.iến với t.ội ph.ạm, tạo ra thương hiệu lính h.ình s.ự bằng những v.ụ ph.á á.n thần t.ốc.
Trang Nguyên
Nguồn https://b.aomoi.com/canh-sat-hinh-su-tp-hcm-24h-pha-an-vu-cuong-sat-hiep-si-duong-pho/c/31876368.epi
The post C.ảnh s.át h.ình s.ự TP.HCM, 24h ph.á á.n v.ụ ‘cuồng sát’ h.iệp s.ĩ đường phố appeared first on nhanh24h.info.