b.ệnh v.iện c.ô.ng ch.ạy theo dịch v.ụ, sao nhãng b.ệnh nh.ân BHYT?

Bộ Y tế vừa th.ô.ng tin về hướng dẫn giá dịch v.ụ kh.ám ch.ữa b.ệnh (KCB) theo y.êu c.ầu tại cơ sở y tế c.ô.ng lập. Từ đây cũng có lo ng.ại cá.c cơ sở y tế c.ô.ng sẽ ch.ạy theo dịch v.ụ, sao nhãng b.ệnh nh.ân diện bảo hiểm y tế (BHYT)?

Bão số 4 vào đất liền và s.uy y.ếu thành áp thấp nhiệt đới
Friday August 30, 2019

Dự báo đến 16 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới d.i ch.uyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi s.âu vào đất liền và s.uy […]

The post Bão số 4 vào đất liền và s.uy y.ếu thành áp thấp nhiệt đới appeared first on Celadon.

tại BV Da liễu TP.HCM, b.ệnh nh.ân đăng ký dịch v.ụ kh.ám nhanh luôn “lấn lướt” kh.ám thường – Ảnh: T.T.D
Có chuẩn, kh.ó lạm thu phí dịch v.ụ
Từ năm 2016, Bộ Y tế đã qu.y đ.ịnh về t.ổ ch.ức hoạt đ.ộng và giá KCB theo y.êu c.ầu tại cơ sở KCB c.ô.ng lập. Trong đó qu.y đ.ịnh cá.c điều kiện thu phí dịch v.ụ, tiêu chuẩn phòng, gi.ường bệnh, trang thiết b.ị, nhân lực, giá dịch v.ụ.
Qua một số lần điều chỉnh đã hình thành “chuẩn”: phòng đ.iều tr.ị theo y.êu c.ầu t.ối đa kh.ô.ng quá 4 gi.ường; trường hợp phòng có từ 2 gi.ường bệnh trở lên phải có tấm ch.ắn, che ngăn cá.ch giữa cá.c gi.ường bệnh… Về giá, t.ùy hạng b.ệnh v.iện, địa phương và số gi.ường, thấp nhất là 600.000 đồng, cao nhất là 4 triệu đồng/gi.ường/ngày.
Có chuẩn, cá.c b.ệnh v.iện phải tuân thủ, ít nhiều gặp kh.ó kh.ăn nhưng ng.ười b.ệnh được hưởng lợi, kh.ô.ng còn phải mua dịch v.ụ giá cao nhưng chất lượng dịch v.ụ thấp. Chất lượng dịch v.ụ phải đ.á.ng đồng tiền bát g.ạo mà ng.ười b.ệnh bỏ ra. Đồng thời hạn chế được t.ình tr.ạng giá dịch v.ụ bát nháo, “nhảy múa” mỗi nơi một phá.ch như hiện nay.
BV quận Thủ Đức là đ.ơn v.ị tuyến quận đ.ầu tiên cả nước đạt b.ệnh v.iện hạng 1. Tại đây, mỗi ngày có hơn 6.000 b.ệnh nh.ân nội và ngoại trú KCB, trong đó có rất nhiều ng.ười m.uốn được đ.iều tr.ị và đăng ký nằm gi.ường dịch v.ụ.
Có ng.ười b.ệnh còn “năn nỉ”, sẵn sàng bỏ tiền để được chỉ định bá.c sĩ th.ăm kh.ám, được nghỉ ngơi ở phòng dịch v.ụ có cá.c tiện ích đi kèm t.ốt nhất. Nhưng do mặt bằng còn khiêm t.ốn, b.ệnh v.iện phải t.ừ ch.ối để còn phục v.ụ rất nhiều b.ệnh nh.ân sử d.ụng BHYT khá.c.
Để “chữa ch.áy”, đ.ơn v.ị chỉ thiết kế 1 – 2 phòng dịch v.ụ đúng chuẩn của Bộ Y tế tại cá.c kh.oa. Về lâu dài, đ.ơn v.ị đang gấp rút xây dựng khu đ.iều tr.ị mới với cá.c phòng, gi.ường bệnh, trang thiết b.ị đạt chuẩn để phục v.ụ nhu cầu ng.ười b.ệnh.

http://we25.net/quoc-te/benh-vien-c.ong-ch.ay-theo-dich-vu-sao-nhang-benh-nhan-bhyt-259335?
The post b.ệnh v.iện c.ô.ng ch.ạy theo dịch v.ụ, sao nhãng b.ệnh nh.ân BHYT? appeared first on nhanh24h.info.

Trang điểm sương sương đi học, n.ữ s.inh b.ị th.ầy gi.áo tạt nguyên xô nước vào mặt cho b.ay hết son phấn
Friday September 13, 2019

Hiện tại v.ụ việc th.ầy gi.áo dùng khăn mặt tẩy trang khá th.ô b.ạo lên mặt cá.c n.ữ s.inh trang điểm đến Tr.ường đang thu hút bình luận […]

The post Trang điểm sương sương đi học, n.ữ s.inh b.ị th.ầy gi.áo tạt nguyên xô nước vào mặt cho b.ay hết son phấn appeared first on Celadon.