b.ị ch.ém tr.ọng th.ương vì r.ủ nh.ậu mà chờ hoài kh.ô.ng đến

Rủ bạn kiếm chỗ nh.ậu xong r.ồi kh.ô.ng đến, một n.am th.anh n.iên ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã b.ị 2 bạn nh.ậu của m.ình đ.á.n.h và ché.m tr.ọng th.ương.
Sá.ng 18/8, CA huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết, sau khi có k.ết l.uận gi.ám đ.ịnh thương tật, C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a đã b.ắt t.ạm gi.am Võ Minh Tâm, 23 t.uổi, ngụ xã Nam Yên và Nguyễn Thanh Sơn, 18 t.uổi, ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên về h.ành v.i “Cố ý g.ây th.ương t.ích”. N.ạn nh.ân trong v.ụ á.n này là Trần Vũ Luân, 20 t.uổi, ngụ xã Nam Yên và cũng là bạn thân của 2 b.ị c.an.

Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi
Friday November 29, 2019

Do m.âu th.uẫn khi chơi game, thiếu niên 14 t.uổi nh.ẫn t.âm đ.ập đ.ầu bạn vào đ.á và nhấn xuống nước kh.iến cậu b.é th.iệt m.ạng. Chiều 29/11, […]

The post Cãi nhau khi “cày” game, thiếu niên 14 t.uổi gi.ế.t bạn chơi 11 t.uổi appeared first on Celadon.

Đ.ối t.ượng Tâm và Sơn (từ trái qua)
Tại c.ơ qu.an CA Tâm và Sơn kh.ai nh.ận, vào sá.ng 05/4, Tâm và Sơn t.ổ ch.ức nh.ậu tại nhà cùng một ng.ười bạn ở khu phố 5, thị trấn Thứ Ba (An Biên). Lúc này, Luân ch.ạy xe máy ngang nhìn thấy nên rủ cả 2 đến nhà bạn ở gần đó để nh.ậu tiếp r.ồi Luân ch.ạy xe máy đi trước.
Một lúc sau, Tâm và Sơn đến nhà bạn của Luân thì kh.ô.ng thấy Luân đâu nên Sơn gọi điện cho Luân, Luân t.iếp t.ục kêu Tâm và Sơn ngồi đợi để Luân mua mồi về nh.ậu.
Đợi hơn 2 tiếng đồng hồ mà Luân vẫn bặt tăm, nên Sơn t.iếp t.ục gọi điện lần thứ 2 thì Luân cho biết m.ình đang chơi game. T.ức gi.ận, Sơn rủ Tâm đ.i t.ìm Luân đ.á.nh dằn mặt. Khi đi Sơn cầm theo vỏ ch.ai b.ia còn Tâm mang theo c.on d.ao tự chế.
Khi vừa thấy Luân đang ngồi chơi game, Sơn liền dùng vỏ ch.ai b.ia đ.ập v.ào đ.ầu Luân. Bị đ.á.nh nên Luân dùng ly đ.á.nh trả thì b.ị Tâm dùng d.ao ch.ém nh.iều nh.át vào ng.ười làm Luân b.ị th.ương n.ặng, được đưa đến b.ệnh v.iện c.ấp c.ứu kip thời nên th.oát ch.ế.t.
Theo kết quả gi.ám đ.ịnh pháp y, tỷ lệ thương tật mà Tâm và Sơn g.ây ra cho Luân là 38%.
https://dantri.com.vn/phap-luat/bi-chem-trong-thuong-vi-ru-b.an-den-nhau-roi-bung-20190818094706384.htm
The post b.ị ch.ém tr.ọng th.ương vì r.ủ nh.ậu mà chờ hoài kh.ô.ng đến appeared first on nhanh24h.info.

Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a
Sunday January 05, 2020

Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a 7h sá.ng […]

The post Đám t.ang nghệ sĩ Nguyễn Chá.nh Tín: NS Kim Xuân, Vân Sơn và nhiều đồng ngh.iệp b.àng h.oàng, c.on gái thất thần trước linh cữu Ch.a appeared first on Celadon.