B.ắt nguyên Đội tr.ưởng H.ì.nh s.ự cùng th.iếu n.ữ 15 t.uổi “ch.ơi” m.a t.úy

Trước khi b.ị b.ắt quả t.ang về h.ành v.i sử d.ụng tr.ái ph.ép chất m.a t.úy, Nguyễn Thế Anh từng là Đội trưởng Đội C.ảnh s.át H.ình s.ự, CA huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).
Ngày 18.6, nguồn CA tỉnh Thái Bình cho biết, vào hồi 16h30 ngày 12.8, qua phản á.nh của quần chúng nh.ân d.ân, ph.òng C.ảnh s.át Đ.iều tr.a t.ội ph.ạ.m về m.a t.úy, CA tỉnh Thái Bình tiến hành k.iểm tr.a, ph.át h.iện, b.ắt gi.ữ 6 đ.ối t.ượng tại phòng 409, khu nhà liền kề HUD 2, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình sử d.ụng tr.ái ph.é.p chất m.a t.ú.y.
Cá.c đ.ối t.ượng trú tại Thái Bình gồm Nguyễn Thế Anh (35 t.uổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình), Nguyễn Thị Thơ (23 t.uổi, trú tại xã Đô.ng Mỹ, thành phố Thái Bình), Trần Ngọc Huấn (37 t.uổi, trú tại xã Hưng Hà, huyện Hưng Hà), Nguyễn Thị Hà (23 t.uổi, trú tại xã Thái Dương, huyện Thái Thụy), Hoàng Trung Kiên (48 t.uổi, trú tại huyện Vũ Thư). Ngoài ra, trong nh.óm 6 ng.ười còn có Vũ Thị Thu Duyên (15 t.uổi) trú xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, Nam Định.
Về th.ô.ng tin trong nh.óm đ.ối t.ượng sử d.ụng m.a t.u.ý trên có một trường hợp tên Nguyễn Thế Anh là cá.n b.ộ ng.ành CA, cụ thể là đại uý, Đội trưởng Đội C.ảnh s.át H.ình s.ự, thuộc CA huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đại diện CA tỉnh Thái Bình cho biết: “Đúng là ô.ng Nguyễn Thế Anh đã từng là cá.n bộ CA huyện Quỳnh Phụ. Tuy nhiên, ô.ng Thế Anh đã viết đ.ơn x.in ra kh.ỏi l.ực l.ượng CA trước khi v.ụ việc x.ảy r.a. Hiện tại trường h.ợp này được gọi là ng.uyên cá.n bộ CA huyện Quỳnh Ph.ụ đã xuất ng.ũ”.
V.ụ v.iệc đang được CA tỉnh Thái Bình đ.iều tr.a, l.àm r.õ.
Theo LaoDong
The post B.ắt nguyên Đội tr.ưởng H.ì.nh s.ự cùng th.iếu n.ữ 15 t.uổi “ch.ơi” m.a t.úy appeared first on nhanh24h.info.

Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’
Thursday January 16, 2020

Trên nhiều diễn đàn, dân m.ạng b.ày tỏ sự kh.ô.ng hài lòng trước qu.yết đ.ịnh của trọng tài Mohanad Qasim Eesee Sarray trong trận giữa U23 Việt n.am […]

v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu: n.ạn nh.ân xuống xe khá.ch r.ồi m.ất t.ích
Tuesday November 26, 2019

CA tỉnh Bình Phước th.ô.ng báo x.á.c định được n.ạn nh.ân trong v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu đang ph.ân h.ủy trong vườn điều. h.iện tr.ường ph.át h.iện th.i […]

The post v.ụ ph.át h.iện th.i th.ể kh.ô.ng đ.ầu: n.ạn nh.ân xuống xe khá.ch r.ồi m.ất t.ích appeared first on Celadon.

The post Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’ appeared first on Celadon.