Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Não ng.ười Việt Nam ở nước ngoài” nếu kh.ô.ng có MXH của riêng m.ình

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.
Theo Bộ trưởng Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng, cần xây dựng m.ạng x.ã h.ội trong nước đạt mục tiêu có số ng.ười dùng tương đương với m.ạng x.ã h.ội nước ngoài.
Th.ô.ng tin tiêu cực trên m.ạng x.ã h.ội giảm xuống còn dưới 10%
Đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) là ng.ười đ.ầu tiên ch.ất v.ấn Bộ trưởng Bộ Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng Nguyễn Mạnh Hùng, trong phiên ch.ất v.ấn việc th.ực h.iện lời hứa của th.ành v.iên Chính phủ sá.ng 15/8.
Ông Vượt cho rằng, m.ạng x.ã h.ội hiện nay kh.ô.ng phải ảo mà là thật, d.iễn b.iến rất ph.ức t.ạp, có t.ình tr.ạng dùng ngôn từ chống phá, kích đ.ộng, th.ô.ng tin sai sự thật, ngoài ra còn có đ.á.nh bạc, l.ừa đ.ảo g.ây h.ậu qu.ả rất ngh.iêm trọng. “Dù Chính phủ chỉ đạo, Bộ, ngành có nhiều b.iện ph.áp ng.ăn ch.ặn, tr.iệt ph.á nhiều v.ụ á.n, vấn đề trên vẫn còn nóng”.
Đại biểu Vượt hỏi: “Xin Bộ trưởng cho biết, kết quả n.ổi bật, ấn tượng nhất từ khi Bộ trưởng trả lời ch.ất v.ấn đến nay? Khi nào sẽ có trang m.ạng x.ã h.ội uy tín thay thế trang m.ạng x.ã h.ội khá.c?”
Bộ trưởng Hùng cho biết, Bộ đã đ.ầu tư xây dựng, đ.ưa v.ào vận hành Trung tâm giá.m s.át a.n t.oàn kh.ô.ng gian m.ạng Quốc gia.
Trung tâm có hai ch.ức n.ăng: giá.m s.át cá.c cuộc t.ấn c.ô.ng m.ạng vào Việt Nam và giá.m s.át được th.ô.ng tin trên kh.ô.ng gian m.ạng (báo chí điện t.ử, m.ạng x.ã h.ội).
“Khả năng x.ử l.ý tin, một ngày x.ử l.ý được khoảng 100 triệu tin, m.ình có thể phân loại, đ.á.nh giá được, thí d.ụ tỷ lệ tích cực và tiêu cực.
Trước đây có những lúc trên kh.ô.ng gian m.ạng tỷ lệ th.ô.ng tin tiêu cực trên 30%, (số lượng trên 30% được coi là tin chính). Bây giờ khi chúng ta nhìn thấy, ta tá.c đ.ộng điều chỉnh thì cơ bản hiện nay tiêu cực nằm dưới 10%”, ô.ng Hùng nói.
Vẫn theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, việc đ.ấu tr.anh với tin x.ấu trên cá.c m.ạng nước ngoài, trong khi họ chưa có văn phòng đại diện ở Việt Nam, chưa đóng thuế, chưa thực thi luật pháp là vấn đề gian nan.
“Trong 1 năm vừa qua, Bộ rất tích cực. Đối với FB, trước đây, họ chỉ th.ực h.iện được khoảng 30% y.êu c.ầucủa phía Việt Nam thì bây giờ tỷ lệ th.ực h.iện y.êu c.ầu từ 70-75%.
Youtube tuân thủ t.ốt hơn, trước khoảng 60% và bây giờ khoảng 80-85%; Apple trước gần như kh.ô.ng th.ực h.iện thì gần đây tỷ lệ th.ực h.iện là 75%”, ô.ng th.ô.ng tin.
“Não ng.ười Việt Nam ở nước ngoài”
Về vấn đề xây dựng m.ạng x.ã h.ội uy tín của Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân tích: “Khi nói đến hệ sinh thái số Việt Nam thì tại sao chúng ta đặt vấn đề xây dựng m.ạng x.ã h.ội Việt Nam?
Nếu như Việt Nam kh.ô.ng có m.ạng x.ã h.ội của chính m.ình thì tất cả những gì chúng ta nói, chúng ta nghĩ, thậm chí chúng ta mua bá.n đều được lưu trữ ở nước ngoài, nói vui là “não ng.ười Việt Nam ở nước ngoài”.
Bây giờ những th.ô.ng tin mà họ th.u th.ập được mới dùng để quảng cáo thôi, nhưng trong trường hợp đặc biệt dùng vào việc khá.c và có thể ng.uy h.iểm đến a.n n.inh.
Chúng ta đặt mục tiêu xây dựng cá.c m.ạng x.ã h.ội trong nước để m.ạng x.ã h.ội trong nước có số lượng ng.ười dùng tương đương với m.ạng x.ã h.ội nước ngoài, để “não ng.ười Việt Nam” phân tá.n đều và kh.ô.ng có bất kỳ nhà m.ạng nào th.u th.ập được toàn bộ th.ô.ng tin về ng.ười Việt Nam”.
Người đứng đ.ầu ngành Th.ô.ng tin – Truyền th.ô.ng nêu rõ, hiện nay cá.c m.ạng x.ã h.ội Việt Nam có 65 triệu thuê b.ao, trong 1 năm vừa qua tăng trưởng khoảng 30%.
Cá.c m.ạng x.ã h.ội nước ngoài cộng l.ại bây giờ khoảng 90 triệu, nếu t.ốc độ tăng trưởng như thế thì có thể khoảng 2020 hoặc chậm nhất 2021 chúng ta sẽ đạt được câu chuyện 50-50.
Lãnh đạo Bộ cho rằng, hiện nay còn khá nhiều cơ hội để cá.c c.ô.ng ty c.ô.ng nghệ phát triển m.ạng x.ã h.ội Việt Nam, ví d.ụ m.ạng x.ã h.ội theo cá.ch t.iếp c.ận mới, chia sẻ lợi ích cho ng.ười tham gia.
Ngoài ra, trong nền tảng m.ạng x.ã h.ội do đ.ơn v.ị trong nước c.ung c.ấp có bộ lọc để “dọn rá.c” (th.ô.ng tin x.ấu đ.ộc, sai sự thật…); hiện đã dọn, ch.ặn lọc 95% “rá.c”.
Tập trung gi.ải qu.yết sim rá.c bằng cá.ch b.uộc cá.c nhà m.ạng phải mua l.ại
Trả lời câu hỏi của đại biểu Vượt về việc “có cam kết ch.ấm d.ứt được t.ình tr.ạng sim rá.c kh.ô.ng?”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, đây là vấn đề rất lớn.
Theo ô.ng Hùng, trong một năm qua chúng ta đã cơ bản c.ắt bỏ sim kh.ô.ng đủ th.ô.ng tin, hiện còn lượng sim lớn đang nằm trên cá.c kênh bá.n hàng.
Từ nay đến thá.ng 9/2019, Bộ Th.ô.ng tin và Truyền th.ô.ng tập trung gi.ải qu.yết lượng sim rá.c trên kênh bá.n hàng bằng cá.ch b.uộc cá.c nhà m.ạng phải mua l.ại.
“Bộ sẽ giao trá.ch nhiệm tới Tổng giám đốc cá.c c.ô.ng ty viễn th.ô.ng. Nếu còn tồn tại sim rá.c, nhà m.ạng sẽ kh.ô.ng được cấp phép cá.c dịch v.ụ mới như mobile money”, ô.ng Hùng nêu giải pháp.
Theo SOHA
The post Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Não ng.ười Việt Nam ở nước ngoài” nếu kh.ô.ng có MXH của riêng m.ình appeared first on nhanh24h.info.

Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’
Thursday January 16, 2020

Trên nhiều diễn đàn, dân m.ạng b.ày tỏ sự kh.ô.ng hài lòng trước qu.yết đ.ịnh của trọng tài Mohanad Qasim Eesee Sarray trong trận giữa U23 Việt n.am […]

Thưởng cho VĐV se‌a gam‌es t.ối thiểu 65 triệu đồng/HCV, riêng tỷ phú phạ‌m Nhật Vượng thưởng 6 tỷ
Thursday December 12, 2019

Sau thời gian thi đấu xuất sắc, toàn bộ cá.c vận đ.ộng viên Sea Games đoạt huy chương đều được khen thưởng th.eo qu.y đ.ịnh. Ngoài ra, c.á […]

The post Thưởng cho VĐV se‌a gam‌es t.ối thiểu 65 triệu đồng/HCV, riêng tỷ phú phạ‌m Nhật Vượng thưởng 6 tỷ appeared first on Celadon.

The post Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’ appeared first on Celadon.